Tulosta

Akuuttitilanteen laboratoriokokeet skitsofreniapotilailla

Näytönastekatsaukset
23.1.2013
Lauri Tuominen

Näytön aste: C

Akuuttitilanteessa peruslaboratoriokokeiden määrittäminen on perusteltua.

657 peräkkäistä tahdostaan riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon toimitettua psykoosipotilasta sisällytettiin takautuvaan tutkimukseen «Hatta K, Takahashi T, Nakamura H ym. Laboratory findings in acute schizophrenia. Relevance to medical management on emergency admission. Gen Hosp Psychiatry 1999;21:220-7 »1. Vertailuaineistona käytettiin 872 psykiatrista avohoitopotilasta.

Miespuolisilla akuuttipotilailla, jolla oli skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö, skitsoaffektiivinen häiriö tai harhaluuloisuushäiriö, todettiin merkitsevästi enemmän kuivumistilaan viittaavaa hyperproteinemiaa ja hyperalbuminemiaa sekä hypokalemiaa kuin kontrolliryhmän miespotilailla. Noin 10 % miespuolisista tahdostaan riippumattomaan hoitoon tulevista akuuttipotilaista katsottiin kärsivän dehydraatiosta, ja kolmasosalla oli hypokalemiaa (2,3 % kaikista jopa alle 3,0 mEq/l).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Hatta K, Takahashi T, Nakamura H ym. Laboratory findings in acute schizophrenia. Relevance to medical management on emergency admission. Gen Hosp Psychiatry 1999;21:220-7 »1: Naispotilaiden arvoja ei esitellä julkaisussa, joten johtopäätösten ulottamisessa naispotilaisiin tulee olla varovainen.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Skitsofrenia 1

Kirjallisuutta

  1. Hatta K, Takahashi T, Nakamura H ym. Laboratory findings in acute schizophrenia. Relevance to medical management on emergency admission. Gen Hosp Psychiatry 1999;21:220-7 «PMID: 10378116»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko