Tulosta

Bentsodiatsepiinit ruokailuun liittyvän ahdistuksen hallinnassa

Näytönastekatsaukset
17.9.2014
Minna Koskinen ja Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu

Näytön aste: D

Lyhytvaikutteisen bentsodiatsepiinin anto 30 minuuttia ennen ateriointia saattaa helpottaa ruokailuun liittyvää ahdistusta, mutta kunnollinen tutkimusnäyttö puuttuu.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Syömishäiriöt 1
  • Ö-poistettu Syömishäiriöt (lapset ja nuoret) 2

Kirjallisuutta

  1. Kennedy SH, Goldbloom DS. Current perspectives on drug therapies for anorexia nervosa and bulimia nervosa. Drugs 1991;41:367-77 «PMID: 1711444»PubMed
  2. Walsh BT. Pharmacotherapy of eating disorders. Kirjassa: Brownell KD, Fairburn CG, toim. Eating Disorders and Obesity. New York: The Guilford Press 1995, 313-7
  3. Garfinkel PE, Walsh BT. Drug therapies. Kirjassa: Garner DM, Garfinkel PE (toim). Handbook of Treatment for Eating Disorders. 2. painos. New York: Guilford Press, 1997, s. 372-80
  4. Krüger S, Kennedy SH. Psychopharmacotherapy of anorexia nervosa, bulimia nervosa and binge-eating disorder. J Psychiatry Neurosci 2000;25:497-508 «PMID: 11109300»PubMed
  5. NICE. Eating disorders: Core interventions in the treatment and management of anorexia nervosa, bulimia nervosa and related disorders: Clinical guideline 9. http://publications.nice.org.uk/eating-disorders-cg9
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Syömishäiriöt
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko