Tulosta

ENE-dieetti tyypin 2 diabeetikoilla

Näytönastekatsaukset
28.12.2010
Aikuisten lihavuus -työryhmä

Näytön aste: C

ENE-dieetillä tapahtuva nopea liikapainon väheneminen korjaa tyypin 2 diabeteksen tasapainoa paremmin ja lääkkeetön kausi on pitempi kuin vähäenergiaisella ruokavaliolla laihdutettaessa. Tulos on ENE-dieetillä laihdutettaessa edullisempi (GHbA1c pienempi) kuin vähäenergiaisella ruokavaliolla laihdutettaessa vaikka painon väheneminen olisi 12 kuukauden kuluttua yhtä suuri.

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa 93 tyypin 2 diabeetikkoa satunnaistettiin 1) 400 kcal/1 674 kJ:n ENE-laihdutukseen 12 viikoksi tai 2) 1 000 kcal/4 185 kJ:n vähäenergiaiseen laihdutukseen «Wing RR, Blair EH, Bononi P ym. Caloric restriction per se is a significant factor in improvements in glycemic control and insulin sensitivity during weight loss in obese NIDDM patients. Diabetes Care»1. Molemmat ryhmät kokoontuivat viikoittain saamaan käyttäytymisterapiaa. Laihdutusvaatimus oli 11 % 20 viikon aikana, muuten ei päässyt jatkamaan tutkimuksessa. 11 %:n laihtumisen jälkeen ja 15 viikkoa myöhemmin potilaat tutkittiin uudestaan. Insuliinipistokset ja muut diabeteslääkkeet lopetettiin alussa, ja mikäli veren glukoosi nousi >13 mmol/l, aloitettiin uudestaan. 53 onnistui laihtumaan 11 % painostaan: 36/45 ENE-dieetillä ja 17/48 1 000 kcal:n dieetillä. Tällöin ENE-ryhmässä paastoveren glukoosi oli 7.61 mmol/l vs 10.13 mmol/l vähäenergiaisessa laihdutusryhmässä (p=0.03). Insuliiniherkkyys muuttui vastaavasti 1.79 (ENE) vs 1.13 (1 000 kcal), (p=0.04), paastoinsuliinipitoisuus ei merkittävästi eronnut ryhmien välillä. Laihtuminen jatkui molemmissa ryhmissä (ohjattu 1 000 kcal:n vähäenergiainen ruoka molemmilla) ja 15 viikkoa myöhemmin kokonaispainonlasku oli ENE-ryhmässä 19.2 (1.4) kg vs 1 000 kcal:n ryhmä 18.1 (1.5) kg. Rasvakudosta (bioimpedanssimittauksella arvioitu määrä) menetettiin molemmissa ryhmissä yhtä paljon. Paastoglukoosin, insuliinin ja insuliiniherkkyyden suhteen ei eroa tällöin ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Potilaiden hankintatapaa ei kerrottu.

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Wing RR, Marcus MD, Salata R ym. Effects of a very-low-calorie diet on long-term glycemic control in obese type 2 diabetic subjects. Arch Intern Med 1991;151:1334-40 »2 36 lihavaa tyypin 2 diabeetikkoa (26 naista, 10 miestä) hoidettiin joko pelkällä käyttäytymisterapialla (BMI 38 kg/m2, ikä 52 vuotta) tai käyttäytymisterapian ja kahdeksan viikon ENED-yhdistelmällä (BMI 37 kg/m2, ikä 51 vuotta). Tutkimuksessa oli 20 viikon hoito ja yhden vuoden seuranta. 9 % (n=3) keskeytti. Hoidon lopussa ENED-ryhmän painonlasku on merkittävästi suurempi, 18.6 kg vs 10.1 kg (p<0.003), vuoden kuluttua ryhmien välillä ei ollut eroa, 8.6 kg vs 6.8 kg. HBA1c oli merkittävästi pienempi vuoden kohdalla ENED-ryhmässä (9.2 % vs 11.8 %, p=0.001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Pieni aineisto.

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Wing RR, Blair E, Marcus M ym. Year-long weight loss treatment for obese patients with type II diabetes: does including an intermittent very-low-calorie diet improve outcome? Am J Med 1994;97:354-62 »3 93 tyypin 2 diabeetikkoa (60 naista, 33 miestä) hoidettiin 50 viikon ohjelman aikana joko 1 200 kcal/pv dieetillä (BMI 38 kg/m2, ikä 51 vuotta) tai ohjelmalla joka sisälsi myös kaksi 12 viikon ENED-jaksoa (BMI 37 kg/m2, ikä 52 vuotta). Potilaat hankittiin lehti-ilmoituksella.15 % keskeytti 1 200 kcal/pv:n ryhmässä ja 16 % ryhmässä, jossa oli ENED käytössä. Hoidon lopussa (50 viikkoa) ohjelman läpikäyneiden painonlasku oli 10.5 kg (1 200 kcal/pv ryhmä) ja 14.2 kg (2 ENED-jaksoa) (p=0.057). Jälkimmäisessä ryhmässä painonlasku tapahtui ensimmäisen ENED-jakson aikana. Diabeteslääkitys keskeytettiin hoidon alussa ja aloitettiin uudestaan kun paastoglukoosi nousi >13.3 mmol/l:n. ENED-ryhmä oli merkittävästi pitempään ilman lääkehoitoa (p<0.05). 2-vuotiskontrollissa (78 % osallistui) painonlasku oli 5.7 (SD 7.9) kg 1 200 kcal/pv ryhmässä ja 7.2 (SD 8.0) kg ENED-ryhmässä, ryhmien välillä ei tilastollista eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Lihavuus (aikuiset) 1

Kirjallisuutta

  1. Wing RR, Blair EH, Bononi P ym. Caloric restriction per se is a significant factor in improvements in glycemic control and insulin sensitivity during weight loss in obese NIDDM patients. Diabetes Care 1994;17:30-6 «PMID: 8112186»PubMed
  2. Wing RR, Marcus MD, Salata R ym. Effects of a very-low-calorie diet on long-term glycemic control in obese type 2 diabetic subjects. Arch Intern Med 1991;151:1334-40 «PMID: 2064484»PubMed
  3. Wing RR, Blair E, Marcus M ym. Year-long weight loss treatment for obese patients with type II diabetes: does including an intermittent very-low-calorie diet improve outcome? Am J Med 1994;97:354-62 «PMID: 7942937»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lihavuus (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko