Tulosta

Hengityksen turvaaminen kylkiasennossa

Kuvatietokanta
3.2.2016
Käypä hoito -työryhmä Elvytys

Jos potilas on tajuton ja hengittää normaalisti, hänet tulee kääntää kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko