Tulosta

Valtimotaudin vaarataulukko

Kuvatietokanta
12.11.2009
Kohonnut verenpaine -suositustyöryhmä

Oireettoman henkilön valtimotautikuoleman vaara 10 vuodessa sukupuolen, iän, systolisen verenpaineen, kokonaiskolesterolin ja tupakointistatuksen mukaan Euroopan alueilla, joilla sairastavuus ateroskleroottisiin valtimotauteihin on suuri.

Valtimotautikuoleman vaara on suuri

 1. potilailla, joilla on jo todettu sepelvaltimotauti, ahtauttava aivovaltimotauti tai perifeerinen valtimotauti
 2. oireettomilla henkilöillä, joilla on
  • useita vaaratekijöitä, joiden johdosta valtimotautikuoleman vaara on => 5 % nyt arvioituna tai projisoituna 60 vuoden ikään
  • hyvin korkea yksittäisen vaaratekijän taso: kokonaiskolesteroli => 8 mmol/l, LDL-kolesteroli => 6 mmol/l tai verenpaine >= 180 / 110 mmHg
  • tyypin 2 diabetes tai tyypin 1 diabetes, johon liittyy mikroalbuminuria.

Taulukon käyttöohjeet

 • Pienen vaaran taulukkoa tulee käyttää Belgiassa, Ranskassa, Kreikassa, Italiassa, Luxemburgissa, Espanjassa ja Portugalissa; suuren vaaran taulukkoa (yllä) käytetään kaikissa muissa Euroopan maissa.
 • Arvioi henkilön valtimotautikuoleman kokonaisvaara seuraavien 10 vuoden aikana etsimällä taulukosta sukupuolen, tupakoinnin ja iän mukainen osio ja kyseisestä osiosta se ruutu, jonka arvot ovat lähinnä henkilön systolista verenpainearvoa (mmHg) ja kokonaiskolesteroliarvoa (mmol/l).
 • Elinikäisen vaaratekijäaltistuksen vaikutus voidaan nähdä seuraamalla taulukkoa ylöspäin. Tätä voidaan käyttää nuorempia potilaita ohjattaessa.
 • Erityistä huomiota tulee kiinnittää henkilöihin, joilla valtimotautikuoleman vaara on => 5 % tai saavuttaisi tämän tason 60 vuoden iässä. Pienen vaaran omaaville henkilöille tulisi antaa neuvoja, joiden avulla he voisivat pitää vaaransa pienenä.
 • Määritelläksesi henkilön suhteellisen vaaran vertaa hänen vaaratasoaan siihen vaaratasoon, joka on samaa sukupuolta olevalla ja samanikäisellä henkilöllä, joka ei tupakoi ja jonka verenpaine on < 140/90 mmHg ja kokonaiskolesteroli < 5 mmol/l.
 • Taulukkoa voidaan käyttää antamaan viitteitä siihen, mitä vaikutuksia vaaratekijöiden vähentämisellä tai poistamisella, esim. tupakoinnin lopettamisella, voi olla.

Huomioitavia lisänäkökohtia

 • Ota huomioon, että valtimotautikuoleman vaara voi olla suurempi kuin taulukon osoittama henkilöillä
  • jotka lähestyvät seuraavaa ikäluokkaa
  • joilla on todettu merkkejä oireettomasta ateroskleroosista (esim. tietokonetomografia- tai ultraäänitutkimuksessa)
  • joiden suvussa on varhain ilmaantuneita valtimotauteja
  • joilla on pieni HDL-kolesterolipitoisuus, suuri triglyseridipitoisuus, heikentynyt glukoosinsieto, suuri CRP-, fibrinogeeni-, homokysteiini-, apolipoproteiini B- tai lipoproteiini (a) [Lp(a)]-pitoisuus
  • jotka ovat liikapainoisia ja jotka liikkuvat vähän.

Ks. myös lisäohjeet «SCORE-kuvaan liittyvät lisäohjeet»1 ja SCORE-laskuri «SCORE-laskuri»1.

© European Society of Cardiology

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko