Tulosta

Selän natiivikuvauksen hyöty akuutissa alaselkäkivussa

Näytönastekatsaukset
13.5.2008
Minna Erkintalo

Näytön aste: B

Epäspesifissä alaselkäkivussa otettuna natiivi-röntgenkuvauksella ei ilmeisesti ole selvää vaikutusta hoitopäätöksiin eikä potilaan toipumiseen.

Kolmessa systemaattisessa katsauksessa «Jarvik JG, Deyo RA. Diagnostic evaluation of low-back pain with emphasis on imaging. Ann Intern Med 2002;137:586-97 »4, «Boos N, Lander PH. Clinical efficacy of imaging modalities in the diagnosis of low-back pain disorders. Eur Spine J 1996;5:2-22 »5, «Van Tulder MW, Assendelft WJJ, Koes BW, Bouter LM. Spinal radiographic findings and nonspecific low back pain. A systematic review of observational studies. Spine 1997;22:427-34 »6 ei ole löydetty selvää yhteyttä radiologisten löydösten ja epäspesifin alaselkäkivun välillä. Välilevymadaltuma, osteofyytit ja skleroosi assosioituivat jonkin verran alaselkäkipuun, mutta riskisuhteet (odds ratio) olivat pienet, vain 1.2–3.3. Mitään selkeää näyttöä syy-seuraussuhteesta natiivikuvassa näkyvien degeneratiivisten muutosten ja epäspesifin selkäkivun välillä ei ole nykyisten tutkimusten valossa todettavissa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Kendrick D, Fielding K, Bentley E, Kerslake R, Miller P, Pringle M. Radiography of the lumbar spine in primary care patinets with low-back pain:randomised controlled trial. BMJ 2001;322:400-5
  2. Miller P, Kendrick D, Bentley E, Fielding K. Cost-effectiveness of lumbar spine radigraphy in primary care petients with low-back pain. Spine 2002;27:2291-7
  3. Kerry S, Hilton S, Dundas D, Rink E, Oakeshott P. Radiography for low back pain: a randomised controlled trial and observational study in primary care. Br J Gen Pract 2002;52:469-74
  4. Jarvik JG, Deyo RA. Diagnostic evaluation of low-back pain with emphasis on imaging. Ann Intern Med 2002;137:586-97
  5. Boos N, Lander PH. Clinical efficacy of imaging modalities in the diagnosis of low-back pain disorders. Eur Spine J 1996;5:2-22
  6. Van Tulder MW, Assendelft WJJ, Koes BW, Bouter LM. Spinal radiographic findings and nonspecific low back pain. A systematic review of observational studies. Spine 1997;22:427-34
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko