Tulosta

Sekundaarinen nivelrikko (Charcot'n nivel)

Kuvatietokanta
1.1.2000

Sekundaarinen nivelrikko (Charcot'n nivel) 67-vuotiaalla naisella. Syynä on diabeettinen tuntohäiriö. Talus on laajasti tuhoutunut ja talokruraalinivelen nivelontelossa on luisia irtokappaleita sekä hydrops. Toisena löydöksenä kantaluun alapinnalla luupiikki (nuoli), yleinen kävelykipua aiheuttava rappeumamuutos.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko