KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Tulosta

Äkillisen välikorvatulehduksen epäspesifiset oireet

Näytönastekatsaukset
16.12.2009
Marjo Renko

Näytön aste: A

Äkillistä välikorvatulehdusta ei voi luotettavasti diagnosoida epäspesifisten oireiden perusteella.

Akuuttiin otiittiin yleisesti liitettyjä epäspesifisiä oireita ovat muun muassa nuha, yskä, kuume, kurkkukipu, yölevottomuus, ärtyisyys, ruokahaluttomuus, oksentelu ja ripuli. Niemelän ym. «Niemela M, Uhari M, Jounio-Ervasti K ym. Lack of specific symptomatology in children with acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1994;13:765-8 »1 tutkimuksessa (1994) verrattiin näiden oireiden esiintyvyyttä akuuttia otiittia sairastavilla lapsilla (n = 191) ja akuutisti sairastuneilla lapsilla ilman otiittia (n = 163). Akuutin otiitin suhteellinen riski eri oireisiin liittyen oli: ripuli 1.1 (95 %:n luottamusväli 0.5–2.4), ruokahaluttomuus 1.1 (0.7–1.7), paksu nuha 1.1 (0.7–1.8), oksentelu 1.0 (0.5–1.9), väsymys 0.8 (0.5–1.2), yskä 0.7 (0.5–1.1), konjunktiviitti 0.6 (0.3–1.3). Kuumetta esiintyi otiittilapsilla jopa merkitsevästi vähemmän kuin lapsilla ilman otiittia (suhteellinen riski 0.6; 95 % CI 0.4–1.0), samoin kuin kurkkukipua (0.4; 95 % CI 0.2–0.8) tai päänsärkyä (0.3; 95 % CI 0.2–0.6).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Heikkisen ja Ruuskasen «Heikkinen T, Ruuskanen O. Signs and symptoms predicting acute otitis media. Arch Pediatr Adolesc Med 1995;149:26-9 »2 tutkimuksessa (1995) oli 302 hengitystieinfektiota sairastavaa lasta, joista 121:lla diagnosoitiin myös akuutti otiitti. Kuumeisilla lapsilla (> 37.5°) otiitti todettiin 38 %:lla, kuumeettomilla 47 %:lla (p = 0.12). Tilastollisesti merkitseviä eroja otiitin esiintymisessä ei todettu myöskään nuhan (41 % vs 26 %; p = 0.21) tai yskän (40 % vs 39 %; p = 0.89) suhteen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kontiokarin ym. «Kontiokari T, Koivunen P, Niemelä M ym. Symptoms of acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1998;17:676-9 »3 tutkimuksessa (1998) verrattiin 138 lapsen oireita otiittiepisodien yhteydessä samojen lasten oireisiin sellaisissa hengitystieinfektioissa, joihin ei liittynyt otiittia. Tässä tutkimuksessa otiitin suhteellinen riski kuumeen yhteydessä oli 1.8 (95 % CI 1.1–3.2). Paksuun nuhaan liittyvä otiitin riski oli 1.4 (95 % CI 0.8–2.4) ja ärtyisyyteen liittyvä riski 1.7 (95 % CI 1.0–3.2).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Välikorvatulehdus (äkillinen) 1

Kirjallisuutta

  1. Niemela M, Uhari M, Jounio-Ervasti K ym. Lack of specific symptomatology in children with acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1994;13:765-8 «PMID: 7808842»PubMed
  2. Heikkinen T, Ruuskanen O. Signs and symptoms predicting acute otitis media. Arch Pediatr Adolesc Med 1995;149:26-9 «PMID: 7827655»PubMed
  3. Kontiokari T, Koivunen P, Niemelä M ym. Symptoms of acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1998;17:676-9 «PMID: 9726339»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Välikorvatulehdus (äkillinen)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko