Tulosta

Avo- ja laitoskuntoutuksen vaikuttavuus

Näytönastekatsaukset
13.5.2008
Timo Pohjolainen ja Antti Malmivaara

Näytön aste: C

Kuntoutuslaitoksessa toteutettu kuntoutus koetuilla tulosmittareilla arvioituna saattaa olla avokuntoutusta vaikuttavampaa mutta vaikutuksen kesto jäänee alle vuoden kestoiseksi. Työhön paluuseen kuntoutusmuodoilla ei ole vaikuttavuuseroa.

Kommentit

Tutkimukset kuvaavat 1980-luvun ja 1990-luvun alun kuntoutusmenetelmiä ja kuntoutuksen sisältöä. Sekä avohoidossa että kuntoutuslaitoksessa toteutettu kuntoutus on muuttunut 1990-luvun loppupuolelta alkaen aktiivista harjoittelua sisältäväksi. Avo- ja kuntoutuslaitoskuntoutusta vertailevia tutkimuksia ei ole julkaistu 2000-luvulla.

Kirjallisuutta

  1. Härkäpää K, Mellin G, Järvikoski A, Hurri H. A controlled study on the outcome of inpatient and outpatient treatment of low-back pain. Part III. Long-term follow-up of pain, disability, and compliance. Scand J Rehabil Med 1990;22:181-8
  2. Mellin G, Hurri H, Härkäpää K, Järvikoski A. A controlled study on the outcome of inpatient and outpatient treatment of low-back pain. Part 2. Scand J Rehabil Med 1989;21:91-5
  3. Mellin G, Härkäpää K, Hurri H, Järvikoski A. A controlled stud on the outome of inpatient and outpatient treatment of low-back pain. Part 4. Scand J Rehabil Med 1990;22:189-94
  4. Holstila A. Kuntoutumisen ennuste pitkäaikaisissa tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. KELA. Sosiaali- ja terveysturvan julkaisuja 18, Turku 1997
  5. Härkäpää K, Järvikoski A, Mellin G, Hurri H. A controlled study on the outcome of inpatient and outpatient treatment of low-back pain. Part 1. Scand J Rehab Med 1989;21:81-9
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko