Tulosta

Eletriptaani migreenin kohtaushoidossa

Näytönastekatsaukset
7.5.2015
Markus Färkkilä

Näytön aste: A

Eletriptaani on tehokas migreenin kohtaushoidossa.

Kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa, lumekontrolloidussa vertailevassa tutkimuksessa «Goadsby PJ, Ferrari MD, Olesen J ym. Eletriptan in acute migraine: a double-blind, placebo-controlled comparison to sumatriptan. Eletriptan Steering Committee. Neurology 2000;54:156-63 »1 selvitettiin kolmen eletriptaaniannoksen (20, 40, 80 mg), lumelääkkeen ja yhden sumatriptaaniannoksen (100 mg) tehoa akuutin migreenikohtauksen hoidossa. Ryhmien koot olivat vastaavasti 144, 136, 141, 142 ja 129 henkilöä. Tutkimuksessa potilaat hoitivat yhden kohtauksen ja päänsärky lievittyi vaikeasta tai keskivaikeasta lieväksi tai kokonaan pois kahden tunnin sisällä lääkkeen otosta 55 %:lla (sumatriptaani), 54 %:lla (eletriptaani 20 mg), 65 %:lla (eletriptaani 40 mg) ja 77 %:lla (eletriptaani 80 mg). Lumevaste oli 24 %. Lisälääkettä tarvitsivat kahden tunnin kuluttua annostelusta 53 % lumeryhmän, 29 % sumatriptaaniryhmän ja 30 %, 29 % ja 26 % 20 mg:n, 40 mg:n ja 80 mg:n eletriptaaniryhmän potilaat.

Tutkimuksessa todettiin selkeä annos-vaste eletriptaaniannosten välillä. Verrattuna lumelääkkeeseen eletriptaani 80 mg NNT = 2,1, 95 % luottamusväli 1,7–2,6.

Eletriptaanin teho on osoitettu viidessä tutkimuksessa, joissa eletriptaania verrattiin lumelääkkeeseen «Eletriptan Steering Committee in Japan. Efficacy and safety of eletriptan 20 mg, 40 mg and 80 mg in Japanese migraineurs. Cephalalgia 2002;22:416-23 »2, «Färkkilä M, Olesen J, Dahlöf C ym. Eletriptan for the treatment of migraine in patients with previous poor response or tolerance to oral sumatriptan. Cephalalgia 2003;23:463-71 »3, «Färkkilä M. A dose-finding study of eletriptan (UK-116,044) (5-30 mg) for the acute treatment of migraine. Cephalalgia 1996;16:387-8»4, «Sheftell F, Ryan R, Pitman V ym. Efficacy, safety, and tolerability of oral eletriptan for treatment of acute migraine: a multicenter, double-blind, placebo-controlled study conducted in the United St»5, «Stark R, Dahlöf C, Haughie S ym. Efficacy, safety and tolerability of oral eletriptan in the acute treatment of migraine: results of a phase III, multicentre, placebo-controlled study across three att»6. Kaikki tutkitut annokset (20, 40, 80 mg) olivat lumehoitoa tehokkaampia päänsäryn hoitovasteen saavuttamisessa (kohtalainen tai kova särky lievittyi lieväksi tai lakkasi kokonaan) 1 ja 2 tunnin kuluessa. Eletriptaani 80 mg oli kaikissa tutkimuksissa jo ½ tunnin kuluessa tehokkaampi kuin lumelääke «Färkkilä M, Olesen J, Dahlöf C ym. Eletriptan for the treatment of migraine in patients with previous poor response or tolerance to oral sumatriptan. Cephalalgia 2003;23:463-71 »3, «Sheftell F, Ryan R, Pitman V ym. Efficacy, safety, and tolerability of oral eletriptan for treatment of acute migraine: a multicenter, double-blind, placebo-controlled study conducted in the United St»5, «Stark R, Dahlöf C, Haughie S ym. Efficacy, safety and tolerability of oral eletriptan in the acute treatment of migraine: results of a phase III, multicentre, placebo-controlled study across three att»6. Parhaan tilastollisen voiman omaavassa tutkimuksessa eletriptaani 80 mg vähensi tilastollisesti merkitsevästi päänsäryn uusimista lumeeseen verrattuna «Stark R, Dahlöf C, Haughie S ym. Efficacy, safety and tolerability of oral eletriptan in the acute treatment of migraine: results of a phase III, multicentre, placebo-controlled study across three att»6.

Tehon toistettavuus osoitettiin kolmessa peräkkäisessä kohtauksessa kolmessa tutkimuksessa «Färkkilä M, Olesen J, Dahlöf C ym. Eletriptan for the treatment of migraine in patients with previous poor response or tolerance to oral sumatriptan. Cephalalgia 2003;23:463-71 »3, «Sheftell F, Ryan R, Pitman V ym. Efficacy, safety, and tolerability of oral eletriptan for treatment of acute migraine: a multicenter, double-blind, placebo-controlled study conducted in the United St»5, «Stark R, Dahlöf C, Haughie S ym. Efficacy, safety and tolerability of oral eletriptan in the acute treatment of migraine: results of a phase III, multicentre, placebo-controlled study across three att»6. Eletriptaani 80 mg annoksella päänsärkyvasteen (headache response) saavien potilaiden määrät olivat 1, 2 tai 3 kohtauksessa 91 %, 82 % and 69 %, vastaavasti.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Migreeni 1

Kirjallisuutta

  1. Goadsby PJ, Ferrari MD, Olesen J ym. Eletriptan in acute migraine: a double-blind, placebo-controlled comparison to sumatriptan. Eletriptan Steering Committee. Neurology 2000;54:156-63 «PMID: 10636142»PubMed
  2. Eletriptan Steering Committee in Japan. Efficacy and safety of eletriptan 20 mg, 40 mg and 80 mg in Japanese migraineurs. Cephalalgia 2002;22:416-23 «PMID: 12133040»PubMed
  3. Färkkilä M, Olesen J, Dahlöf C ym. Eletriptan for the treatment of migraine in patients with previous poor response or tolerance to oral sumatriptan. Cephalalgia 2003;23:463-71 «PMID: 12807526»PubMed
  4. Färkkilä M. A dose-finding study of eletriptan (UK-116,044) (5-30 mg) for the acute treatment of migraine. Cephalalgia 1996;16:387-8
  5. Sheftell F, Ryan R, Pitman V ym. Efficacy, safety, and tolerability of oral eletriptan for treatment of acute migraine: a multicenter, double-blind, placebo-controlled study conducted in the United States. Headache 2003;43:202-13 «PMID: 12603638»PubMed
  6. Stark R, Dahlöf C, Haughie S ym. Efficacy, safety and tolerability of oral eletriptan in the acute treatment of migraine: results of a phase III, multicentre, placebo-controlled study across three attacks. Cephalalgia 2002;22:23-32 «PMID: 11993610»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Migreeni
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko