Ennenaikainen synnytys
Käypä hoito -suositus |  Julkaistu: 2011-01-10   | Tila: päivityksessä  |  Aihepiiri(t): Naistentaudit ja synnytykset, Neonatologia, Raskaus, Yleislääketiede
Mikä on Käypä hoito -suositus?
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä
PDF Tulosta

Ennenaikainen synnytys

Käypä hoito
10.1.2011
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «»1

Keskeinen sisältö

 • Raskauden aikana satunnaiset supistukset ovat yleisiä, mutta ne ennustavat huonosti ennenaikaisen synnytyksen todellista uhkaa.
  • Kokemusperäisen tiedon perusteella kivuttomat ja epäsäännölliset supistukset ovat yleensä vaarattomia.
 • Odottavan äidin lähettäminen avoterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon perustuu kohdunkaulan palpaatio- ja spekulatutkimukseen sekä anamnestisiin tietoihin.
 • Kortikosteroidihoito sikiön keuhkojen kypsyttämiseksi toteutetaan synnytyksen uhatessa ennen raskausviikkoa 35+0.
 • Ennenaikaiset synnytykset keskitetään yliopistosairaaloihin tapauksissa, joissa raskauden kesto on alle 30+0 viikkoa.
 • Tokolyyttisten lääkkeiden avulla pyritään viivyttämään synnytystä ainakin niin kauan, että kortikosteroidihoito ja siirto sairaalan onnistuvat.
 • Mahdollinen sikiön ahdinko tai infektio on aihe päättää raskaus.
 • Lapsivedenmenon yhteydessä laajakirjoinen antibioottihoito vähentää korioamnioniitin ja vastasyntyneen tulehdusten vaaraa.

Kohderyhmä

 • Kohderyhmänä ovat avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työntekijät, jotka
  • hoitavat raskaana olevia naisia tai
  • osallistuvat vastasyntyneiden hoitoon.

Määritelmiä

 • Raskausviikko (rv) ilmoitetaan muodossa täydet viikot+ päivät.
 • Synnytyksellä tarkoitetaan sikiön syntymistä, kun raskausviikko 22+0 on täyttynyt tai 500 gramman syntymäpaino on saavutettu.
 • Synnytys on ennenaikainen, jos se tapahtuu ennen 37:ää täyttä (37+0) raskausviikkoa.
 • Ennenaikaisen synnytyksen ryhmittely raskausviikkojen mukaan:
  • hieman ennenaikainen: 34+0 – 36+6 raskausviikkoa (late preterm)
  • kohtalaisen ennenaikainen: raskausviikkojen 28+0 ja 33+6 välillä
  • erittäin ennenaikainen: alle 28+0 raskausviikkoa (extremely preterm)
 • Ulkomaisessa kirjallisuudessa määritelmät vaihtelevat.
 • Keskosuuden määritelmiä:
  • keskonen: syntymäpaino alle 2 500 g
  • pieni keskonen (pikkukeskonen): ≤ 32+0 raskausviikkoa tai syntymäpaino ≤ 1 500 g
  • erittäin pienipainoinen keskonen: syntymäpaino < 1 000 g (myös pienen pieni keskonen)
 • Ennenaikaisen synnytyksen luokittelu:
  • supistusten ja kohdunsuun ennenaikaisen kypsymisen aiheuttama spontaani ennenaikainen synnytys (true preterm birth)
  • ennenaikaisen spontaanin lapsivedenmenon (preterm prelabour rupture of membranes, PPROM) aiheuttama ennenaikainen synnytys
  • hoitoperäinen (keisarileikkaus tai synnytyksen käynnistäminen raskauskomplikaatioiden vuoksi).
 • Uhkaava ennenaikainen synnytys tarkoittaa säännöllisiä tai kivuliaita supistuksia tai kohdunkaulan kypsymistä (lyhentyminen, avautuminen, pehmeneminen), jotka saattavat johtaa synnytykseen.
 • Lapsivedenmeno:
  • ennen synnytyksen käynnistymistä (prelabour rupture of membranes, PROM)
  • ennenaikainen (alle 37+0 raskausviikkoa) lapsivedenmeno ennen synnytyksen käynnistymistä (preterm prelabour rupture of membranes, PPROM).
 • Korioamnioniitilla tarkoitetaan sikiökalvojen tulehdusta.
 • Tokolyysillä tarkoitetaan supistusten lääkehoitoa.

Aiheen rajaus

 • Tässä suosituksessa keskitytään yksi- ja monisikiöraskauden spontaaniin ennenaikaiseen synnytykseen.
 • Hoitoperäistä ennenaikaista synnytystä ei käsitellä.

Esiintyvyys

Riskitekijät

Taulukko 1. Infektioiden merkitys ennenaikaisen synnytyksen vaaratekijänä.
Infektio Vaaran suuruus (mikäli tiedossa) Viitteet, näytönastekatsaukset, sähköinen tausta-aineisto
Virtsatietulehdus x 2 Viite «Daskalakis G, Papapanagiotou A, Mesogitis S ym. Bacterial vaginosis and group B streptococcal colonization and preterm delivery in a low-risk population. Fetal Diagn Ther 2006;21:172-6 »93
Oireeton bakteriuria x 2 Viitteet «Smaill F, Vazquez JC. Antibiotics for asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2007;2:CD000490 »94 (Cochrane «»1), «Mittendorf R, Williams MA, Kass EH. Prevention of preterm delivery and low birth weight associated with asymptomatic bacteriuria. Clin Infect Dis 1992;14:927-32 »95, «Romero R, Oyarzun E, Mazor M ym. Meta-analysis of the relationship between asymptomatic bacteriuria and preterm delivery/low birth weight. Obstet Gynecol 1989;73:576-82 »96, «Sheiner E, Mazor-Drey E, Levy A. Asymptomatic bacteriuria during pregnancy. J Matern Fetal Neonatal Med 2009;22:423-7 »97
Bakteerivaginoosi x 2 Viite «Leitich H, Bodner-Adler B, Brunbauer M ym. Bacterial vaginosis as a risk factor for preterm delivery: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2003;189:139-47 »98
B-ryhmän streptokokki emättimessä Ei lisää vaaraa Viite «Romero R, Mazor M, Oyarzun E ym. Is there an association between colonization with group B Streptococcus and prematurity? J Reprod Med 1989;34:797-801 »99
Klamydia Lisää vaaraa; ei tietoa siitä, kuinka paljon Näytönastekatsaus «Klamydiainfektio saattaa lisätä ennenaikaisen synnytyksen vaaraa.»C
Käypä hoito -suositus Sukupuolitaudit «Sukupuolitautien diagnostiikka ja hoito (online). Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja Sukupuolitautien Vastustamisyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkä»100
Raskaudenaikaisten sukupuolitautien diagnostiikka ja hoito «Seksitaudit»5
Tippuri x 3–5 Viitteet «Ekwo EE, Gosselink CA, Woolson R ym. Risks for premature rupture of amniotic membranes. Int J Epidemiol 1993;22:495-503 »101, «Christian P, Khatry SK, LeClerq SC ym. Prevalence and risk factors of chlamydia and gonorrhea among rural Nepali women. Sex Transm Infect 2005;81:254-8 »102, «Elliott B, Brunham RC, Laga M ym. Maternal gonococcal infection as a preventable risk factor for low birth weight. J Infect Dis 1990;161:531-6 »103, «Donders GG, Desmyter J, De Wet DH ym. The association of gonorrhoea and syphilis with premature birth and low birthweight. Genitourin Med 1993;69:98-101 »104
Käypä hoito -suositus Sukupuolitaudit «Sukupuolitautien diagnostiikka ja hoito (online). Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja Sukupuolitautien Vastustamisyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkä»100
Raskaudenaikaisten sukupuolitautien diagnostiikka ja hoito «Seksitaudit»5
Kuppa x 2 Viite «Donders GG, Desmyter J, De Wet DH ym. The association of gonorrhoea and syphilis with premature birth and low birthweight. Genitourin Med 1993;69:98-101 »104
Käypä hoito -suositus Sukupuolitaudit «Sukupuolitautien diagnostiikka ja hoito (online). Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja Sukupuolitautien Vastustamisyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkä»100
Raskaudenaikaisten sukupuolitautien diagnostiikka ja hoito «Seksitaudit»5
Trikomonasinfektio x 1.3 Viite «Cotch MF, Pastorek JG 2nd, Nugent RP ym. Trichomonas vaginalis associated with low birth weight and preterm delivery. The Vaginal Infections and Prematurity Study Group. Sex Transm Dis 1997;24:353-60 »20
Käypä hoito -suositus Sukupuolitaudit «Sukupuolitautien diagnostiikka ja hoito (online). Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja Sukupuolitautien Vastustamisyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkä»100
Raskaudenaikaisten sukupuolitautien diagnostiikka ja hoito «Seksitaudit»5
Genitaaliherpes Ei tietoa Näytönastekatsaus «Hoitamaton genitaaliherpes raskauden aikana saattaa lisätä ennenaikaisen synnytyksen vaaraa.»C
Käypä hoito suositus Sukupuolitaudit «Sukupuolitautien diagnostiikka ja hoito (online). Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja Sukupuolitautien Vastustamisyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkä»100
Raskaudenaikaisten sukupuolitautien diagnostiikka ja hoito «Seksitaudit»5
Influenssa Ei lisää vaaraa Näytönastekatsaus «Influenssa ei ehkä lisää ennenaikaisen synnytyksen vaaraa.»C
Parodontiitti Vaara vaihtelee eri väestöissä Sähköinen tausta-aineisto «Parodontiitin yhteys ennenaikaiseen synnytykseen vaihtelee eri väestöissä»2
Mykoplasmainfektio emättimessä Eivät lisää vaaraa Viitteet «Carey JC, Blackwelder WC, Nugent RP ym. Antepartum cultures for Ureaplasma urealyticum are not useful in predicting pregnancy outcome. The Vaginal Infections and Prematurity Study Group. Am J Obstet G»107, «Cassell GH, Waites KB, Watson HL ym. Ureaplasma urealyticum intrauterine infection: role in prematurity and disease in newborns. Clin Microbiol Rev 1993;6:69-87 »108, «Donders GG, Van Calsteren K, Bellen G ym. Predictive value for preterm birth of abnormal vaginal flora, bacterial vaginosis and aerobic vaginitis during the first trimester of pregnancy. BJOG 2009;116»109, «Lee SE, Romero R, Kim EC ym. A high Nugent score but not a positive culture for genital mycoplasmas is a risk factor for spontaneous preterm birth. J Matern Fetal Neonatal Med 2009;22:212-7 »110
Taulukko 2. Ennenaikaisen synnytyksen vaaratekijöitä. Spontaaneja ja hoitoperäisiä ennenaikaisia synnytyksiä ei ole eritelty.
Vaaran suuruus (mikäli tiedossa) Viitteet, näytönastekatsaukset, sähköiset tausta-aineistot
 1. Aineisto sisältää sekä alkuraskauden että keskiraskauden keskenmenot
Ennenaikaisen synnytyksen riskiä lisääviä vaaratekijöitä
Anamnestiset Aiempi ennenaikainen synnytys tai keskiraskauden keskenmeno x 2.5–3.6 Viitteet «Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD ym. Epidemiology and causes of preterm birth. Lancet 2008;371:75-84 »3, «Hakala T. Obstetric care, pregnancy risk factors and perinatal outcome in the province of Uusimaa, Finland in 1980-1981. Väitöskirja, Helsingin yliopisto 1987»111, «Mercer BM, Goldenberg RL, Moawad AH ym. The preterm prediction study: effect of gestational age and cause of preterm birth on subsequent obstetric outcome. National Institute of Child Health and Human»112
Aiempi keskenmeno1 x 1.5 Viite «Bhattacharya S, Townend J, Bhattacharya S. Recurrent miscarriage: Are three miscarriages one too many? Analysis of a Scottish population-based database of 151,021 pregnancies. Eur J Obstet Gynecol Rep»1131
Aiempi kohdunkaulan kirurginen hoito x 2–6 Viite «Jakobsson M. Preterm Birth and Surgical Treatment of Uterine Cervix. Väitöskirja, Helsingin yliopisto 15.5.2009»114
Kohdun rakennepoikkeavuudet Viitteet «Propst AM, Hill JA 3rd. Anatomic factors associated with recurrent pregnancy loss. Semin Reprod Med 2000;18:341-50 »115, «Rossier MC, Bays V, Vial Y ym. [Congenital uterine anomalies: diagnosis, prognosis and management in 2008]. Rev Med Suisse 2008;4:2253-4, 2256-8, 2260 passim »116, «Sørensen SS, Trauelsen AG. Obstetric implications of minor müllerian anomalies in oligomenorrheic women. Am J Obstet Gynecol 1987;156:1112-8 »117, «Koike T, Minakami H, Kosuge S ym. Uterine leiomyoma in pregnancy: its influence on obstetric performance. J Obstet Gynaecol Res 1999;25:309-13 »118, «Exacoustòs C, Rosati P. Ultrasound diagnosis of uterine myomas and complications in pregnancy. Obstet Gynecol 1993;82:97-101 »119, «Döring GK, Lärm S. [Conservative procedures in 64 pregnant patients with myoma: the course of pregnancy, labor, and the puerperium]. Geburtshilfe Frauenheilkd 1987;47:26-9 »120, «Phelan JP. Myomas and pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am 1995;22:801-5 »121
Äidin ikä (alle 18 tai yli 40 vuotta) x 1.5 Laskettu THL:n tilastojen 2000–2007 mukaan
Seksikumppaneiden määrä vähintään neljä x 1.4 Viite «Yost NP, Owen J, Berghella V ym. Effect of coitus on recurrent preterm birth. Obstet Gynecol 2006;107:793-7 »10
Nykyraskaus Monisikiöisyyskaksoset x 7–8 THL:n Suomen syntymärekisteri (sähköinen tausta-aineisto «»2)
kolmoset Kaikki syntyvät ennenaikaisesti THL:n Suomen syntymärekisteri (sähköinen tausta-aineisto «»2)
Äidin huonossa tasapainossa olevat sairaudet Ks. Käypä hoito -suositukset
Astma «Kopnina H. Contesting asthma medication: patients' view of alternatives. J Asthma 2010;47:687-94 »122, «Astma»6
Diabetes «Diabetes (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääk»123, «Tyypin 2 diabetes»7
Aikuisten epilepsiat «Aikuisten epilepsiat (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2008 (28»124, «Epilepsiat (aikuiset)»8
Kohonnut verenpaine «Kohonnut verenpaine (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2009 (23.11.»125, «Kohonnut verenpaine»9 ja
Kaksisuuntainen mielialahäiriö «Kaksisuuntainen mielialahäiriö (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 20»126, «Kaksisuuntainen mielialahäiriö»10
Verenvuoto


1. raskauskolmannes x 2 Viitteet «Hossain R, Harris T, Lohsoonthorn V ym. Risk of preterm delivery in relation to vaginal bleeding in early pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007;135:158-63 »127, «Hartikainen-Sorri AL, Sorri M. Occupational and socio-medical factors in preterm birth. Obstet Gynecol 1989;74:13-6 »128
2. raskauskolmannes x 4–5 Viite «McCormack RA, Doherty DA, Magann EF ym. Antepartum bleeding of unknown origin in the second half of pregnancy and pregnancy outcomes. BJOG 2008;115:1451-7 »129
Alkionsiirrosta alkanut yksisikiöinen raskaus > x 2 Viite «Helmerhorst FM, Perquin DA, Donker D ym. Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: a systematic review of controlled studies. BMJ 2004;328:261 »45 (aineisto saattaa sisältää sekoittavia tekijöitä)
Elintavat ja sosioekonominen tausta
Päihteet Tupakointi x 2 Viitteet «Ekéus C, Lindblad F, Hjern A. Short stature, smoking habits and birth outcome in international adoptees in Sweden. Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87:1309-14 »130, «Wisborg K, Henriksen TB. [Is smoking during pregnancy a cause of premature delivery?]. Ugeskr Laeger 1995;157:6707-12 »131, «Wisborg K, Henriksen TB, Hedegaard M ym. Smoking during pregnancy and preterm birth. Br J Obstet Gynaecol 1996;103:800-5 »132
Käypä hoito -suositus Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot «Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalaine»133, «Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus»11
Alkoholin jatkuva, runsas käyttö (7 annosta/viikko tai ≥ 3 annosta kerralla) Tulokset ristiriitaisia Viite «Henderson J, Gray R, Brocklehurst P. Systematic review of effects of low-moderate prenatal alcohol exposure on pregnancy outcome. BJOG 2007;114:243-52 »242
Amfetamiini, kokaiini x 3 Viite «Halmesmäki E. Päihteidenkäyttäjän raskaus. Duodecim 2000;116:1797-8 »134 (linkki artikkeliin «Päihteidenkäyttäjän raskaus (14/2000)»12)
Kannabis x 2 Viitteet «Wisborg K, Henriksen TB. [Is smoking during pregnancy a cause of premature delivery?]. Ugeskr Laeger 1995;157:6707-12 »131, «Wisborg K, Henriksen TB, Hedegaard M ym. Smoking during pregnancy and preterm birth. Br J Obstet Gynaecol 1996;103:800-5 »132
Raskas fyysinen työ Saattaa lisätä, mutta raskaalle fyysiselle työlle ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää Näytönastekatsaus «Raskas fyysinen työ saattaa lisätä ennenaikaisen synnytyksen riskiä, mutta raskaalle fyysiselle työlle ei ole yksiselitteistä määritelmää.»C
Työsuojelulaki, ks. sähköinen tausta-aineisto «Työturvallisuuslaki ja ennenaikaisen synnytyksen riski»3
Äidin alhainen koulutustaso x 1.5 Viite «Luo ZC, Wilkins R, Kramer MS ym. Effect of neighbourhood income and maternal education on birth outcomes: a population-based study. CMAJ 2006;174:1415-20 »135
Ennenaikaisen synnytyksen riskiä EIVÄT lisää
Hyvässä hoitotasapainossa olevat krooniset sairaudet Ks. Käypä hoito -suositukset
Astma «Kopnina H. Contesting asthma medication: patients' view of alternatives. J Asthma 2010;47:687-94 »122, «Astma»6
Diabetes «Diabetes (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääk»123, «Tyypin 2 diabetes»7
Aikuisten epilepsiat «Aikuisten epilepsiat (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2008 (28»124, «Epilepsiat (aikuiset)»8
Kohonnut verenpaine «Kohonnut verenpaine (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2009 (23.11.»125, «Kohonnut verenpaine»9 ja
Kaksisuuntainen mielialahäiriö «Kaksisuuntainen mielialahäiriö (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 20»126, «Kaksisuuntainen mielialahäiriö»10
Kofeiinia alle 400 mg/vrk (= alle 5 kuppia kahvia tai pientä energiajuomapurkkia) Viite «Wisborg K, Henriksen TB. [Is smoking during pregnancy a cause of premature delivery?]. Ugeskr Laeger 1995;157:6707-12 »131
Tehokas fyysinen harjoitus 1. ja 2. raskauskolmanneksen aikana Viitteet «Evenson KR, Siega-Riz AM, Savitz DA ym. Vigorous leisure activity and pregnancy outcome. Epidemiology 2002;13:653-9 »136, «Penttinen J, Erkkola R. Pregnancy in endurance athletes. Scand J Med Sci Sports 1997;7:226-8 »137, «Kardel KR. Effects of intense training during and after pregnancy in top-level athletes. Scand J Med Sci Sports 2005;15:79-86 »138
Monisynnyttäjyys (vähintään 5 synnytystä) Viitteet «Eliyahu S, Weiner E, Nachum Z ym. Epidemiologic risk factors for preterm delivery. Isr Med Assoc J 2002;4:1115-7 »139, «Roman H, Robillard PY, Verspyck E ym. Obstetric and neonatal outcomes in grand multiparity. Obstet Gynecol 2004;103:1294-9 »140, «Rizk DE, Khalfan M, Ezimokhai M. Obstetric outcome in grand multipara in the United Arab Emirates. A case control study. Arch Gynecol Obstet 2001;264:194-8 »141, «Toohey JS, Keegan KA Jr, Morgan MA ym. The "dangerous multipara": fact or fiction? Am J Obstet Gynecol 1995;172:683-6 »142, «Juntunen K, Kirkinen P, Kauppila A. The clinical outcome in pregnancies of grand grand multiparous women. Acta Obstet Gynecol Scand 1997;76:755-9 »143, «Goldman GA, Kaplan B, Neri A ym. The grand multipara. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1995;61:105-9 »144, «Abu-Heija AT, Chalabi HE. Great grand multiparity: is it a risk? J Obstet Gynaecol 1998;18:136-8 »145, «Babinszki A, Kerenyi T, Torok O ym. Perinatal outcome in grand and great-grand multiparity: effects of parity on obstetric risk factors. Am J Obstet Gynecol 1999;181:669-74 »146, «Bugg G, Atwal G, Maresh M. Grandmultiparae in a modern setting. BJOG 2002;109:249-53; PMID: 11950178»147
Sähköinen tausta-aineisto 4
Kohtuullinen saunominen (20 min,+70 ºC) Viite «Vähä-Eskeli K, Erkkola R. The effect of short-term heat stress on uterine contractility, fetal heart rate and fetal movements at late pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1991;38:9-14 »148
Yhdyntä Viite «Yost NP, Owen J, Berghella V ym. Effect of coitus on recurrent preterm birth. Obstet Gynecol 2006;107:793-7 »10
Ylipaino Sähköinen tausta-aineisto «Synnyttäjän ylipaino lisää yliaikaisuutta»5

Infektiot

Infektioiden hoito ja ennenaikaisen synnytyksen vaara

Oireet

Taulukko 3. Ennenaikaisen synnytyksen oireita, löydöksiä ja anamnestisia riskitekijöitä. Mukailtu lähteestä «Uotila J, Sikkinen J. Uhkaava ennenaikainen synnytys - ehkäistä vai synnyttää?. Duodecim 2009;125:1325-31 »149 (linkki artikkeliin «Uhkaava ennenaikainen synnytys - ehkäistä vai synnyttää? (12/2009)»13).
Vähäinen riski Suuri riski
Anamneesi Aiempi täysiaikainen synnytys Aiempi ennenaikainen synnytys, alku- ja keskiraskauden verinen vuoto, monisikiöraskaus
Supistusten laatu Epäsäännöllisiä, kivuttomia, lyhytkestoisia Kivuliaita, säännöllisiä, voimistuvia
Vuoto Ei vuotoa, normaali valkovuoto Verinen tai verislimainen vuoto, vetinen vuoto, haju valkovuodossa
Kliiniset löydökset Kiinteä, taakse suuntautunut kohdunkaula, kiinni oleva sisäsuu, tarjoutuva osa korkealla, Bishopin pisteiden pieni määrä Kypsä kohdunkaula (Bishopin pisteet ≥ 4): kohdunkaula johtoviivassa, lyhentynyt, pehmeä ja avoin, tarjoutuva osa matalalla (sähköinen tausta-aineisto «Modifioidut Bishopin pisteet»1)

Diagnostiikka

Ulkotutkimus

 • Kohdun palpaatiossa kiinnitetään huomiota
  • kohdun supistusherkkyyteen
  • lapsiveden määrään
  • tarjoutuvan osan korkeuteen ja mahdolliseen kiinnittymiseen lantion yläaukeamaan.

Spekulatutkimus

 • Spekulatutkimuksessa todetaan,

Sisätutkimus

Taulukko 4. Kohdunkaulan kypsyyttä arvioidaan ns. modifioiduilla Bishopin pisteillä «Iams J, Romero R. Diagnosis of preterm labor. Pathophysiology. Kirjassa: Obstetrics, Normal and Problem Pregnancies. Gabbe SG, Niebyl JR, Simpson JL (toim.) Churchill Livingstone Elsevier 2007:677-79»25.
Kriteeri Pisteet
 1. cm spinatason (istuinkärkitason) ylä- tai alapuolella. 0 = spinatasossa
0 1 2
Kohdunsuu auki (cm) kiinni 1–2 3–4
Kohdun kaulakanavan pituus (cm)1 > 4 2–4 1–2
Tarjoutuvan osan korkeus -3 -2 -1 tai 0
Kiinteys kiinteä puolipehmeä pehmeä
Kohdunkaulan asento taakse keskellä eteenpäin

Kohdunkaulan kaikututkimus emättimen kautta

Ennenaikaisen synnytyksen ennustaminen kohdunkaulan pituuden avulla

Ennenaikaista synnytystä ennustavat biokemialliset pikatestit

Potilaan ohjaaminen erikoissairaanhoitoon

Päivystyslähete erikoissairaanhoitoon

Ajanvarauslähete erikoissairaanhoitoon

Seurantakäynnin sopiminen avoterveydenhuoltoon

Uhkaavan ennenaikaisen synnytyksen hoito

Lepo

Kortikosteroidihoito

 • Hoidon tavoitteena on parantaa vastasyntyneen ennustetta. Ensisijainen peruste on se, että koska hoito vähentää vastasyntyneen hengitysvaikeusoireyhtymän vaaraa.
 • Kortikosteroidihoito on suositeltavaa ennenaikaisen synnytyksen uhatessa raskauden kestettyä 23+0 – 34+6 viikkoa «EXPRESS Group, Fellman V, Hellström-Westas L ym. One-year survival of extremely preterm infants after active perinatal care in Sweden. JAMA 2009;301:2225-33 »44.
 • Kortikosteroidin paras antoajankohta on 1–7 vuorokautta ennen ennenaikaista synnytystä.
 • Koska 24:ää tuntia lyhyemmän kortikosteroidivaikutuksen on havaittu vähentävän vastasyntyneen aivoverenvuotoja, on syntymää edeltävä kortikosteroidihoito suositeltavaa, vaikka synnytystä ei pystyttäisi siirtämään vuorokaudella.
 • Hoito on aiheellinen myös ennenaikaisen lapsivedenmenon ja pre-eklampsian yhteydessä.
 • Hoitoa suositetaan myös monisikiöraskauksissa ja äidin sairastaessa diabetesta. Rutiinimaista kortikosteroidihoitoa ei suositella raskauden kestettyä yli 34+6 raskausviikkoa.
 • Synnytystä edeltävän kortikosteroidilääkityksen antoa suositellaan raskausviikon 34+6 jälkeenkin
  • erityistilanteissa (esimerkiksi sikiön vesipöhö eli hydrops tai synnynnäinen palleatyrä)
  • tilanteissa, joissa keisarileikkaus on tarpeellinen esimerkiksi vaikean istukkaperäisen verenvuodon ehkäisemiseksi tai äidin sairauden vuoksi.
 • Viikoittaista uusintahoitoa ei suositella.
 • Yhtä tehosteannosta beetametasonia voidaan harkita erityistilanteissa, joissa hengitysvaikeusoireyhtymän vaara on suuri, kortikosteroidin annosta on kulunut yli seitsemän vuorokautta ja tehosteannos voidaan rajata annettavaksi 1–7 vuorokautta ennen synnytystä.
 • Suositeltava lääke on beetametasoni, jota annetaan lihakseen 12 mg kahdesti 24 tunnin välein.

Tokolyysi

Taulukko 5. Tokolyyttisten lääkeaineiden vaikutukset, haittavaikutukset ja vasta-aiheet.
Lääke tai lääkeaineryhmä (esimerkki) ja antotapa tai tavat Vaikutus Haittavaikutukset Vasta-aiheet
i.m. = lihaksensisäinen, i.v. = suonensisäinen, p.o. = suun kautta, transderm. = ihon kautta, RDS = hengitysvaikeusoireyhtymä, NEC = nekrotisoiva enterokoliitti, IVH = intraventrikulaarinen verenvuoto, ASA = asetyylisalisyylihappo
Raskauden kestoon Vastasyntyneen ennusteeseen Äitiin kohdistuvat Sikiöön tai vastasyntyneeseen kohdistuvat
Beetasympatomimeetit (ritodriini)
i.m., i.v., p.o.
Parenteraalisesti annettuna siirtävät synnytystä 48 tuntia (mutta ei 7 vrk) eteenpäin tehokkaammin kuin lumelääke «Helmerhorst FM, Perquin DA, Donker D ym. Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: a systematic review of controlled studies. BMJ 2004;328:261 »45
Oraalisesti annettuna eivät ole lumelääkettä tehokkaampia «Whitworth M, Quenby S. Prophylactic oral betamimetics for preventing preterm labour in singleton pregnancies. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD006395 »150 (Cochrane «»7), «Dodd JM, Crowther CA, Dare MR ym. Oral betamimetics for maintenance therapy after threatened preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD003927 »151 (Cochrane «»8)
Ei vaikutusta perinataaliseen sairastavuuteen (RDS-tauti) tai kuolleisuuteen «Anotayanonth S, Subhedar NV, Garner P ym. Betamimetics for inhibiting preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2004;4:CD004352 »152 (Cochrane «»9) Takykardia
Verenpaineen lasku
Sydämentykytys
Hengitysvaikeudet
Rintakipu
Keuhkopöhö
Hyperkalemia
Hyperglykemia
Viite «Helmerhorst FM, Perquin DA, Donker D ym. Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: a systematic review of controlled studies. BMJ 2004;328:261 »45
Takykardia «Helmerhorst FM, Perquin DA, Donker D ym. Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: a systematic review of controlled studies. BMJ 2004;328:261 »45 Äidin sydänsairaus, joka on herkkä takykardialle
Huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes «Helmerhorst FM, Perquin DA, Donker D ym. Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: a systematic review of controlled studies. BMJ 2004;328:261 »45
Kalsiumin salpaajat (esimerkiksi nifedipiini)
p.o.
Ei lumekontrolloituja tutkimuksia
Siirtävät muihin tokolyytteihin (pääasiassa beetamimeetteihin) verrattuna useammin synnytystä 7 vrk sekä ennen raskausviikon 34 täyttymistä «King JF, Flenady VJ, Papatsonis DN ym. Calcium channel blockers for inhibiting preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2003;1:CD002255 »153 (Cochrane «»10)
Beetasympatomimeetteihin verrattuna vähentävät vastasyntyneen sairastavuutta (RDS, NEC, IVH ja keltaisuus) «King JF, Flenady VJ, Papatsonis DN ym. Calcium channel blockers for inhibiting preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2003;1:CD002255 »153 (Cochrane «»10) Huimaus
Kasvojen ja kaulan punoitus
Verenpaineen lasku
Maksaentsyymiarvojen kasvu
Yhdessä magnesiumsulfaatin kanssa sydämen sykkeen hidastuminen ja sydämen supistuvuuden heikentyminen ja neuromuskulaarinen blokki
Viite «Helmerhorst FM, Perquin DA, Donker D ym. Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: a systematic review of controlled studies. BMJ 2004;328:261 »45
Ei tunneta Matala verenpaine «Helmerhorst FM, Perquin DA, Donker D ym. Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: a systematic review of controlled studies. BMJ 2004;328:261 »45
Magnesiumsulfaatti
i.v.
Lumelääkkeeseen verrattuna ei eroa synnytyksen siirrossa 48 tunnin verran «Crowther CA, Hiller JE, Doyle LW. Magnesium sulphate for preventing preterm birth in threatened preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2002;4:CD001060 »51, «Cox SM, Sherman ML, Leveno KJ. Randomized investigation of magnesium sulfate for prevention of preterm birth. Am J Obstet Gynecol 1990;163:767-72 »52 Mahdollisesti lisää peri- ja neonataalikuolleisuutta «Grimes DA, Nanda K. Magnesium sulfate tocolysis: time to quit. Obstet Gynecol 2006;108:986-9 »154 Kasvojen ja kaulan punoitus
Hikoilu
Pahoinvointi
Jänneheijasteiden sammuminen
Hengitysvaikeudet
Suurilla annoksilla jopa sydämenpysähdys
Yhdessä kalsiumin salpaajien kanssa sydämen sykkeen hidastuminen, sydämen supistuvuuden huonontuminen ja neuromuskulaarinen blokki
Viite «Romero R, Sibai BM, Sanchez-Ramos L ym. An oxytocin receptor antagonist (atosiban) in the treatment of preterm labor: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial with tocolytic rescue. Am J O»155
Ristiriitaisia tuloksia «Helmerhorst FM, Perquin DA, Donker D ym. Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: a systematic review of controlled studies. BMJ 2004;328:261 »45 Myasthenia gravis «Helmerhorst FM, Perquin DA, Donker D ym. Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: a systematic review of controlled studies. BMJ 2004;328:261 »45
Oksitosiinireseptori-antagonistit (atosibaani)
i.v.
Atosibaani on siirtänyt synnytystä 48 tunnin verran useammin kuin lumelääke «Coomarasamy A, Knox EM, Gee H ym. Oxytocin antagonists for tocolysis in preterm labour -- a systematic review. Med Sci Monit 2002;8:RA268-73 »156
Atosibaanin tokolyyttinen teho (synnytyksen siirtyminen 48 tuntia tai 7 vrk) ei eroa beetasympatomimeettien tehosta raskausviikoilla 20–36 «Papatsonis D, Flenady V, Cole S ym. Oxytocin receptor antagonists for inhibiting preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD004452 »157 (Cochrane «»11)
Ei paranna vastasyntyneen ennustetta lumelääkkeeseen tai beetasympatomimeetteihin verrattuna «Papatsonis D, Flenady V, Cole S ym. Oxytocin receptor antagonists for inhibiting preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD004452 »157 (Cochrane «»11)
Atosibaanin antoon ennen raskausviikkoa 28 liittyi enemmän vastasyntyneiden kuolemia ensimmäisen elinvuoden aikana «Romero R, Sibai BM, Sanchez-Ramos L ym. An oxytocin receptor antagonist (atosiban) in the treatment of preterm labor: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial with tocolytic rescue. Am J O»155
Mahdolliset yliherkkyysreaktiot
Pistospaikkareaktiot
Viite «Romero R, Sibai BM, Sanchez-Ramos L ym. An oxytocin receptor antagonist (atosiban) in the treatment of preterm labor: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial with tocolytic rescue. Am J O»155
Ei tunneta Ei
Syklo-oksigenaasin estäjät (indometasiini)
p.o.
Lumelääkkeeseen verrattuna indometasiini vähentää synnytyksiä ennen raskausviikkoa 37 ja pitkittää raskauden kestoa «King J, Flenady V, Cole S ym. Cyclo-oxygenase (COX) inhibitors for treating preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD001992 »158 (Cochrane «»12) Ei tutkittu Pahoinvointi
Närästys
Gastriitti
Oksentelu
Trombosytopenia
Viite «Helmerhorst FM, Perquin DA, Donker D ym. Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: a systematic review of controlled studies. BMJ 2004;328:261 »45
Lapsiveden vähentyminen
Avoimen valtimotiehyen sulkeutuminen
Periventrikulaarinen leukomalasia
Pitkittynyt munuaisten vajaatoiminta
Pulmonaalihypertensio
NEC
Viite «Helmerhorst FM, Perquin DA, Donker D ym. Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: a systematic review of controlled studies. BMJ 2004;328:261 »45
Trombosytopenia
Vuototaipumus
Maksan tai munuaisten vajaatoiminta
Ulkustauti
ASA-yliherkkyys
Viite «Helmerhorst FM, Perquin DA, Donker D ym. Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: a systematic review of controlled studies. BMJ 2004;328:261 »45
Typpioksidin luovuttajat (glyseryylitrinitraatti)
i.v., transderm.
Ihon kautta annettuna on siirtänyt synnytystä 48 tunnin verran merkittävästi useammin kuin lumelääke «Smith GN, Walker MC, McGrath MJ. Randomised, double-blind, placebo controlled pilot study assessing nitroglycerin as a tocolytic. Br J Obstet Gynaecol 1999;106:736-9 »159
Ei eroa ritodriiniin verrattuna synnytyksen siirrossa 48 tunnin verran eikä raskauden pitkittämisessä viikolle 37 «Lees CC, Lojacono A, Thompson C ym. Glyceryl trinitrate and ritodrine in tocolysis: an international multicenter randomized study. GTN Preterm Labour Investigation Group. Obstet Gynecol 1999;94:403-8 »160
Lumelääkkeeseen verrattuna on vähentänyt merkittävästi vastasyntyneen sairastavuutta (RDS, NEC, IVH, periventrikulaarinen leukomalasia) «Smith GN, Walker MC, McGrath MJ. Randomised, double-blind, placebo controlled pilot study assessing nitroglycerin as a tocolytic. Br J Obstet Gynaecol 1999;106:736-9 »159 Huimaus
Kasvojen ja kaulan punoitus
Verenpaineen lasku
Päänsärky
Viitteet «Smith GN, Walker MC, McGrath MJ. Randomised, double-blind, placebo controlled pilot study assessing nitroglycerin as a tocolytic. Br J Obstet Gynaecol 1999;106:736-9 »159, «Lees CC, Lojacono A, Thompson C ym. Glyceryl trinitrate and ritodrine in tocolysis: an international multicenter randomized study. GTN Preterm Labour Investigation Group. Obstet Gynecol 1999;94:403-8 »160
Ei tunneta Matala verenpaine «Helmerhorst FM, Perquin DA, Donker D ym. Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: a systematic review of controlled studies. BMJ 2004;328:261 »45

Progesteronihoito

Antibioottihoito

Kohdunkaulan tukiommel

Ennenaikainen lapsivedenmeno

Vaikutukset sikiöön ja vastasyntyneeseen

Toteaminen

Hoito ja seuranta

Korioamnioniitti

Korioamnioniitin hoito

Ennenaikaisen synnytyksen hoito

Synnytyksenaikaisen infektion hoito

Sikiön voinnin seuranta

Synnytystapa

 • Tutkimusaineistot ovat peräisin retrospektiivisista kohorttitutkimuksista ja saattavat aiheuttaa valikoitumisharhaa.
 • Tutkimuksissa on selvitetty lapsen vointia, mutta vaikutuksia äidin sairastavuuteen ei ole kattavasti selvitetty.
 • Tutkimusnäytön luonteen vuoksi yksilöllinen harkinta korostuu ennenaikaisia synnytyksiä hoidettaessa.

Keisarileikkaus

Imukupin käyttö

Hoidon rajat

Ennenaikaisten synnytysten keskittäminen

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

Ennenaikainen synnytys -suosituksen historiatiedot «Ennenaikainen synnytys, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»14

Puheenjohtaja:

Jukka Uotila, dosentti, synnytysten ja naistentautien ja perinatologian erikoislääkäri; TAYS:n naistentautien ja synnytysten vastuualue

Kokoava kirjoittaja:

Piia Vuorela, LT, synnytys- ja naistentautiopin erikoislääkäri; Porvoon sairaala (Käypä hoito -toimittaja)

Jäsenet:

Eeva Koistinen, LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri; Pohjois-Karjalan keskussairaala

Irmeli Nupponen, LT, lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri; HYKS:n lasten ja nuorten sairaala

Mika Nuutila, dosentti, synnytysten ja naistentautien ja perinatologian erikoislääkäri; HYKS:n naistenklinikka

Tytti Raudaskoski, dosentti, synnytysten ja naistentautien ja perinatologian erikoislääkäri; OYS:n naistenklinikka

Outi Tammela, dosentti, lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri; TAYS:n lastenklinikka

Leena Varesmaa-Korhonen, yleislääketieteen erikoislääkäri, terveyskeskuslääkäri; Inarin terveyskeskus

Sidonnaisuudet

Eeva Koistinen: Ei sidonnaisuuksia.

Irmeli Nupponen: Ei sidonnaisuuksia.

Mika Nuutila: Osallistunut ulkomaiseen kongressiin lääkealan yrityksen kustantamana (Ferring Oy).

Tytti Raudaskoski: Kutsuttuna luennoitsijana lääkealan yrityksen järjestämissä tilaisuuksissa ja saanut niistä luentopalkkion (Pfizer Oy).

Outi Tammela: Osallistunut ulkomaisiin koulutustilaisuuksiin lääkealan yrityksen kustantamana (Leiras-Nycomed).

Jukka Uotila: Osallistunut ulkomaiseen kongressiin lääkealan yrityksen kustantamana (Ferring Oy).

Leena Varesmaa-Korhonen: Ei sidonnaisuuksia

Piia Vuorela: Ks. www.kaypahoito.fi / Yhteystiedot / Toimitus / Lisätiedot

Kirjallisuusviite

Ennenaikainen synnytys (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2011 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»15

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Di Renzo GC, Roura LC, European Association of Perinatal Medicine-Study Group on Preterm Birth. Guidelines for the management of spontaneous preterm labor. J Perinat Med 2006;34:359-66 «PMID: 16965221»PubMed
 2. Rautava L, Lehtonen L, Peltola M ym. The effect of birth in secondary- or tertiary-level hospitals in Finland on mortality in very preterm infants: a birth-register study. Pediatrics 2007;119:e257-63 «PMID: 17200251»PubMed
 3. Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD ym. Epidemiology and causes of preterm birth. Lancet 2008;371:75-84 «PMID: 18177778»PubMed
 4. Lee T, Silver H. Etiology and epidemiology of preterm premature rupture of the membranes. Clin Perinatol 2001;28:721-34 «PMID: 11817185»PubMed
 5. Johanzon M, Odesjö H, Jacobsson B ym. Extreme preterm birth: onset of delivery and its effect on infant survival and morbidity. Obstet Gynecol 2008;111:42-50 «PMID: 18165391»PubMed
 6. Mercer BM. Preterm premature rupture of the membranes: current approaches to evaluation and management. Obstet Gynecol Clin North Am 2005;32:411-28 «PMID: 16125041»PubMed
 7. Edwards RK, Duff P. Single additional dose postpartum therapy for women with chorioamnionitis. Obstet Gynecol 2003;102:957-61 «PMID: 14672470»PubMed
 8. Rahkonen L, Unkila-Kallio L, Nuutila M ym. Cervical length measurement and cervical phosphorylated insulin-like growth factor binding protein-1 testing in prediction of preterm birth in patients reporting uterine contractions. Acta Obstet Gynecol Scand 2009;88:901-8 «PMID: 19575312»PubMed
 9. Sotiriadis A, Papatheodorou S, Kavvadias A ym. Transvaginal cervical length measurement for prediction of preterm birth in women with threatened preterm labor: a meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2010;35:54-64 «PMID: 20014326»PubMed
 10. Yost NP, Owen J, Berghella V ym. Effect of coitus on recurrent preterm birth. Obstet Gynecol 2006;107:793-7 «PMID: 16582114»PubMed
 11. Aikuisten liikunta (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2010 (8.11.2010). Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi
 12. Lettieri L, Vintzileos AM, Rodis JF ym. Does "idiopathic" preterm labor resulting in preterm birth exist? Am J Obstet Gynecol 1993;168:1480-5 «PMID: 8498431»PubMed
 13. Goldenberg RL, Hauth JC, Andrews WW. Intrauterine infection and preterm delivery. N Engl J Med 2000;342:1500-7 «PMID: 10816189»PubMed
 14. Palacio M, Cobo T, Bosch J ym. Cervical length and gestational age at admission as predictors of intra-amniotic inflammation in preterm labor with intact membranes. Ultrasound Obstet Gynecol 2009;34:441-7 «PMID: 19731395»PubMed
 15. Virtsatieinfektiot (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Nefrologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2006 (7.11.2006). Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi
 16. Klebanoff MA, Regan JA, Rao AV ym. Outcome of the Vaginal Infections and Prematurity Study: results of a clinical trial of erythromycin among pregnant women colonized with group B streptococci. Am J Obstet Gynecol 1995;172:1540-5 «PMID: 7755068»PubMed
 17. Ryan GM Jr, Abdella TN, McNeeley SG ym. Chlamydia trachomatis infection in pregnancy and effect of treatment on outcome. Am J Obstet Gynecol 1990;162:34-9 «PMID: 2301514»PubMed
 18. Rayner JA, McLachlan HL, Forster DA ym. Australian women's use of complementary and alternative medicines to enhance fertility: exploring the experiences of women and practitioners. BMC Complement Altern Med 2009;9:52 «PMID: 20003533»PubMed
 19. McCormack WM, Rosner B, Lee YH ym. Effect on birth weight of erythromycin treatment of pregnant women. Obstet Gynecol 1987;69:202-7 «PMID: 3543767»PubMed
 20. Cotch MF, Pastorek JG 2nd, Nugent RP ym. Trichomonas vaginalis associated with low birth weight and preterm delivery. The Vaginal Infections and Prematurity Study Group. Sex Transm Dis 1997;24:353-60 «PMID: 9243743»PubMed
 21. Alexander S, Boulvain M, Ceysens G ym. Repeat digital cervical assessment in pregnancy for identifying women at risk of preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2010;6:CD005940 «PMID: 20556763»PubMed
 22. Buekens P, Alexander S, Boutsen M ym. Randomised controlled trial of routine cervical examinations in pregnancy. European Community Collaborative Study Group on Prenatal Screening. Lancet 1994;344:841-4 «PMID: 7916399»PubMed
 23. Berghella V, Hayes E, Visintine J ym. Fetal fibronectin testing for reducing the risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev 2008;4:CD006843 «PMID: 18843732»PubMed
 24. Berghella V, Hayes E, Visintine J ym. Fetal fibronectin testing for reducing the risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev 2008;4:CD006843 «PMID: 18843732»PubMed
 25. Iams J, Romero R. Diagnosis of preterm labor. Pathophysiology. Kirjassa: Obstetrics, Normal and Problem Pregnancies. Gabbe SG, Niebyl JR, Simpson JL (toim.) Churchill Livingstone Elsevier 2007:677-79
 26. Hasegawa I, Tanaka K, Takahashi K ym. Transvaginal ultrasonographic cervical assessment for the prediction of preterm delivery. J Matern Fetal Med 1996;5:305-9 «PMID: 8972404»PubMed
 27. Iams JD, Johnson FF, Sonek J ym. Cervical competence as a continuum: a study of ultrasonographic cervical length and obstetric performance. Am J Obstet Gynecol 1995;172:1097-103; discussion 1104-6 «PMID: 7726247»PubMed
 28. Cook CM, Ellwood DA. A longitudinal study of the cervix in pregnancy using transvaginal ultrasound. Br J Obstet Gynaecol 1996;103:16-8 «PMID: 8608091»PubMed
 29. Zorzoli A, Soliani A, Perra M ym. Cervical changes throughout pregnancy as assessed by transvaginal sonography. Obstet Gynecol 1994;84:960-4 «PMID: 7970477»PubMed
 30. Vidaeff AC, Ramin SM. From concept to practice: the recent history of preterm delivery prevention. Part I: cervical competence. Am J Perinatol 2006;23:3-13 «PMID: 16450266»PubMed
 31. Iams JD, Newman RB, Thom EA ym. Frequency of uterine contractions and the risk of spontaneous preterm delivery. N Engl J Med 2002;346:250-5 «PMID: 11807149»PubMed
 32. Matijevic R, Grgic O, Vasilj O. Is sonographic assessment of cervical length better than digital examination in screening for preterm delivery in a low-risk population? Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85:1342-7 «PMID: 17091415»PubMed
 33. Volumenie JL, Luton D, De Spirlet M ym. Ultrasonographic cervical length measurement is not a better predictor of preterm delivery than digital examination in a population of patients with idiopathic preterm labor. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004;117:33-7 «PMID: 15474241»PubMed
 34. Crane JM, Hutchens D. Transvaginal sonographic measurement of cervical length to predict preterm birth in asymptomatic women at increased risk: a systematic review. Ultrasound Obstet Gynecol 2008;31:579-87 «PMID: 18412093»PubMed
 35. Iams JD, Goldenberg RL, Meis PJ ym. The length of the cervix and the risk of spontaneous premature delivery. National Institute of Child Health and Human Development Maternal Fetal Medicine Unit Network. N Engl J Med 1996;334:567-72 «PMID: 8569824»PubMed
 36. Honest H, Bachmann LM, Coomarasamy A ym. Accuracy of cervical transvaginal sonography in predicting preterm birth: a systematic review. Ultrasound Obstet Gynecol 2003;22:305-22 «PMID: 12942506»PubMed
 37. Gonzalez N, Bige V, Kandoussi S ym. [Ultrasonographic measurement of cervical length in twin pregnancies with preterm labor: comparison with singleton pregnancies]. Gynecol Obstet Fertil 2004;32:122-7 «PMID: 15123134»PubMed
 38. Taipale P, Hiilesmaa V. Sonographic measurement of uterine cervix at 18-22 weeks' gestation and the risk of preterm delivery. Obstet Gynecol 1998;92:902-7 «PMID: 9840546»PubMed
 39. Berghella V, Baxter JK, Hendrix NW. Cervical assessment by ultrasound for preventing preterm delivery. Cochrane Database Syst Rev 2009;3:CD007235 «PMID: 19588421»PubMed
 40. Iams JD, Goldenberg RL, Mercer BM ym. The preterm prediction study: can low-risk women destined for spontaneous preterm birth be identified? Am J Obstet Gynecol 2001;184:652-5 «PMID: 11262467»PubMed
 41. Edwards RK. Chorioamnionitis and labor. Obstet Gynecol Clin North Am 2005;32:287-96, x «PMID: 15899361»PubMed
 42. Sosa C, Althabe F, Belizán J ym. Bed rest in singleton pregnancies for preventing preterm birth. Cochrane Database Syst Rev 2004;1:CD003581 «PMID: 14974024»PubMed
 43. Fox NS, Gelber SE, Kalish RB ym. The recommendation for bed rest in the setting of arrested preterm labor and premature rupture of membranes. Am J Obstet Gynecol 2009;200:165.e1-6 «PMID: 19019329»PubMed
 44. EXPRESS Group, Fellman V, Hellström-Westas L ym. One-year survival of extremely preterm infants after active perinatal care in Sweden. JAMA 2009;301:2225-33 «PMID: 19491184»PubMed
 45. Helmerhorst FM, Perquin DA, Donker D ym. Perinatal outcome of singletons and twins after assisted conception: a systematic review of controlled studies. BMJ 2004;328:261 «PMID: 14742347»PubMed
 46. Amin SB, Sinkin RA, Glantz JC. Metaanalysis of the effect of antenatal indomethacin on neonatal outcomes. Am J Obstet Gynecol 2007;197:486.e1-10 «PMID: 17980183»PubMed
 47. Butler-O'Hara M, D'Angio CT. Risk of persistent renal insufficiency in premature infants following the prenatal use of indomethacin for suppression of preterm labor. J Perinatol 2002;22:541-6 «PMID: 12368969»PubMed
 48. Vermillion ST, Newman RB. Recent indomethacin tocolysis is not associated with neonatal complications in preterm infants. Am J Obstet Gynecol 1999;181:1083-6 «PMID: 10561622»PubMed
 49. Tarcan A, Gürakan B, Yildirim S ym. Persistent pulmonary hypertension in a premature newborn after 16 hours of antenatal indomethacin exposure. J Perinat Med 2004;32:98-9 «PMID: 15008397»PubMed
 50. Vermillion ST, Scardo JA, Lashus AG ym. The effect of indomethacin tocolysis on fetal ductus arteriosus constriction with advancing gestational age. Am J Obstet Gynecol 1997;177:256-9; discussion 259-61 «PMID: 9290437»PubMed
 51. Crowther CA, Hiller JE, Doyle LW. Magnesium sulphate for preventing preterm birth in threatened preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2002;4:CD001060 «PMID: 12519550»PubMed
 52. Cox SM, Sherman ML, Leveno KJ. Randomized investigation of magnesium sulfate for prevention of preterm birth. Am J Obstet Gynecol 1990;163:767-72 «PMID: 2206069»PubMed
 53. Dodd JM, Flenady VJ, Cincotta R ym. Progesterone for the prevention of preterm birth: a systematic review. Obstet Gynecol 2008;112:127-34 «PMID: 18591318»PubMed
 54. Vuorela P. Progesteroni ja synnytys. Suom Lääkäril 2009;64:3321-4
 55. Dodd JM, Flenady V, Cincotta R ym. Prenatal administration of progesterone for preventing preterm birth. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD004947 «PMID: 16437505»PubMed
 56. To MS, Alfirevic Z, Heath VC ym. Cervical cerclage for prevention of preterm delivery in women with short cervix: randomised controlled trial. Lancet 2004;363:1849-53 «PMID: 15183621»PubMed
 57. Simhan HN, Canavan TP. Preterm premature rupture of membranes: diagnosis, evaluation and management strategies. BJOG 2005;112:S32-7 «PMID: 15715592»PubMed
 58. ACOG Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. ACOG Practice Bulletin No. 80: premature rupture of membranes. Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists. Obstet Gynecol 2007;109:1007-19 «PMID: 17400872»PubMed
 59. Melamed N, Hadar E, Ben-Haroush A ym. Factors affecting the duration of the latency period in preterm premature rupture of membranes. J Matern Fetal Neonatal Med 2009;22:1051-6 «PMID: 19900043»PubMed
 60. Pasquier JC, Bujold E, Rabilloud M ym. Effect of latency period after premature rupture of membranes on 2 years infant mortality (DOMINOS study). Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007;135:21-7 «PMID: 17113211»PubMed
 61. Laudy JA, Tibboel D, Robben SG ym. Prenatal prediction of pulmonary hypoplasia: clinical, biometric, and Doppler velocity correlates. Pediatrics 2002;109:250-8 «PMID: 11826203»PubMed
 62. Williams O, Hutchings G, Debieve F ym. Contemporary neonatal outcome following rupture of membranes prior to 25 weeks with prolonged oligohydramnios. Early Hum Dev 2009;85:273-7 «PMID: 19108959»PubMed
 63. Rutanen EM, Kärkkäinen TH, Lehtovirta J ym. Evaluation of a rapid strip test for insulin-like growth factor binding protein-1 in the diagnosis of ruptured fetal membranes. Clin Chim Acta 1996;253:91-101 «PMID: 8879841»PubMed
 64. Ernest JM, Meis PJ, Moore ML ym. Vaginal pH: a marker of preterm premature rupture of the membranes. Obstet Gynecol 1989;74:734-8 «PMID: 2812649»PubMed
 65. Ellestad SC, Swamy GK, Sinclair T ym. Preterm premature rupture of membrane management--inpatient versus outpatient: a retrospective review. Am J Perinatol 2008;25:69-73 «PMID: 18075965»PubMed
 66. Greig PC, Ernest JM, Teot L. Low amniotic fluid glucose levels are a specific but not a sensitive marker for subclinical intrauterine infections in patients in preterm labor with intact membranes. Am J Obstet Gynecol 1994;171:365-70; discussion 370-1 «PMID: 8059814»PubMed
 67. Ovalle A, Martínez MA, Kakarieka E ym. Antibiotic administration in patients with preterm premature rupture of membranes reduces the rate of histological chorioamnionitis: a prospective, randomized, controlled study. J Matern Fetal Neonatal Med 2002;12:35-41 «PMID: 12422907»PubMed
 68. Blackwell SC, Berry SM. Role of amniocentesis for the diagnosis of subclinical intra-amniotic infection in preterm premature rupture of the membranes. Curr Opin Obstet Gynecol 1999;11:541-7 «PMID: 10674829»PubMed
 69. Le Bouar G, Lassel L, Poulain P. [Markers of infection and inflammation in the amniotic fluid: therapeutic contribution of amniocentesis]. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2002;31:5S52-6 «PMID: 12454626»PubMed
 70. Miyazaki K, Furuhashi M, Matsuo K ym. Impact of subclinical chorioamnionitis on maternal and neonatal outcomes. Acta Obstet Gynecol Scand 2007;86:191-7 «PMID: 17364282»PubMed
 71. Lacerte M, Bujold E, Audibert F ym. Amniocentesis for PPROM management: a feasibility study. J Obstet Gynaecol Can 2008;30:659-64 «PMID: 18786287»PubMed
 72. Hagberg H, Wennerholm UB, Sävman K. Sequelae of chorioamnionitis. Curr Opin Infect Dis 2002;15:301-6 «PMID: 12015466»PubMed
 73. Bracci R, Buonocore G. Chorioamnionitis: a risk factor for fetal and neonatal morbidity. Biol Neonate 2003;83:85-96 «PMID: 12576751»PubMed
 74. Romero R, Gotsch F, Pineles B ym. Inflammation in pregnancy: its roles in reproductive physiology, obstetrical complications, and fetal injury. Nutr Rev 2007;65:S194-202 «PMID: 18240548»PubMed
 75. Murthy V, Kennea NL. Antenatal infection/inflammation and fetal tissue injury. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2007;21:479-89 «PMID: 17363332»PubMed
 76. Wu YW, Colford JM Jr. Chorioamnionitis as a risk factor for cerebral palsy: A meta-analysis. JAMA 2000;284:1417-24 «PMID: 10989405»PubMed
 77. Been JV, Zimmermann LJ. Histological chorioamnionitis and respiratory outcome in preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2009;94:F218-25 «PMID: 19131431»PubMed
 78. Asrat T. Intra-amniotic infection in patients with preterm prelabor rupture of membranes. Pathophysiology, detection, and management. Clin Perinatol 2001;28:735-51 «PMID: 11817186»PubMed
 79. Slattery MM, Geary M, Morrison JJ. Obstetric antecedents for preterm delivery. J Perinat Med 2008;36:306-9 «PMID: 18598119»PubMed
 80. McCrea HJ, Ment LR. The diagnosis, management, and postnatal prevention of intraventricular hemorrhage in the preterm neonate. Clin Perinatol 2008;35:777-92, vii «PMID: 19026340»PubMed
 81. Saxonhouse MA, Sola MC. Platelet function in term and preterm neonates. Clin Perinatol 2004;31:15-28 «PMID: 15183653»PubMed
 82. To WW, Leung WC. The incidence of abnormal findings from intrapartum cardiotocogram monitoring in term and preterm labours. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1998;38:258-61 «PMID: 9761148»PubMed
 83. Low JA. Determining the contribution of asphyxia to brain damage in the neonate. J Obstet Gynaecol Res 2004;30:276-86 «PMID: 15238103»PubMed
 84. Hankins GD, Snyder RR, Yeomans ER. Umbilical arterial and venous acid-base and blood gas values and the effect of chorioamnionitis on those values in a cohort of preterm infants. Am J Obstet Gynecol 1991;164:1261-4 «PMID: 1903592»PubMed
 85. Gunn AJ, Quaedackers JS, Guan J ym. The premature fetus: not as defenseless as we thought, but still paradoxically vulnerable? Dev Neurosci 2001;23:175-9 «PMID: 11598316»PubMed
 86. Victory R, Penava D, da Silva O ym. Umbilical cord pH and base excess values in relation to neonatal morbidity for infants delivered preterm. Am J Obstet Gynecol 2003;189:803-7 «PMID: 14526318»PubMed
 87. Soraisham AS, Singhal N, McMillan DD ym. A multicenter study on the clinical outcome of chorioamnionitis in preterm infants. Am J Obstet Gynecol 2009;200:372.e1-6 «PMID: 19217596»PubMed
 88. Vastasyntyneiden GBS-taudin ehkäisy - asiantuntijaryhmän suositus. Asiantuntijaryhmä: Lyytikäinen O, Nuorti P, Halmesmäki E ym. Suom Lääkäril 2006;61:4821-4
 89. Rosén KG. Fetal electrocardiogram waveform analysis in labour. Curr Opin Obstet Gynecol 2005;17:147-50 «PMID: 15758606»PubMed
 90. Costeloe K, EPICure Study Group. EPICure: facts and figures: why preterm labour should be treated. BJOG 2006;113:S10-2 «PMID: 17206960»PubMed
 91. Tommiska V, Heinonen K, Ikonen S ym. A national short-term follow-Up study of extremely low birth weight infants born in Finland in 1996-1997. Pediatrics 2001;107:E2 «PMID: 11134466»PubMed
 92. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:4. Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti 2010, sivu 55. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1082856&name=DLFE-11049.pdf
 93. Daskalakis G, Papapanagiotou A, Mesogitis S ym. Bacterial vaginosis and group B streptococcal colonization and preterm delivery in a low-risk population. Fetal Diagn Ther 2006;21:172-6 «PMID: 16490998»PubMed
 94. Smaill F, Vazquez JC. Antibiotics for asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2007;2:CD000490 «PMID: 17443502»PubMed
 95. Mittendorf R, Williams MA, Kass EH. Prevention of preterm delivery and low birth weight associated with asymptomatic bacteriuria. Clin Infect Dis 1992;14:927-32 «PMID: 1533541»PubMed
 96. Romero R, Oyarzun E, Mazor M ym. Meta-analysis of the relationship between asymptomatic bacteriuria and preterm delivery/low birth weight. Obstet Gynecol 1989;73:576-82 «PMID: 2927852»PubMed
 97. Sheiner E, Mazor-Drey E, Levy A. Asymptomatic bacteriuria during pregnancy. J Matern Fetal Neonatal Med 2009;22:423-7 «PMID: 19530000»PubMed
 98. Leitich H, Bodner-Adler B, Brunbauer M ym. Bacterial vaginosis as a risk factor for preterm delivery: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2003;189:139-47 «PMID: 12861153»PubMed
 99. Romero R, Mazor M, Oyarzun E ym. Is there an association between colonization with group B Streptococcus and prematurity? J Reprod Med 1989;34:797-801 «PMID: 2677355»PubMed
 100. Sukupuolitautien diagnostiikka ja hoito (online). Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja Sukupuolitautien Vastustamisyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2010 (30.6.2010). Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi
 101. Ekwo EE, Gosselink CA, Woolson R ym. Risks for premature rupture of amniotic membranes. Int J Epidemiol 1993;22:495-503 «PMID: 8359967»PubMed
 102. Christian P, Khatry SK, LeClerq SC ym. Prevalence and risk factors of chlamydia and gonorrhea among rural Nepali women. Sex Transm Infect 2005;81:254-8 «PMID: 15923297»PubMed
 103. Elliott B, Brunham RC, Laga M ym. Maternal gonococcal infection as a preventable risk factor for low birth weight. J Infect Dis 1990;161:531-6 «PMID: 2313131»PubMed
 104. Donders GG, Desmyter J, De Wet DH ym. The association of gonorrhoea and syphilis with premature birth and low birthweight. Genitourin Med 1993;69:98-101 «PMID: 8509101»PubMed
 105. Hartert TV, Neuzil KM, Shintani AK ym. Maternal morbidity and perinatal outcomes among pregnant women with respiratory hospitalizations during influenza season. Am J Obstet Gynecol 2003;189:1705-12 «PMID: 14710102»PubMed
 106. Acs N, Bánhidy F, Puhó E ym. Pregnancy complications and delivery outcomes of pregnant women with influenza. J Matern Fetal Neonatal Med 2006;19:135-40 «PMID: 16690505»PubMed
 107. Carey JC, Blackwelder WC, Nugent RP ym. Antepartum cultures for Ureaplasma urealyticum are not useful in predicting pregnancy outcome. The Vaginal Infections and Prematurity Study Group. Am J Obstet Gynecol 1991;164:728-33 «PMID: 2003532»PubMed
 108. Cassell GH, Waites KB, Watson HL ym. Ureaplasma urealyticum intrauterine infection: role in prematurity and disease in newborns. Clin Microbiol Rev 1993;6:69-87 «PMID: 8457981»PubMed
 109. Donders GG, Van Calsteren K, Bellen G ym. Predictive value for preterm birth of abnormal vaginal flora, bacterial vaginosis and aerobic vaginitis during the first trimester of pregnancy. BJOG 2009;116:1315-24 «PMID: 19538417»PubMed
 110. Lee SE, Romero R, Kim EC ym. A high Nugent score but not a positive culture for genital mycoplasmas is a risk factor for spontaneous preterm birth. J Matern Fetal Neonatal Med 2009;22:212-7 «PMID: 19330704»PubMed
 111. Hakala T. Obstetric care, pregnancy risk factors and perinatal outcome in the province of Uusimaa, Finland in 1980-1981. Väitöskirja, Helsingin yliopisto 1987
 112. Mercer BM, Goldenberg RL, Moawad AH ym. The preterm prediction study: effect of gestational age and cause of preterm birth on subsequent obstetric outcome. National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network. Am J Obstet Gynecol 1999;181:1216-21 «PMID: 10561648»PubMed
 113. Bhattacharya S, Townend J, Bhattacharya S. Recurrent miscarriage: Are three miscarriages one too many? Analysis of a Scottish population-based database of 151,021 pregnancies. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010;150:24-7 «PMID: 20207064»PubMed
 114. Jakobsson M. Preterm Birth and Surgical Treatment of Uterine Cervix. Väitöskirja, Helsingin yliopisto 15.5.2009
 115. Propst AM, Hill JA 3rd. Anatomic factors associated with recurrent pregnancy loss. Semin Reprod Med 2000;18:341-50 «PMID: 11355792»PubMed
 116. Rossier MC, Bays V, Vial Y ym. [Congenital uterine anomalies: diagnosis, prognosis and management in 2008]. Rev Med Suisse 2008;4:2253-4, 2256-8, 2260 passim «PMID: 19025175»PubMed
 117. Sørensen SS, Trauelsen AG. Obstetric implications of minor müllerian anomalies in oligomenorrheic women. Am J Obstet Gynecol 1987;156:1112-8 «PMID: 3578421»PubMed
 118. Koike T, Minakami H, Kosuge S ym. Uterine leiomyoma in pregnancy: its influence on obstetric performance. J Obstet Gynaecol Res 1999;25:309-13 «PMID: 10533324»PubMed
 119. Exacoustòs C, Rosati P. Ultrasound diagnosis of uterine myomas and complications in pregnancy. Obstet Gynecol 1993;82:97-101 «PMID: 8515934»PubMed
 120. Döring GK, Lärm S. [Conservative procedures in 64 pregnant patients with myoma: the course of pregnancy, labor, and the puerperium]. Geburtshilfe Frauenheilkd 1987;47:26-9 «PMID: 3552854»PubMed
 121. Phelan JP. Myomas and pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am 1995;22:801-5 «PMID: 8786883»PubMed
 122. Kopnina H. Contesting asthma medication: patients' view of alternatives. J Asthma 2010;47:687-94 «PMID: 20550490»PubMed
 123. Diabetes (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2009 (15.9.2009). Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi
 124. Aikuisten epilepsiat (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2008 (28.10.2008). Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi
 125. Kohonnut verenpaine (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2009 (23.11.2009). Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi
 126. Kaksisuuntainen mielialahäiriö (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2008 (21.10.2008). Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi
 127. Hossain R, Harris T, Lohsoonthorn V ym. Risk of preterm delivery in relation to vaginal bleeding in early pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007;135:158-63 «PMID: 17207901»PubMed
 128. Hartikainen-Sorri AL, Sorri M. Occupational and socio-medical factors in preterm birth. Obstet Gynecol 1989;74:13-6 «PMID: 2733929»PubMed
 129. McCormack RA, Doherty DA, Magann EF ym. Antepartum bleeding of unknown origin in the second half of pregnancy and pregnancy outcomes. BJOG 2008;115:1451-7 «PMID: 18715242»PubMed
 130. Ekéus C, Lindblad F, Hjern A. Short stature, smoking habits and birth outcome in international adoptees in Sweden. Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87:1309-14 «PMID: 18972233»PubMed
 131. Wisborg K, Henriksen TB. [Is smoking during pregnancy a cause of premature delivery?]. Ugeskr Laeger 1995;157:6707-12 «PMID: 8540135»PubMed
 132. Wisborg K, Henriksen TB, Hedegaard M ym. Smoking during pregnancy and preterm birth. Br J Obstet Gynaecol 1996;103:800-5 «PMID: 8760711»PubMed
 133. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2006 (1.12.2006). Saatavilla Internetissä: www.kaypahoito.fi
 134. Halmesmäki E. Päihteidenkäyttäjän raskaus. Duodecim 2000;116:1797-8 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo91653»16 «PMID: 12001631»PubMed
 135. Luo ZC, Wilkins R, Kramer MS ym. Effect of neighbourhood income and maternal education on birth outcomes: a population-based study. CMAJ 2006;174:1415-20 «PMID: 16682708»PubMed
 136. Evenson KR, Siega-Riz AM, Savitz DA ym. Vigorous leisure activity and pregnancy outcome. Epidemiology 2002;13:653-9 «PMID: 12410006»PubMed
 137. Penttinen J, Erkkola R. Pregnancy in endurance athletes. Scand J Med Sci Sports 1997;7:226-8 «PMID: 9241028»PubMed
 138. Kardel KR. Effects of intense training during and after pregnancy in top-level athletes. Scand J Med Sci Sports 2005;15:79-86 «PMID: 15773861»PubMed
 139. Eliyahu S, Weiner E, Nachum Z ym. Epidemiologic risk factors for preterm delivery. Isr Med Assoc J 2002;4:1115-7 «PMID: 12516903»PubMed
 140. Roman H, Robillard PY, Verspyck E ym. Obstetric and neonatal outcomes in grand multiparity. Obstet Gynecol 2004;103:1294-9 «PMID: 15172867»PubMed
 141. Rizk DE, Khalfan M, Ezimokhai M. Obstetric outcome in grand multipara in the United Arab Emirates. A case control study. Arch Gynecol Obstet 2001;264:194-8 «PMID: 11205707»PubMed
 142. Toohey JS, Keegan KA Jr, Morgan MA ym. The "dangerous multipara": fact or fiction? Am J Obstet Gynecol 1995;172:683-6 «PMID: 7856706»PubMed
 143. Juntunen K, Kirkinen P, Kauppila A. The clinical outcome in pregnancies of grand grand multiparous women. Acta Obstet Gynecol Scand 1997;76:755-9 «PMID: 9348253»PubMed
 144. Goldman GA, Kaplan B, Neri A ym. The grand multipara. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1995;61:105-9 «PMID: 7556829»PubMed
 145. Abu-Heija AT, Chalabi HE. Great grand multiparity: is it a risk? J Obstet Gynaecol 1998;18:136-8 «PMID: 15512031»PubMed
 146. Babinszki A, Kerenyi T, Torok O ym. Perinatal outcome in grand and great-grand multiparity: effects of parity on obstetric risk factors. Am J Obstet Gynecol 1999;181:669-74 «PMID: 10486482»PubMed
 147. Bugg G, Atwal G, Maresh M. Grandmultiparae in a modern setting. BJOG 2002;109:249-53; PMID: 11950178
 148. Vähä-Eskeli K, Erkkola R. The effect of short-term heat stress on uterine contractility, fetal heart rate and fetal movements at late pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1991;38:9-14 «PMID: 1988331»PubMed
 149. Uotila J, Sikkinen J. Uhkaava ennenaikainen synnytys - ehkäistä vai synnyttää?. Duodecim 2009;125:1325-31 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/uusinnumero?p_p_id=Article_WAR_DL6_Articleportlet&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_viewType=viewArticle&_Article_WAR_DL6_Articleportlet_tunnus=duo98130»17 «PMID: 19711599»PubMed
 150. Whitworth M, Quenby S. Prophylactic oral betamimetics for preventing preterm labour in singleton pregnancies. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD006395 «PMID: 18254101»PubMed
 151. Dodd JM, Crowther CA, Dare MR ym. Oral betamimetics for maintenance therapy after threatened preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD003927 «PMID: 16437467»PubMed
 152. Anotayanonth S, Subhedar NV, Garner P ym. Betamimetics for inhibiting preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2004;4:CD004352 «PMID: 15495104»PubMed
 153. King JF, Flenady VJ, Papatsonis DN ym. Calcium channel blockers for inhibiting preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2003;1:CD002255 «PMID: 12535434»PubMed
 154. Grimes DA, Nanda K. Magnesium sulfate tocolysis: time to quit. Obstet Gynecol 2006;108:986-9 «PMID: 17012463»PubMed
 155. Romero R, Sibai BM, Sanchez-Ramos L ym. An oxytocin receptor antagonist (atosiban) in the treatment of preterm labor: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial with tocolytic rescue. Am J Obstet Gynecol 2000;182:1173-83 «PMID: 10819855»PubMed
 156. Coomarasamy A, Knox EM, Gee H ym. Oxytocin antagonists for tocolysis in preterm labour -- a systematic review. Med Sci Monit 2002;8:RA268-73 «PMID: 12444392»PubMed
 157. Papatsonis D, Flenady V, Cole S ym. Oxytocin receptor antagonists for inhibiting preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD004452 «PMID: 16034931»PubMed
 158. King J, Flenady V, Cole S ym. Cyclo-oxygenase (COX) inhibitors for treating preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD001992 «PMID: 15846626»PubMed
 159. Smith GN, Walker MC, McGrath MJ. Randomised, double-blind, placebo controlled pilot study assessing nitroglycerin as a tocolytic. Br J Obstet Gynaecol 1999;106:736-9 «PMID: 10428533»PubMed
 160. Lees CC, Lojacono A, Thompson C ym. Glyceryl trinitrate and ritodrine in tocolysis: an international multicenter randomized study. GTN Preterm Labour Investigation Group. Obstet Gynecol 1999;94:403-8 «PMID: 10472868»PubMed
 161. Althuisius SM, Dekker GA, Hummel P ym. Cervical incompetence prevention randomized cerclage trial: emergency cerclage with bed rest versus bed rest alone. Am J Obstet Gynecol 2003;189:907-10 «PMID: 14586323»PubMed
 162. Altinkaya O, Gungor T, Ozat M ym. Cervical phosphorylated insulin-like growth factor binding protein-1 in prediction of preterm delivery. Arch Gynecol Obstet 2009;279:279-83 «PMID: 18551300»PubMed
 163. Andrews WW, Klebanoff MA, Thom EA ym. Midpregnancy genitourinary tract infection with Chlamydia trachomatis: association with subsequent preterm delivery in women with bacterial vaginosis and Trichomonas vaginalis. Am J Obstet Gynecol 2006;194:493-500 «PMID: 16458652»PubMed
 164. Belej-Rak T, Okun N, Windrim R ym. Effectiveness of cervical cerclage for a sonographically shortened cervix: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2003;189:1679-87 «PMID: 14710098»PubMed
 165. Berghella V, Odibo AO, To MS ym. Cerclage for short cervix on ultrasonography: meta-analysis of trials using individual patient-level data. Obstet Gynecol 2005;106:181-9 «PMID: 15994635»PubMed
 166. Bittar RE, da Fonseca EB, de Carvalho MH ym. Predicting preterm delivery in asymptomatic patients with prior preterm delivery by measurement of cervical length and phosphorylated insulin-like growth factor-binding protein-1. Ultrasound Obstet Gynecol 2007;29:562-7 «PMID: 17444550»PubMed
 167. Blas MM, Canchihuaman FA, Alva IE ym. Pregnancy outcomes in women infected with Chlamydia trachomatis: a population-based cohort study in Washington State. Sex Transm Infect 2007;83:314-8 «PMID: 17344249»PubMed
 168. Brown ZA, Benedetti J, Selke S ym. Asymptomatic maternal shedding of herpes simplex virus at the onset of labor: relationship to preterm labor. Obstet Gynecol 1996;87:483-8 «PMID: 8602295»PubMed
 169. Caukwell S, Murphy DJ. The effect of mode of delivery and gestational age on neonatal outcome of the non-cephalic- presenting second twin. Am J Obstet Gynecol 2002;187:1356-61 «PMID: 12439531»PubMed
 170. Claman P, Toye B, Peeling RW ym. Serologic evidence of Chlamydia trachomatis infection and risk of preterm birth. CMAJ 1995;153:259-62 «PMID: 7614441»PubMed
 171. Crane JM, Van den Hof M, Armson BA ym. Transvaginal ultrasound in the prediction of preterm delivery: singleton and twin gestations. Obstet Gynecol 1997;90:357-63 «PMID: 9277644»PubMed
 172. Croteau A, Marcoux S, Brisson C. Work activity in pregnancy, preventive measures, and the risk of preterm delivery. Am J Epidemiol 2007;166:951-65 «PMID: 17652310»PubMed
 173. Daskalakis G, Papantoniou N, Mesogitis S ym. Management of cervical insufficiency and bulging fetal membranes. Obstet Gynecol 2006;107:221-6 «PMID: 16449104»PubMed
 174. Davison L, Easterling TR, Jackson JC ym. Breech extraction of low-birth-weight second twins: can cesarean section be justified? Am J Obstet Gynecol 1992;166:497-502 «PMID: 1536218»PubMed
 175. Drife J. Mode of delivery in the early preterm infant (<28 weeks). BJOG 2006;113S:81-5 «PMID: 17206971»PubMed
 176. Eroglu D, Yanik F, Oktem M ym. Prediction of preterm delivery among women with threatened preterm labor. Gynecol Obstet Invest 2007;64:109-16 «PMID: 17339775»PubMed
 177. Final report of the Medical Research Council/Royal College of Obstetricians and Gynaecologists multicentre randomised trial of cervical cerclage. MRC/RCOG Working Party on Cervical Cerclage. Br J Obstet Gynaecol 1993;100:516-23 «PMID: 8334085»PubMed
 178. Gabbe SG, Turner LP. Reproductive hazards of the American lifestyle: work during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1997;176:826-32 «PMID: 9125607»PubMed
 179. Gencay M, Koskiniemi M, Ammälä P ym. Chlamydia trachomatis seropositivity is associated both with stillbirth and preterm delivery. APMIS 2000;108:584-8 «PMID: 11110046»PubMed
 180. Gomez R, Galasso M, Romero R ym. Ultrasonographic examination of the uterine cervix is better than cervical digital examination as a predictor of the likelihood of premature delivery in patients with preterm labor and intact membranes. Am J Obstet Gynecol 1994;171:956-64 «PMID: 7943109»PubMed
 181. Grant A, Glazener CM. Elective versus selective caesarean section for delivery of the small baby. Cochrane Database Syst Rev 2001;1:CD000078 «PMID: 11279676»PubMed
 182. Guzman ER, Walters C, Ananth CV ym. A comparison of sonographic cervical parameters in predicting spontaneous preterm birth in high-risk singleton gestations. Ultrasound Obstet Gynecol 2001;18:204-10 «PMID: 11555447»PubMed
 183. Hartling L, Chari R, Friesen C ym. A systematic review of intentional delivery in women with preterm prelabor rupture of membranes. J Matern Fetal Neonatal Med 2006;19:177-87 «PMID: 16690512»PubMed
 184. Herbst A, Källén K. Influence of mode of delivery on neonatal mortality and morbidity in spontaneous preterm breech delivery. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007;133:25-9 «PMID: 16996196»PubMed
 185. Herbst A, Källén K. Influence of mode of delivery on neonatal mortality in the second twin, at and before term. BJOG 2008;115:1512-7 «PMID: 19035987»PubMed
 186. Holcomb WL Jr, Smeltzer JS. Cervical effacement: variation in belief among clinicians. Obstet Gynecol 1991;78:43-5 «PMID: 2047066»PubMed
 187. Honest H, Bachmann LM, Gupta JK ym. Accuracy of cervicovaginal fetal fibronectin test in predicting risk of spontaneous preterm birth: systematic review. BMJ 2002;325:301 «PMID: 12169504»PubMed
 188. Högberg U, Holmgren PA. Infant mortality of very preterm infants by mode of delivery, institutional policies and maternal diagnosis. Acta Obstet Gynecol Scand 2007;86:693-700 «PMID: 17520401»PubMed
 189. Iams JD, Paraskos J, Landon MB ym. Cervical sonography in preterm labor. Obstet Gynecol 1994;84:40-6 «PMID: 8008320»PubMed
 190. Itabashi K, Horiuchi T, Kusuda S ym. Mortality rates for extremely low birth weight infants born in Japan in 2005. Pediatrics 2009;123:445-50 «PMID: 19171608»PubMed
 191. Karinen L, Pouta A, Bloigu A ym. Serum C-reactive protein and Chlamydia trachomatis antibodies in preterm delivery. Obstet Gynecol 2005;106:73-80 «PMID: 15994620»PubMed
 192. Kekki M, Kurki T, Kärkkäinen T ym. Insulin-like growth factor-binding protein-1 in cervical secretion as a predictor of preterm delivery. Acta Obstet Gynecol Scand 2001;80:546-51 «PMID: 11380291»PubMed
 193. Kenyon S, Boulvain M, Neilson J. Antibiotics for preterm rupture of membranes. Cochrane Database Syst Rev 2003;2:CD001058 «PMID: 12804398»PubMed
 194. Kenyon S, Boulvain M, Neilson JP. Antibiotics for preterm rupture of membranes. Cochrane Database Syst Rev 2010;8:CD001058 «PMID: 20687063»PubMed
 195. Kenyon S, Pike K, Jones DR ym. Childhood outcomes after prescription of antibiotics to pregnant women with preterm rupture of the membranes: 7-year follow-up of the ORACLE I trial. Lancet 2008;372:1310-8 «PMID: 18804274»PubMed
 196. Kenyon S, Pike K, Jones DR ym. Childhood outcomes after prescription of antibiotics to pregnant women with spontaneous preterm labour: 7-year follow-up of the ORACLE II trial. Lancet 2008;372:1319-27 «PMID: 18804276»PubMed
 197. Kenyon SL, Taylor DJ, Tarnow-Mordi W ym. Broad-spectrum antibiotics for preterm, prelabour rupture of fetal membranes: the ORACLE I randomised trial. ORACLE Collaborative Group. Lancet 2001;357:979-88 «PMID: 11293640»PubMed
 198. Kigozi GG, Brahmbhatt H, Wabwire-Mangen F ym. Treatment of Trichomonas in pregnancy and adverse outcomes of pregnancy: a subanalysis of a randomized trial in Rakai, Uganda. Am J Obstet Gynecol 2003;189:1398-400 «PMID: 14634576»PubMed
 199. King J, Flenady V. Prophylactic antibiotics for inhibiting preterm labour with intact membranes. Cochrane Database Syst Rev 2002;4:CD000246 «PMID: 12519538»PubMed
 200. King JF, Grant A, Keirse MJ ym. Beta-mimetics in preterm labour: an overview of the randomized controlled trials. Br J Obstet Gynaecol 1988;95:211-22 «PMID: 2897207»PubMed
 201. Klebanoff MA, Carey JC, Hauth JC ym. Failure of metronidazole to prevent preterm delivery among pregnant women with asymptomatic Trichomonas vaginalis infection. N Engl J Med 2001;345:487-93 «PMID: 11519502»PubMed
 202. Korvenranta E, Linna M, Rautava L ym. The cost of very preterm birth during the first four years of life in Finland. 2009, submitted
 203. Kurkinen-Räty M, Ruokonen A, Vuopala S ym. Combination of cervical interleukin-6 and -8, phosphorylated insulin-like growth factor-binding protein-1 and transvaginal cervical ultrasonography in assessment of the risk of preterm birth. BJOG 2001;108:875-81 «PMID: 11510716»PubMed
 204. Lembet A, Eroglu D, Ergin T ym. New rapid bed-side test to predict preterm delivery: phosphorylated insulin-like growth factor binding protein-1 in cervical secretions. Acta Obstet Gynecol Scand 2002;81:706-12 «PMID: 12174153»PubMed
 205. Lieman JM, Brumfield CG, Carlo W ym. Preterm premature rupture of membranes: is there an optimal gestational age for delivery? Obstet Gynecol 2005;105:12-7 «PMID: 15625135»PubMed
 206. Malloy MH. Impact of cesarean section on neonatal mortality rates among very preterm infants in the United States, 2000-2003. Pediatrics 2008;122:285-92 «PMID: 18676545»PubMed
 207. McDonald HM, Brocklehurst P, Gordon A. Antibiotics for treating bacterial vaginosis in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2007;1:CD000262 «PMID: 17253447»PubMed
 208. Mercer BM. Is there a role for tocolytic therapy during conservative management of preterm premature rupture of the membranes? Clin Obstet Gynecol 2007;50:487-96 «PMID: 17513934»PubMed
 209. Morales R, Adair CD, Sanchez-Ramos L ym. Vacuum extraction of preterm infants with birth weights of 1,500-2,499 grams. J Reprod Med 1995;40:127-30 «PMID: 7738922»PubMed
 210. Mozurkewich EL, Luke B, Avni M ym. Working conditions and adverse pregnancy outcome: a meta-analysis. Obstet Gynecol 2000;95:623-35 «PMID: 10725502»PubMed
 211. Mårdh PA. Influence of infection with Chlamydia trachomatis on pregnancy outcome, infant health and life-long sequelae in infected offspring. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2002;16:847-64 «PMID: 12473286»PubMed
 212. Nuutila M, Hiilesmaa V, Kärkkäinen T ym. Phosphorylated isoforms of insulin-like growth factor binding protein-1 in the cervix as a predictor of cervical ripeness. Obstet Gynecol 1999;94:243-9 «PMID: 10432136»PubMed
 213. Nygren P, Fu R, Freeman M ym. Evidence on the benefits and harms of screening and treating pregnant women who are asymptomatic for bacterial vaginosis: an update review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2008;148:220-33 «PMID: 18252684»PubMed
 214. Penn ZJ, Steer PJ, Grant A. A multicentre randomised controlled trial comparing elective and selective caesarean section for the delivery of the preterm breech infant. Br J Obstet Gynaecol 1996;103:684-9 «PMID: 8688396»PubMed
 215. Petrou S, Henderson J, Bracewell M ym. Pushing the boundaries of viability: the economic impact of extreme preterm birth. Early Hum Dev 2006;82:77-84 «PMID: 16466865»PubMed
 216. Polyzos NP, Polyzos IP, Mauri D ym. Effect of periodontal disease treatment during pregnancy on preterm birth incidence: a metaanalysis of randomized trials. Am J Obstet Gynecol 2009;200:225-32 «PMID: 19254578»PubMed
 217. Ramsey PS, Lieman JM, Brumfield CG ym. Chorioamnionitis increases neonatal morbidity in pregnancies complicated by preterm premature rupture of membranes. Am J Obstet Gynecol 2005;192:1162-6 «PMID: 15846196»PubMed
 218. Ratanajamit C, Vinther Skriver M, Jepsen P ym. Adverse pregnancy outcome in women exposed to acyclovir during pregnancy: a population-based observational study. Scand J Infect Dis 2003;35:255-9 «PMID: 12839155»PubMed
 219. Ray B, Platt MP. Mortality of twin and singleton livebirths under 30 weeks' gestation: a population-based study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2009;94:F140-3 «PMID: 18838469»PubMed
 220. Riskin A, Riskin-Mashiah S, Bader D ym. Delivery mode and severe intraventricular hemorrhage in single, very low birth weight, vertex infants. Obstet Gynecol 2008;112:21-8 «PMID: 18591303»PubMed
 221. Robilio PA, Boe NM, Danielsen B ym. Vaginal vs. cesarean delivery for preterm breech presentation of singleton infants in California: a population-based study. J Reprod Med 2007;52:473-9 «PMID: 17694963»PubMed
 222. Salomon LJ, Duyme M, Rousseau A ym. Periventricular leukomalacia and mode of delivery in twins under 1500 g. J Matern Fetal Neonatal Med 2003;13:224-9 «PMID: 12854921»PubMed
 223. Saurel-Cubizolles MJ, Zeitlin J, Lelong N ym. Employment, working conditions, and preterm birth: results from the Europop case-control survey. J Epidemiol Community Health 2004;58:395-401 «PMID: 15082738»PubMed
 224. Sibony O, Touitou S, Luton D ym. Modes of delivery of first and second twins as a function of their presentation. Study of 614 consecutive patients from 1992 to 2000. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006;126:180-5 «PMID: 16214286»PubMed
 225. Simhan HN, Caritis SN. Prevention of preterm delivery. N Engl J Med 2007;357:477-87 «PMID: 17671256»PubMed
 226. Simonson C, Barlow P, Dehennin N ym. Neonatal complications of vacuum-assisted delivery. Obstet Gynecol 2007;109:626-33 «PMID: 17329513»PubMed
 227. Smith V, Devane D, Begley CM ym. A systematic review and quality assessment of systematic reviews of randomised trials of interventions for preventing and treating preterm birth. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009;142:3-11 «PMID: 18996637»PubMed
 228. Thomas SJ, Morgan MA, Asrat T ym. The risk of periventricular-intraventricular hemorrhage with vacuum extraction of neonates weighing 2000 grams or less. J Perinatol 1997;17:37-41 «PMID: 9069063»PubMed
 229. Thorp JA, Jones PG, Clark RH ym. Perinatal factors associated with severe intracranial hemorrhage. Am J Obstet Gynecol 2001;185:859-62 «PMID: 11641666»PubMed
 230. Ting HS, Chin PS, Yeo GS ym. Comparison of bedside test kits for prediction of preterm delivery: phosphorylated insulin-like growth factor binding protein-1 (pIGFBP-1) test and fetal fibronectin test. Ann Acad Med Singapore 2007;36:399-402 «PMID: 17597963»PubMed
 231. To MS, Alfirevic Z, Heath VC ym. Cervical cerclage for prevention of preterm delivery in women with short cervix: randomised controlled trial. Lancet 2004;363:1849-53 «PMID: 15183621»PubMed
 232. Trochez-Martinez RD, Smith P, Lamont RF. Use of C-reactive protein as a predictor of chorioamnionitis in preterm prelabour rupture of membranes: a systematic review. BJOG 2007;114:796-801 «PMID: 17567416»PubMed
 233. van de Laar R, van der Ham DP, Oei SG ym. Accuracy of C-reactive protein determination in predicting chorioamnionitis and neonatal infection in pregnant women with premature rupture of membranes: a systematic review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009;147:124-9 «PMID: 19819609»PubMed
 234. Wen SW, Fung Kee Fung K, Oppenheimer L ym. Neonatal morbidity in second twin according to gestational age at birth and mode of delivery. Am J Obstet Gynecol 2004;191:773-7 «PMID: 15467539»PubMed
 235. Wen SW, Fung Kee Fung K, Oppenheimer L ym. Neonatal mortality in second twin according to cause of death, gestational age, and mode of delivery. Am J Obstet Gynecol 2004;191:778-83 «PMID: 15467540»PubMed
 236. Whitworth M, Quenby S. Prophylactic oral betamimetics for preventing preterm labour in singleton pregnancies. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD006395 «PMID: 18254101»PubMed
 237. Wilson-Costello D, Friedman H, Minich N ym. Improved neurodevelopmental outcomes for extremely low birth weight infants in 2000-2002. Pediatrics 2007;119:37-45 «PMID: 17200269»PubMed
 238. Wylie BJ, Davidson LL, Batra M ym. Method of delivery and neonatal outcome in very low-birthweight vertex-presenting fetuses. Am J Obstet Gynecol 2008;198:640.e1-7; discussion e1-4 «PMID: 18313634»PubMed
 239. Yang Q, Wen SW, Chen Y ym. Neonatal death and morbidity in vertex-nonvertex second twins according to mode of delivery and birth weight. Am J Obstet Gynecol 2005;192:840-7 «PMID: 15746680»PubMed
 240. Yang Q, Wen SW, Chen Y ym. Neonatal mortality and morbidity in vertex-vertex second twins according to mode of delivery and birth weight. J Perinatol 2006;26:3-10 «PMID: 16307004»PubMed
 241. Ziadeh SM, Badria LF. Effect of mode of delivery on neonatal outcome of twins with birthweight under 1500 g. Arch Gynecol Obstet 2000;264:128-30 «PMID: 11129511»PubMed
 242. Henderson J, Gray R, Brocklehurst P. Systematic review of effects of low-moderate prenatal alcohol exposure on pregnancy outcome. BJOG 2007;114:243-52 «PMID: 17233797»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko