Tulosta

Sellickin ote

Kuvatietokanta
26.2.2004

Elvytystilanteessa toinen auttaja voi tukkia ruokatorven käsiventilaation ja intubaation ajaksi painamalla sormusrustoa taaksepäin nk. Sellickin otteella.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko