Tulosta

Antihistamiinit, dekongestantit tai tulehduskipulääkkeet akuutin otiitin hoidossa

Näytönastekatsaukset
16.12.2009
Terho Heikkinen

Näytön aste: B

Antihistamiinit, dekongestantit tai tulehduskipulääkkeet eivät nopeuta akuutin otiitin paranemista.

Grundfastin «Grundfast KM. A review of the efficacy of systemically administered decongestants in the prevention and treatment of otitis media. Otolaryngol Head Neck Surg 1981;89:432-9 »1 katsauksessa vuodelta 1981 käytiin läpi siihen mennessä tehdyt tutkimukset antihistamiinien ja dekongestanttien tehosta akuutin otiitin hoidossa, ja selkeä päätelmä oli, ettei näillä lääkkeillä ollut tehoa otiitin paranemisessa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Klein ym. «Klein SW, Olson AL, Perrin J ym. Prevention and treatment of serous otitis media with an oral antihistamine. A double-blind study in pediatric practice. Clin Pediatr (Phila) 1980;19:342-7 »2 tutkivat randomisoidussa, lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa antihistamiinin (bromifeniramiini) tehoa akuutin otiitin hoidossa (n = 206). Kaikki lapset saivat myös antibioottia. Kahden viikon kuluttua hoidon aloituksesta 44 %:lla antihistamiinia saaneista ja 41 %:lla lumeryhmässä oli edelleen nestettä korvassa. 100 lasta jatkoi antihistamiinin tai lumeen käyttöä vielä neljän ylimääräisen viikon ajan. Tämän lääkitysjakson lopussa välikorvaneste oli hävinnyt 64 %:lla lapsista antihistamiiniryhmässä ja 68 %:lla lumeryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Bhambhani ym. «Bhambhani K, Foulds DM, Swamy KN ym. Acute otitis media in children: are decongestants or antihistamines necessary? Ann Emerg Med 1983;12:13-6 »3 selvittivät randomisoidussa, lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa amoksisilliinin lisäksi annetun dekongestantti-antihistamiiniyhdistelmän (bromifeniramiini ja fenyyliefriini) tehoa akuutin otitiin hoidossa 98 lapsella. Lapset tutkittiin kahden ja neljän viikon kuluttua hoidon aloituksesta. Lääke- ja lumeryhmien välillä ei todettu eroa otiitin paranemisessa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Schnore ym. «Schnore SK, Sangster JF, Gerace TM ym. Are antihistamine-decongestants of value in the treatment of acute otitis media in children? J Fam Pract 1986;22:39-43 »4 (1986) tutkivat amoksisilliinin lisäksi annetun bromifeniramiini-fenyyliefriinin tehoa akuutin otiitin hoidossa 82 lapsella (ikä < 15 vuotta). Lasten vanhemmat pitivät oirepäiväkirjaa, ja lapset tutkittiin kahden viikon kuluttua hoidon aloituksesta. Ryhmien välillä ei todettu tilastollisesti merkitseviä eroja oireiden häviämisessä tai otiitin paranemisessa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Moranin ym. «Moran DM, Mutchie KD, Higbee MD ym. The use of an antihistamine-decongestant in conjunction with an anti-infective drug in the treatment of acute otitis media. J Pediatr 1982;101:132-6 »5 (1982) tutkimuksessa oli 53 akuuttia otiittia sairastavaa lasta, jotka saivat antibiootin lisäksi joko antihistamiini-dekongestanttia tai lumetta. Aktiivilääkettä saaneilla lapsilla nenän tukkoisuutta esiintyi keskimäärin 6 päivän ajan, kun taas lumeryhmän lapsilla tukkoisuuden raportoitiin kestäneen keskimäärin 9 päivää.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Varsano ym. «Varsano IB, Volovitz BM, Grossman JE. Effect of naproxen, a prostaglandin inhibitor, on acute otitis media and persistence of middle ear effusion in children. Ann Otol Rhinol Laryngol 1989;98:389-92 »6 (1989) selvittivät randomisoidussa, lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa amoksisillinin lisäksi annetun naprokseenin (7 mg/kg kolmesti päivässä 10 päivän ajan) tehoa akuutin otiitin hoidossa (n = 81, keski-ikä 3.25 vuotta). Heti hoidon loputtua välikorvassa oli eritettä 63 %:lla naprokseenia saaneista ja 58 %:lla lumeella hoidetuista (ero ei tilastollisesti merkitsevä). Kuukauden kuluttua hoidon aloituksesta välikorvaeritettä oli vielä 41 %:lla lapsista naprokseeniryhmässä ja 59 %:lla lumeryhmässä, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Bertin ym. «Bertin L, Pons G, d'Athis P ym. A randomized, double-blind, multicentre controlled trial of ibuprofen versus acetaminophen and placebo for symptoms of acute otitis media in children. Fundam Clin Pharm»7 (1996) vertailivat randomisoidussa kaksoissokkotutkimuksessa ibuprofeenin, parasetamolin ja lumeen tehoa akuuttiin otiitin paranemisessa (n = 219, ikä 1–6 vuotta). Ibuprofeenin ja parasetamolin annostus oli 10 mg/kg suun kautta kolmesti vuorokaudessa 48 tunnin ajan. Kaikki lapset saivat antibioottihoidoksi kefakloria 7 päivän ajan. Hoidon loputtua tehdyssä kontrollissa korvien paranemisessa ei todettu merkitseviä eroja eri ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Dekongestanttien ja antihistamiinien tehoa käsittelevässä Cochrane-katsauksessa «Flynn CA, Griffin GH, Schultz JK. Decongestants and antihistamines for acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev 2004;3:CD001727 »8 (2004) selkeä johtopäätös oli, että tehotutkimusten tulokset eivät tue näiden aineiden tai niiden yhdistelmien käyttöä otiitin hoidossa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Chonmaitreen ym. «Chonmaitree T, Saeed K, Uchida T ym. A randomized, placebo-controlled trial of the effect of antihistamine or corticosteroid treatment in acute otitis media. J Pediatr 2003;143:377-85 »9 (2003) satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa annettiin akuuttia otiittia sairastaville lapsille (n = 179, ikä 3 kuukautta–6 vuotta) antibiootin lisäksi antihistamiinia tai steroidia tai molempia viiden päivän ajan. Ensimmäisten kahden viikon aikana ei paranemistuloksissa todettu merkitseviä eroja eri hoitoryhmien välillä. Sen sijaan seurannassa todettiin, että pelkkää antihistamiinia tukihoidoksi saaneilla lapsilla välikorvaeritteen kesto oli merkitsevästi pidempi (mediaani 73 pv) kuin muilla ryhmillä (mediaanit 23, 25 ja 36 pv, P = 0.04).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Grundfast KM. A review of the efficacy of systemically administered decongestants in the prevention and treatment of otitis media. Otolaryngol Head Neck Surg 1981;89:432-9 «PMID: 6115352»PubMed
 2. Klein SW, Olson AL, Perrin J ym. Prevention and treatment of serous otitis media with an oral antihistamine. A double-blind study in pediatric practice. Clin Pediatr (Phila) 1980;19:342-7 «PMID: 6767576»PubMed
 3. Bhambhani K, Foulds DM, Swamy KN ym. Acute otitis media in children: are decongestants or antihistamines necessary? Ann Emerg Med 1983;12:13-6 «PMID: 6185020»PubMed
 4. Schnore SK, Sangster JF, Gerace TM ym. Are antihistamine-decongestants of value in the treatment of acute otitis media in children? J Fam Pract 1986;22:39-43 «PMID: 3510268»PubMed
 5. Moran DM, Mutchie KD, Higbee MD ym. The use of an antihistamine-decongestant in conjunction with an anti-infective drug in the treatment of acute otitis media. J Pediatr 1982;101:132-6 «PMID: 6177846»PubMed
 6. Varsano IB, Volovitz BM, Grossman JE. Effect of naproxen, a prostaglandin inhibitor, on acute otitis media and persistence of middle ear effusion in children. Ann Otol Rhinol Laryngol 1989;98:389-92 «PMID: 2655526»PubMed
 7. Bertin L, Pons G, d'Athis P ym. A randomized, double-blind, multicentre controlled trial of ibuprofen versus acetaminophen and placebo for symptoms of acute otitis media in children. Fundam Clin Pharmacol 1996;10:387-92 «PMID: 8871138»PubMed
 8. Flynn CA, Griffin GH, Schultz JK. Decongestants and antihistamines for acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev 2004;3:CD001727 «PMID: 15266451»PubMed
 9. Chonmaitree T, Saeed K, Uchida T ym. A randomized, placebo-controlled trial of the effect of antihistamine or corticosteroid treatment in acute otitis media. J Pediatr 2003;143:377-85 «PMID: 14517524»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko