Tulosta

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu

Käyvän hoidon tiivistelmät
7.11.2018
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Urologiyhdistyksen asettama työryhmä

Käypä hoito -suositus «Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Benign prostatic hyperplasia»2

  • Useimmat eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua sairastavat voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa.
  • Tavallisimmat hoitomuodot ovat seuranta tai lääkehoito alfasalpaajilla, 5-alfareduktaasin estäjillä tai näiden yhdistelmällä.
  • Jos lääkehoito ei auta tai tapaus komplisoituu, potilas lähetetään erikoissairaanhoitoon.
  • Tavanmukainen höyläysleikkaus on vaikeiden tapausten hoidossa säilyttänyt tärkeän asemansa, mutta sen rinnalle ovat tulleet myös laserhoidot

Diagnostiikka

Hoito

Hoidon valinta

  • On tärkeätä pyrkiä valitsemaan hoito, jolla saadaan kestävä vaste.
  • Leikkaushoito on ensisijainen vaihtoehto, jos jäännösvirtsaa on toistuvasti yli 300 ml, potilaalla on rakossa suuri divertikkeli, uusiutuva makrohematuria tai virtsatieinfektio, potilaan oireet ovat vaikeat 6 kuukauden lääkehoitokokeilun jälkeen tai potilas haluaa leikkaukseen.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Urologiyhdistyksen asettama työryhmä

Teuvo Tammela (pj)

Pekka Kinnala

Anssi Pétas

Hanna Ronkainen

Raija Sipilä

Kimmo Taari

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko