Tulosta

Elintapamuutoksilla laihduttamisen vaikutus tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuteen

Näytönastekatsaukset
28.12.2010
Merja Laine

Näytön aste: A

Jo varsin vähäinen (3–5 kg) laihtuminen elintapoja muuttamalla lähes puolittaa tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin 7–10 vuoden seurannassa henkilöillä, joilla on heikentynyt glukoosinsieto.

Suomalaisessa tutkimuksessa satunnaistettiin 522 keski-ikäistä ja ylipainoista (keskimääräinen BMI 31) henkilöä, joilla oli heikentynyt glukoosinsieto, joko hoito- tai vertailuryhmään «Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG ym. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344:1343-50 »1.

Hoitoryhmäläiset saivat yksilöllistä elintapaohjausta, joka tähtäsi laihtumiseen, rasvan saannin vähentämiseen, tyydyttyneiden rasvojen saannin vähentämiseen, kuitujen saannin lisäämiseen ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. Vertailuryhmä sai lyhyen elintapaohjauksen. Kahden vuoden seurannassa hoitoryhmä oli laihtunut enemmän (3.5 +-5.5 kg vs. 0.8 +- 4.4 kg, p<0.001). Tyypin 2 diabeteksen kumulatiivinen ilmaantuvuus neljän vuoden seurannassa oli 11 % (95 % luottamusväli 6–15 %) hoitoryhmässä ja 23 % (95 % luottamusväli 17–29 %) vertailuryhmässä. Diabeteksen vaara oli 58 % (p<0.001) pienempi hoitoryhmässä. Mitä useamman edellä mainituista elintapamuutoksista pystyi toteuttamaan, sitä pienempi oli tyypin 2 diabeteksen vaara.

Tutkittavilla oli mahdollisuus osallistua vielä 3 vuoden jatkotutkimukseen «Lindström J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M ym. Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet 2006;368:167»2. Jatkotutkimuksen aikana kaikki tutkittavat tapasivat tutkimushoitajan vuosittain saaden samanlaisen ohjauksen. 3 vuoden jatkotutkimuksen aikana hoitoryhmän tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus oli 4.6 % 100 henkilövuotta kohden, ja vertailuryhmän 7.2 %. Diabeteksen vaara oli 36 % pienempi hoitoryhmässä (p<0.0401). Koko 7 vuoden aikana hoitoryhmässä tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus oli 4.3 % (95 % luottamusväli 3.4–5.4%) 100 henkilövuotta kohden, ja vertailuryhmässä 7.4 % (95 % luottamusväli 6.1–8.9 %). Diabeteksen vaara oli 43 % pienempi hoitoryhmässä (p<0.0001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE ym. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002;346:393-403 »3 satunnaistettiin 3 234 keski-ikäistä, ylipainoista (keskimääräinen BMI 34.0) henkilöä, joilla oli heikentynyt glukoosinsieto kolmeen tutkimusryhmään: 1) lumelääke, 2) metformiini 850 mg x 2, 3) elintapa 2. Keskimääräinen seuranta-aika oli 2.8 vuotta. Keskimääräinen painonpudotus oli lumelääkeryhmässä 0,1kg, metformiiniryhmässä 2.1kg ja elintaparyhmässä 5.6kg. Tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus oli 100 henkilövuotta kohden 11.0 % lumelääkeryhmässä, 7.8 % metformiiniryhmässä ja 4.8 % elintaparyhmässä. Elintapaohjaus vähensi tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuutta 58 % (95 % luottamusväli 48–66 %).

Tutkittavilla oli mahdollisuus osallistua vielä jatkotutkimukseen, jolloin kokonaisseuranta-ajaksi tuli keskimäärin 10 vuotta «Diabetes Prevention Program Research Group, Knowler WC, Fowler SE ym. 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Lancet 2009;374:1677-86»4. 2 766 tutkittavaa osallistui. Kaikki 3 ryhmää saivat ryhmäohjauksena elintapaohjauksen, metformiiniryhmä jatkoi lääkitystä. Jatkotutkimuksen aikana lumelääke- ja metformiiniryhmäläisten paino pysyi keskimäärin ennallaan, elintaparyhmäläisten paino nousi noin 1kg. Tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus oli 100 henkilövuotta kohden 5.6 % lumelääkeryhmässä, 4.9 % metformiiniryhmässä ja 5.9 % elintaparyhmässä. 10 vuoden seurannassa elintaparyhmässä tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus väheni 34 % (95 % luottamusväli 24–42 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Lihavuus (aikuiset) 1

Kirjallisuutta

  1. Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG ym. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344:1343-50 «PMID: 11333990»PubMed
  2. Lindström J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M ym. Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet 2006;368:1673-9 «PMID: 17098085»PubMed
  3. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE ym. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002;346:393-403 «PMID: 11832527»PubMed
  4. Diabetes Prevention Program Research Group, Knowler WC, Fowler SE ym. 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Lancet 2009;374:1677-86 «PMID: 19878986»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lihavuus (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko