Tulosta

Hengitystien hallinta hätätilanteessa eri koulutustasoilla

Kuvatietokanta
3.8.2016 • Uusi artikkeli
Reino Pöyhiä

Hengitystien hallinnan apuvälineiden valintaan vaikuttaa oppiminen. Sekä supraglottisten hengitysvälineiden (SAD) käytön että endotrakeaalisen intubaation (ETI) edellytyksenä on näiden taitojen osaaminen. Apuvälineet tulee hätätilanteessa kyetä asettamaan ripeästi, eikä aikaa tulee käyttää enempään kuin kolmeen yritykseen. Lähde: « Berlac P, Hyldmo PK, Kongstad P ym. Pre-hospital airway management: guidelines from a task force from the Scandinavian Society for Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Acta Anaesthesiol Sc»1.

Kirjallisuutta

  1. Berlac P, Hyldmo PK, Kongstad P ym. Pre-hospital airway management: guidelines from a task force from the Scandinavian Society for Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Acta Anaesthesiol Scand 2008;52(7):897-907. «PMID: 18702752»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko