KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Tulosta

Sepelvaltimotautikohtauksen hoito

Kuvatietokanta
4.6.2007
Raine Virtanen ja Juhani Airaksinen

Sydäninfarktin taudinkuva ja pysyvä ST-nousu EKG:ssa edellyttää välittömän reperfuusiohoidon ensisijaisesti primaarisella pallolaajennuksella tai toissisijaisesti liuotushoidolla. Sepelvaltimotautikohtauksessa ilman ST-nousua suuren vaaran potilaat ohjataan varhaiseen kajoavaan hoitoon, johon liitetään tehokas antitromboottinen lääkitys. Jos suuren vaaran merkkejä ei todeta, vaaran arviota täydennetään kajoamattomin tutkimuksin.

Lähde: Virtanen R, Airaksinen J. Sepelvaltimotautikohtaus päivystäjän haasteena. Suom Lääkäril 2006;61(46): 4835–8

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko