Runsaat kuukautisvuodot
Käypä hoito -suositus |  Julkaistu: 2009-11-27   | Tila: päivityksessä  |  Aihepiiri(t): Endokrinologia, Naistentaudit ja synnytykset, Työterveyshuolto, Yleislääketiede
Mikä on Käypä hoito -suositus?
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä
PDF Tulosta

Runsaat kuukautisvuodot

Käypä hoito
27.11.2009
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä

Opi ja ota käyttöön

 • Haastattelu- ja tutkimuslomake «»1
 • Vuokaavio «»2

Koosteet

Potilaalle

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «»1

Keskeinen sanoma

 • Joka kolmas nainen kokee jossain elämänsä vaiheessa kuukautisvuotonsa runsaiksi. Asianmukainen hoito ja seuranta parantavat huomattavasti elämänlaatua.
 • Diagnoosi perustuu anamneesiin sekä vuodon määrän ja sen vuodosta aiheutuvan haitan yhdenmukaiseen arviointiin. Ks. haastattelu- ja tutkimuslomake «»1 ja potilasversio «Runsaat kuukautiset»3.
 • Laboratoriotutkimuksia, kaikututkimus ja kohdun limakalvonäyte otetaan tarvittaessa kohtuperäisten ja systeemisten syiden selvittämiseksi (ks. vuokaavio «»2).
 • Hoito aloitetaan yleensä lääkkeellisellä vaihtoehdolla. Suositeltavia lääkehoitoja ovat hormonikierukka, traneksaamihappo, tulehduskipulääkkeet ja ehkäisypillerit (taulukko «Menorragian hoitomuodot sekä niiden teho, lisähyödyt ja komplikaatiot. »1).
 • Syklisestä keltarauhashormonista ei ole hyötyä ovulatorisen menorragian hoidossa.
 • Hoito pyritään aloittamaan avoterveydenhuollossa ellei vasta-aiheita ole.
 • Ennen kirurgisia toimenpiteitä on syytä kokeilla hormonikierukkaa, jos sille ei ole vasta-aiheita.

Aiheen rajaus

 • Tässä suosituksessa annetaan ohjeet sellaisten lisääntymisikäisten naisten tutkimiseen ja hoitoon, joilla esiintyy säännöllisin välein tavallista runsaampaa kuukautisvuotoa (menorragia).

Määritelmiä

Tavoitteet

 • Suosituksen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa runsaiden kuukautisvuotojen diagnostiikkaa ja hoitoa sekä selkeyttää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjakoa.
 • Potilasversion tavoitteena on antaa runsaista kuukautisvuodoista kärsiville naisille tietoa heidän vaivastaan ja eri hoitovaihtoehdoista, jotta he osaisivat hakeutua hoitoon ja pystyisivät osallistumaan hoitopäätöksen tekoon. Ks. haastattelu- ja tutkimuslomake «»1 ja potilasversio «Runsaat kuukautiset»3.

Kohderyhmät

 • Suositus on tarkoitettu runsaista kuukautisvuodoista kärsiviä potilaita hoitaville lääkäreille ja muulle henkilökunnalle perusterveydenhuollossa, avoterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä terveydenhuollon päätöksentekijöille.
Taulukko 1. Menorragian hoitomuodot sekä niiden teho, lisähyödyt ja komplikaatiot.
Hoito Vuodon määrän vähenemä (%) Potilasmäärä, jolla vuoto vähenee (%) Lisähyödyt Haitat
Kohdunpoisto 100 100
 1. raskauden ehkäisy
 2. dysmenorrean hoito
 1. eritasoisia komplikaatioita kolmasosalla
Kohdun limakalvon ablaatio 80–94 75  
 1. komplikaatioita 0–13 %:lla
 2. ehkäisystä huolehdittava
LNG-IUS 79–97 98
 1. raskauden ehkäisy
 2. dysmenorrean hoito
 3. PMS:n hoito
 1. vuotohäiriöitä
 2. joskus systeemisiä hormonaalisia haittavaikutuksia
Oraalinen progestiini (jatkuva tai 21 päivää kuukaudessa) 87 1 86
 1. dysmenorrean hoito
 2. raskauden ehkäisy?
 1. paljon haittavaikutuksia
 2. pahoinvointi, turvotus
Ehkäisypillerit 20–50 50
 1. raskauden ehkäisy
 2. dysmenorrean hoito
 3. PMS:n hoito
 1. käyttörajoituksia
 2. pahoinvointi, turvotus, päänsärky, rintojen aristus
Traneksaamihappo 20–60 56  
 1. harvoin vatsavaivat, pahoinvointi, ripuli
Tulehduskipulääkkeet 20–50 50
 1. dysmenorrean hoito
 1. harvoin vatsavaivat, pahoinvointi, ripuli
 2. perinnöllinen verenvuototaipumus huomioitava
 3. (koksibi tai parasetamoli mahdollisia)
GnRH-analogi yli 90 yli 90  
 1. vaihdevuosioireet
 2. osteoporoosiriski
 1. 1 vain yksi tutkimus
 1. LNG-IUS = levonorgestreelia vapauttava kohdunsisäinen ehkäisin
 2. GnRH = gonadotropiineja vapauttava hormoni
 3. PMS = kuukautisia edeltävä oireyhtymä

Esiintyvyys

Riskitekijät ja etiologia

Taulukko 2. Menorragian syitä.
Systeemiset syyt Kohtuperäiset paikalliset syyt Hoitoperäiset syyt Essentiaaliset syyt
Hypotyreoosi polyyppi antikoagulanttihoidon huono toteutus kiihtynyt fibrinolyysi
Diabetes myooma kuparikierukka prostasykliinin tai prostaglandiini E2:n ylituotanto
Krooninen sydän- tai munuaissairaus     tromboksaanin vähäisyys
Krooninen maksasairaus adenomyoosi   prostaglandiini F2alfa:n vähäisyys
Systeeminen lupus erythematosus tulehdus   endoteliinin vähäisyys
Lihavuus karsinooma   vasoaktiivisten peptidihormonien häiriö
Hyytymishäiriöt lantion valtimo-laskimoepämuodostuma   kohdun limakalvon regeneraation hidastuminen
      kohdun limakalvon angiogeneesin häiriö
      typpioksidin liikatuotanto

Diagnostiikka

Perustutkimukset

Harkinnan mukaan

Hoito

Lääkehoidot

Tulehduskipulääkkeet

Fibrinolyysin estäjät

Yhdistelmäehkäisypillerit

Desmopressiini

Hormonikierukka

Progestiini

GnRH-agonistit

 • GnRH-agonistit aiheuttavat amenorrean «»?, mutta runsaiden haittavaikutusten vuoksi niitä ei suositella menorragian pitkäaikaiseen hoitoon.
 • GnRH-agonistia voidaan käyttää kirurgista hoitoa odotettaessa tai tilapäisen syyn (esimerkiksi matkan) takia.

Kirurgiset hoidot

Kohdun limakalvon alaisen myooman ja polyyppien hysteroskooppinen poisto

Kohdun limakalvon tuhoaminen

Kohdunpoisto

Yhdistelmähoidot

Seuranta ja hoidon porrastus

 • Runsaiden kuukautisvuotojen diagnosointi, hoito ja seuranta on mahdollista toteuttaa avo- ja perusterveydenhuollossa.
 • Toimivalla koulutus- ja palautejärjestelmällä voidaan ohjata yleislääkäreitä määräämään tehokkaita hoitoja ja vähentämään erikoissairaanhoidon kuormitusta (ks. vuokaavio «»2).
 • Runsaiden kuukautisvuotojen hoidon tehoa tulee seurata, vaikka siitä on niukalti tutkimustietoa.
 • Lääkehoidon aloittamisen ja hormonikierukan asentamisen jälkeen hoitotulos tulisi arvioida kuuden kuukauden kuluessa.
 • Tällöin arvioidaan tyytyväisyys hoitoon ja vuodon määrä seulontalomakkeella.
 • Elleivät hormonikierukka, traneksaanihappo, tulehduskipulääkkeet tai yhdistelmäehkäisypillerit tai näiden yhdistelmät vähennä tehokkaasti vuodon määrää, voidaan potilas lähettää erikoislääkärin arviointiin.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä

Runsaat kuukautisvuodot -suosituksen historiatiedot «Runsaat kuukautisvuodot, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»6

Puheenjohtaja:

Ritva Hurskainen, dosentti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, vastuualuejohtaja; Hyvinkään sairaalan naistentautien ja synnytysten vastuualue

Jäsenet:

Riikka Aaltonen, LT, erikoislääkäri; TYKS:n naistenklinikka

Millariikka Kuosa, kätilö; HUS, Hyvinkään sairaala

Mikko Orrainen, terveyskeskuslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri; Hyvinkään terveyskeskus

Kristiina Patja, LT, toiminnanjohtaja; Pro Medico ry (Käypä hoito -toimittaja)

Eila Suvanto-Luukkonen, LT, apulaisylilääkäri; OYS:n synnytys- ja naistentautien klinikka

Juhani Toivonen, LKT, professori

Eija Tomás, LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, vastuualuejohtaja; TAYS:n naistentautien ja synnytysten vastuualue

Sidonnaisuudet

Riikka Aaltonen: Ei sidonnaisuuksia.

Ritva Hurskainen: Toiminut luennoitsijana lääkealan yritysten koulutustilaisuuksissa (Algol, Janssen-Cilaq, Merck, Novo Nordisk, Schering, Bayer, Johnson et Johnson). Toiminut lääkealan yrityksen koulutusakatemian jäsenenä (Novo Nordisk). Lääkealan yrityksen Advisory boardin jäsen (Bayer Shering Pharma Oy). Osallistunut kansainvälisiin koulutustilaisuuksiin lääkealan yritysten kutsumana (Novo Nordisk Pharma, Bayer Schering Pharma Oy, Novartis).

Millariikka Kuosa: Ei sidonnaisuuksia.

Mikko Orrainen: Osallistunut ulkomaisiin koulutustilaisuuksiin lääkealan yritysten kustantamana (Shering-Plough, Pfizer)

Kristiina Patja: Toistuvia luentoja lääkealan yritysten koulutuksissa (GlaxoSmithKline, Pfizer). Osallistunut lääkealan yrityksen koulutusten suunnitteluun (GlaxoSmithKline, Pfizer). Omistaa terveydenhuollon alalla toimivien yritysten osakkeita ja on Suomen Terveyden Edistäminen Oy:n hallituksen jäsen, ei merkittävää tuottoa omistuksesta tai osakkeista. Toimii Päijät-Hämeen terveyspiirin ja Pfizerin TERVA-tutkimushankkeen ohjausryhmässä.

Eila Suvanto-Luukkonen: Toiminut luennoitsijana lääkealan yritysten järjestämissä koulutustilaisuuksissa (Bayer, Schering-Plough). Osallistunut ulkomaan kongressimatkaan lääkealan yrityksen kustantamana (Abbott).

Juhani Toivonen: Ei sidonnaisuuksia.

Eija Tomás: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuusviite

Runsaat kuukautisvuodot (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2009 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»2

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Hallberg L, Högdahl AM, Nilsson L ym. Menstrual blood loss--a population study. Variation at different ages and attempts to define normality. Acta Obstet Gynecol Scand 1966;45:320-51 «PMID: 5922481»PubMed
 2. Warner PE, Critchley HO, Lumsden MA ym. Menorrhagia II: is the 80-mL blood loss criterion useful in management of complaint of menorrhagia? Am J Obstet Gynecol 2004;190:1224-9 «PMID: 15167822»PubMed
 3. Garry R, Fountain J, Mason S ym. The eVALuate study: two parallel randomised trials, one comparing laparoscopic with abdominal hysterectomy, the other comparing laparoscopic with vaginal hysterectomy. BMJ 2004;328:129 «PMID: 14711749»PubMed
 4. Luoto R, Kaaja R, Raitanen J, Vuorma S ym. Naisten terveys-kuukautiset, raskauskomplikaatiot, ehkäisy, hormonikorvaushoidot ja lapsettomuus FINRISKI 2002 tutkimuksessa. Taulukkoraportti. (2004). Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 18/2003, Helsinki
 5. Lethaby AE, Cooke I, Rees M. Progesterone/progestogen releasing intrauterine systems versus either placebo or any other medication for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2000;2:CD002126 «PMID: 10796865»PubMed
 6. Nagele F, O'Connor H, Davies A ym. 2500 Outpatient diagnostic hysteroscopies. Obstet Gynecol 1996;88:87-92 «PMID: 8684769»PubMed
 7. Vercellini P, Cortesi I, Oldani S ym. The role of transvaginal ultrasonography and outpatient diagnostic hysteroscopy in the evaluation of patients with menorrhagia. Hum Reprod 1997;12:1768-71 «PMID: 9308809»PubMed
 8. Augustin LS, Gallus S, Bosetti C ym. Glycemic index and glycemic load in endometrial cancer. Int J Cancer 2003;105:404-7 «PMID: 12704677»PubMed
 9. Kaaks R, Lukanova A, Kurzer MS. Obesity, endogenous hormones, and endometrial cancer risk: a synthetic review. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2002;11:1531-43 «PMID: 12496040»PubMed
 10. Milsom I, Andersson K, Jonasson K ym. The influence of the Gyne-T 380S IUD on menstrual blood loss and iron status. Contraception 1995;52:175-9 «PMID: 7587189»PubMed
 11. Rybo G, Andersson K, Odlind V. Hormonal intrauterine devices. Ann Med 1993;25:143-7 «PMID: 8489751»PubMed
 12. Edlund M, Blombäck M, von Schoultz B ym. On the value of menorrhagia as a predictor for coagulation disorders. Am J Hematol 1996;53:234-8 «PMID: 8948660»PubMed
 13. Kadir RA, Economides DL, Sabin CA ym. Frequency of inherited bleeding disorders in women with menorrhagia. Lancet 1998;351:485-9 «PMID: 9482440»PubMed
 14. Bevan JA, Maloney KW, Hillery CA ym. Bleeding disorders: A common cause of menorrhagia in adolescents. J Pediatr 2001;138:856-61 «PMID: 11391329»PubMed
 15. Fraser IS. Menorrhagia--a pragmatic approach to the understanding of causes and the need for investigations. Br J Obstet Gynaecol 1994;101:S3-7 «PMID: 8043558»PubMed
 16. Janssen CA, Scholten PC, Heintz AP. A simple visual assessment technique to discriminate between menorrhagia and normal menstrual blood loss. Obstet Gynecol 1995;85:977-82 «PMID: 7770270»PubMed
 17. Hurskainen R. Vuotohäiriöt. Kirjassa: Lääkärin käsikirja. Kunnamo I, Varonen H, Nyberg P ym. (toim.) 7. uudistettu painos. Hämeenlinna: Kustannus Oy Duodecim, 2004
 18. Dueholm M, Jensen ML, Laursen H ym. Can the endometrial thickness as measured by trans-vaginal sonography be used to exclude polyps or hyperplasia in pre-menopausal patients with abnormal uterine bleeding? Acta Obstet Gynecol Scand 2001;80:645-51 «PMID: 11437723»PubMed
 19. Dijkhuizen FP, Brölmann HA, Potters AE ym. The accuracy of transvaginal ultrasonography in the diagnosis of endometrial abnormalities. Obstet Gynecol 1996;87:345-9 «PMID: 8598952»PubMed
 20. Schwärzler P, Concin H, Bösch H ym. An evaluation of sonohysterography and diagnostic hysteroscopy for the assessment of intrauterine pathology. Ultrasound Obstet Gynecol 1998;11:337-42 «PMID: 9644773»PubMed
 21. Nanda S, Chadha N, Sen J ym. Transvaginal sonography and saline infusion sonohysterography in the evaluation of abnormal uterine bleeding. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2002;42:530-4 «PMID: 12495102»PubMed
 22. Dijkhuizen FP, Mol BW, Brölmann HA ym. The accuracy of endometrial sampling in the diagnosis of patients with endometrial carcinoma and hyperplasia: a meta-analysis. Cancer 2000;89:1765-72 «PMID: 11042572»PubMed
 23. Hurskainen R, Halmesmäki E, Rasi V ym. Nainen ja von Willebrandin tauti. Duodecim 2003;119:33-40; quiz 40, 78 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo93358»3 «PMID: 12607470»PubMed
 24. Lethaby A, Augood C, Duckitt K ym. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD000400 «PMID: 17943741»PubMed
 25. Lindoff C, Rybo G, Astedt B. Treatment with tranexamic acid during pregnancy, and the risk of thrombo-embolic complications. Thromb Haemost 1993;70:238-40 «PMID: 8236125»PubMed
 26. Rydin E, Lundberg PO. Letter: Tranexamic acid and intracranial thrombosis. Lancet 1976;2:49 «PMID: 59118»PubMed
 27. Rybo G. Tranexamic acid therapy effective treatment in heavy menstrual bleeding: Clinical updata on safety. Ther Adv 1991;4:1-8
 28. Marjoribanks J, Proctor ML, Farquhar C. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for primary dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2003;:CD001751 «PMID: 14583938»PubMed
 29. Iyer V, Farquhar C, Jepson R. Oral contraceptive pills for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2000;:CD000154 «PMID: 10796696»PubMed
 30. Miller L, Hughes JP. Continuous combination oral contraceptive pills to eliminate withdrawal bleeding: a randomized trial. Obstet Gynecol 2003;101:653-61 «PMID: 12681866»PubMed
 31. Anderson FD, Gibbons W, Portman D. Long-term safety of an extended-cycle oral contraceptive (Seasonale): a 2-year multicenter open-label extension trial. Am J Obstet Gynecol 2006;195:92-6 «PMID: 16813747»PubMed
 32. Lee C. Women and von Willebrand disease. Hemophilia 1999;5:S38-45
 33. Marjoribanks J, Lethaby A, Farquhar C. Surgery versus medical therapy for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD003855 «PMID: 16625593»PubMed
 34. Hurskainen R, Teperi J, Rissanen P ym. Clinical outcomes and costs with the levonorgestrel-releasing intrauterine system or hysterectomy for treatment of menorrhagia: randomized trial 5-year follow-up. JAMA 2004;291:1456-63 «PMID: 15039412»PubMed
 35. Mansour M, Mansour D. The effectiveness of the levonorgestrel intrauterine system (LNG-IUS) in the treatment of dysmenorrhea in a district clinic for abnormal uterine bleeding. Br J Obstet Gynacol 1998;105:S323
 36. Barrington JW, Bowen-Simpkins P. The levonorgestrel intrauterine system in the management of menorrhagia. Br J Obstet Gynaecol 1997;104:614-6 «PMID: 9166207»PubMed
 37. Petta CA, Ferriani RA, Abrao MS ym. Randomized clinical trial of a levonorgestrel-releasing intrauterine system and a depot GnRH analogue for the treatment of chronic pelvic pain in women with endometriosis. Hum Reprod 2005;20:1993-8 «PMID: 15790607»PubMed
 38. Luukkainen T, Pakarinen P, Toivonen J. Progestin-releasing intrauterine systems. Semin Reprod Med 2001;19:355-63 «PMID: 11727177»PubMed
 39. Veldhuis HM, Vos AG, Lagro-Janssen AL. Complications of the intrauterine device in nulliparous and parous women. Eur J Gen Pract 2004;10:82-7 «PMID: 15534571»PubMed
 40. Järvelä I, Tekay A, Jouppila P. The effect of a levonorgestrel-releasing intrauterine system on uterine artery blood flow, hormone concentrations and ovarian cyst formation in fertile women. Hum Reprod 1998;13:3379-83 «PMID: 9886518»PubMed
 41. Inki P, Hurskainen R, Palo P ym. Comparison of ovarian cyst formation in women using the levonorgestrel-releasing intrauterine system vs. hysterectomy. Ultrasound Obstet Gynecol 2002;20:381-5 «PMID: 12383322»PubMed
 42. Trinh XB, Tjalma WA, Makar AP ym. Use of the levonorgestrel-releasing intrauterine system in breast cancer patients. Fertil Steril 2008;90:17-22 «PMID: 17706209»PubMed
 43. Suhonen S, Haukkamaa M, Jakobsson T ym. Clinical performance of a levonorgestrel-releasing intrauterine system and oral contraceptives in young nulliparous women: a comparative study. Contraception 2004;69:407-12 «PMID: 15105064»PubMed
 44. Irvine GA, Campbell-Brown MB, Lumsden MA ym. Randomised comparative trial of the levonorgestrel intrauterine system and norethisterone for treatment of idiopathic menorrhagia. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:592-8 «PMID: 9647148»PubMed
 45. Küçük T, Ertan K. Continuous oral or intramuscular medroxyprogesterone acetate versus the levonorgestrel releasing intrauterine system in the treatment of perimenopausal menorrhagia: a randomized, prospective, controlled clinical trial in female smokers. Clin Exp Obstet Gynecol 2008;35:57-60 «PMID: 18390083»PubMed
 46. Scholes D, Lacroix AZ, Ott SM ym. Bone mineral density in women using depot medroxyprogesterone acetate for contraception. Obstet Gynecol 1999;93:233-8 «PMID: 9932562»PubMed
 47. Rybo G, Andersson K. IUD use and endometrial bleedings. In: Bardin CW, Mishell DR Jr (toim.) Proceedings from the Fourth International Conference on IUDs. Newton: Butterworth-Heinemann, 1994:210-8
 48. Fernandez H, Kadoch O, Capella-Allouc S ym. [Hysteroscopic resection of submucous myomas: long term results]. Ann Chir 2001;126:58-64 «PMID: 11255973»PubMed
 49. Wamsteker K, Emanuel MH, de Kruif JH. Transcervical hysteroscopic resection of submucous fibroids for abnormal uterine bleeding: results regarding the degree of intramural extension. Obstet Gynecol 1993;82:736-40 «PMID: 8414318»PubMed
 50. Vercellini P, Zàina B, Yaylayan L ym. Hysteroscopic myomectomy: long-term effects on menstrual pattern and fertility. Obstet Gynecol 1999;94:341-7 «PMID: 10472856»PubMed
 51. Hart R, Molnár BG, Magos A. Long term follow up of hysteroscopic myomectomy assessed by survival analysis. Br J Obstet Gynaecol 1999;106:700-5 «PMID: 10428527»PubMed
 52. Emanuel MH, Wamsteker K, Hart AA ym. Long-term results of hysteroscopic myomectomy for abnormal uterine bleeding. Obstet Gynecol 1999;93:743-8 «PMID: 10912978»PubMed
 53. DeWaay DJ, Syrop CH, Nygaard IE ym. Natural history of uterine polyps and leiomyomata. Obstet Gynecol 2002;100:3-7 «PMID: 12100797»PubMed
 54. Perez-Medina T, Martinez O, Folgueira G ym. Which endometrial polyps should be resected? J Am Assoc Gynecol Laparosc 1999;6:71-4 «PMID: 9971855»PubMed
 55. Cravello L, Stolla V, Bretelle F ym. Hysteroscopic resection of endometrial polyps: a study of 195 cases. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000;93:131-4 «PMID: 11074132»PubMed
 56. Savelli L, De Iaco P, Santini D ym. Histopathologic features and risk factors for benignity, hyperplasia, and cancer in endometrial polyps. Am J Obstet Gynecol 2003;188:927-31 «PMID: 12712087»PubMed
 57. Jansen FW, Vredevoogd CB, van Ulzen K ym. Complications of hysteroscopy: a prospective, multicenter study. Obstet Gynecol 2000;96:266-70 «PMID: 10908775»PubMed
 58. Bradley LD. Complications in hysteroscopy: prevention, treatment and legal risk. Curr Opin Obstet Gynecol 2002;14:409-15 «PMID: 12151831»PubMed
 59. Phillips DR, Nathanson HG, Meltzer SM ym. Transcervical electrosurgical resection of submucous leiomyomas for chronic menorrhagia. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1995;2:147-53 «PMID: 9050549»PubMed
 60. Kuppermann M, Varner RE, Summitt RL Jr ym. Effect of hysterectomy vs medical treatment on health-related quality of life and sexual functioning: the medicine or surgery (Ms) randomized trial. JAMA 2004;291:1447-55 «PMID: 15039411»PubMed
 61. Crosignani PG, Vercellini P, Mosconi P ym. Levonorgestrel-releasing intrauterine device versus hysteroscopic endometrial resection in the treatment of dysfunctional uterine bleeding. Obstet Gynecol 1997;90:257-63 «PMID: 9241305»PubMed
 62. Sculpher MJ, Bryan S, Dwyer N ym. An economic evaluation of transcervical endometrial resection versus abdominal hysterectomy for the treatment of menorrhagia. Br J Obstet Gynaecol 1993;100:244-52 «PMID: 8476830»PubMed
 63. Lethaby A, Shepperd S, Cooke I ym. Endometrial resection and ablation versus hysterectomy for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2000;2:CD000329 «PMID: 10796528»PubMed
 64. Alexander DA, Naji AA, Pinion SB ym. Randomised trial comparing hysterectomy with endometrial ablation for dysfunctional uterine bleeding: psychiatric and psychosocial aspects. BMJ 1996;312:280-4 «PMID: 8611783»PubMed
 65. Altman D, Granath F, Cnattingius S ym. Hysterectomy and risk of stress-urinary-incontinence surgery: nationwide cohort study. Lancet 2007;370:1494-9 «PMID: 17964350»PubMed
 66. Meltomaa SS, Mäkinen JI, Taalikka MO ym. One-year cohort of abdominal, vaginal, and laparoscopic hysterectomies: complications and subjective outcomes. J Am Coll Surg 1999;189:389-96 «PMID: 10509465»PubMed
 67. Maia H Jr, Maltez A, Coelho G ym. Insertion of mirena after endometrial resection in patients with adenomyosis. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2003;10:512-6 «PMID: 14738640»PubMed
 68. Abbott J, Hawe J, Hunter D ym. A double-blind randomized trial comparing the Cavaterm and the NovaSure endometrial ablation systems for the treatment of dysfunctional uterine bleeding. Fertil Steril 2003;80:203-8 «PMID: 12849825»PubMed
 69. Agnelli G, Gresele P, De Cunto M ym. Tranexamic acid, intrauterine contraceptive devices and fatal cerebral arterial thrombosis. Case report. Br J Obstet Gynaecol 1982;89:681-2 «PMID: 7104262»PubMed
 70. Andersch B, Milsom I, Rybo G. An objective evaluation of flurbiprofen and tranexamic acid in the treatment of idiopathic menorrhagia. Acta Obstet Gynecol Scand 1988;67:645-8 «PMID: 3073625»PubMed
 71. Beaumont H, Augood C, Duckitt K ym. Danazol for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2002;2:CD001017 «PMID: 12076401»PubMed
 72. Bettocchi S, Ceci O, Vicino M ym. Diagnostic inadequacy of dilatation and curettage. Fertil Steril 2001;75:803-5 «PMID: 11287038»PubMed
 73. Bianchi S, Fedele L, Vignali M ym. Effects on bone mineral density of 12-month goserelin treatment in over 40-year-old women with uterine myomas. Calcif Tissue Int 1995;57:78-80 «PMID: 7671171»PubMed
 74. Bonduelle M, Walker JJ, Calder AA. A comparative study of danazol and norethisterone in dysfunctional uterine bleeding presenting as menorrhagia. Postgrad Med J 1991;67:833-6 «PMID: 1835005»PubMed
 75. Bonnar J, Sheppard BL. Treatment of menorrhagia during menstruation: randomised controlled trial of ethamsylate, mefenamic acid, and tranexamic acid. BMJ 1996;313:579-82 «PMID: 8806245»PubMed
 76. Brooks PG, Loffer FD, Serden SP. Resectoscopic removal of symptomatic intrauterine lesions. J Reprod Med 1989;34:435-7 «PMID: 2769651»PubMed
 77. Callender ST, Warner GT, Cope E. Treatment of menorrhagia with tranexamic acid. A double-blind trial. Br Med J 1970;4:214-6 «PMID: 4919554»PubMed
 78. Cameron IT, Haining R, Lumsden MA ym. The effects of mefenamic acid and norethisterone on measured menstrual blood loss. Obstet Gynecol 1990;76:85-8 «PMID: 2359570»PubMed
 79. Cameron IT, Leask R, Kelly RW ym. The effects of danazol, mefenamic acid, norethisterone and a progesterone-impregnated coil on endometrial prostaglandin concentrations in women with menorrhagia. Prostaglandins 1987;34:99-110 «PMID: 3685399»PubMed
 80. Cameron IT. Dysfunctional uterine bleeding. Baillieres Clin Obstet Gynaecol 1989;3:315-27 «PMID: 2692922»PubMed
 81. Cann CE. Bone densitometry as an adjunct to GnRH agonist therapy. J Reprod Med 1998;43:321-30 «PMID: 9564668»PubMed
 82. Cook JR, Seman EI. Pregnancy following endometrial ablation: case history and literature review. Obstet Gynecol Surv 2003;58:551-6 «PMID: 12886166»PubMed
 83. Cooper J, Gimpelson R, Laberge P ym. A randomized, multicenter trial of safety and efficacy of the NovaSure system in the treatment of menorrhagia. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2002;9:418-28 «PMID: 12386350»PubMed
 84. Crosignani PG, Vercellini P, Apolone G ym. Endometrial resection versus vaginal hysterectomy for menorrhagia: long-term clinical and quality-of-life outcomes. Am J Obstet Gynecol 1997;177:95-101 «PMID: 9240590»PubMed
 85. Davies D, Howell DA. Tranexamic acid and arterial thrombosis. Lancet 1977;1:49
 86. de Kroon CD, de Bock GH, Dieben SW ym. Saline contrast hysterosonography in abnormal uterine bleeding: a systematic review and meta-analysis. BJOG 2003;110:938-47 «PMID: 14550365»PubMed
 87. Di Spiezio Sardo A, Mazzon I, Bramante S ym. Hysteroscopic myomectomy: a comprehensive review of surgical techniques. Hum Reprod Update 2008;14:101-19 «PMID: 18063608»PubMed
 88. Dockeray CJ, Sheppard BL, Bonnar J. Comparison between mefenamic acid and danazol in the treatment of established menorrhagia. Br J Obstet Gynaecol 1989;96:840-4 «PMID: 2765430»PubMed
 89. Dueholm M, Forman A, Jensen ML ym. Transvaginal sonography combined with saline contrast sonohysterography in evaluating the uterine cavity in premenopausal patients with abnormal uterine bleeding. Ultrasound Obstet Gynecol 2001;18:54-61 «PMID: 11489227»PubMed
 90. Edlund M, Andersson K, Rybo G ym. Reduction of menstrual blood loss in women suffering from idiopathic menorrhagia with a novel antifibrinolytic drug (Kabi 2161). Br J Obstet Gynaecol 1995;102:913-7 «PMID: 8534629»PubMed
 91. El-Toukhy T, Hefni M. Pregnancy after hydrothermal endometrial ablation and laparoscopic sterilisation. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003;106:222-4 «PMID: 12551797»PubMed
 92. Epstein E, Ramirez A, Skoog L ym. Dilatation and curettage fails to detect most focal lesions in the uterine cavity in women with postmenopausal bleeding. Acta Obstet Gynecol Scand 2001;80:1131-6 «PMID: 11846711»PubMed
 93. Farquhar CM, Lethaby A, Sowter M ym. An evaluation of risk factors for endometrial hyperplasia in premenopausal women with abnormal menstrual bleeding. Am J Obstet Gynecol 1999;181:525-9 «PMID: 10486458»PubMed
 94. Fothergill DJ, Brown VA, Hill AS. Histological sampling of the endometrium--a comparison between formal curettage and the Pipelle sampler. Br J Obstet Gynaecol 1992;99:779-80 «PMID: 1308108»PubMed
 95. Fraser IS, McCarron G. Randomized trial of 2 hormonal and 2 prostaglandin-inhibiting agents in women with a complaint of menorrhagia. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1991;31:66-70 «PMID: 1872778»PubMed
 96. Grimes DA, Hubacher D, Lopez LM ym. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for heavy bleeding or pain associated with intrauterine-device use. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD006034 «PMID: 17054271»PubMed
 97. Hall P, Maclachlan N, Thorn N ym. Control of menorrhagia by the cyclo-oxygenase inhibitors naproxen sodium and mefenamic acid. Br J Obstet Gynaecol 1987;94:554-8 «PMID: 3304401»PubMed
 98. Halmesmäki K, Hurskainen R, Tiitinen A ym. A randomized controlled trial of hysterectomy or levonorgestrel-releasing intrauterine system in the treatment of menorrhagia-effect on FSH levels and menopausal symptoms. Hum Reprod 2004;19:378-82 «PMID: 14747185»PubMed
 99. Hashimoto S, Koike T, Tatewaki W ym. Fatal thromboembolism in acute promyelocytic leukemia during all-trans retinoic acid therapy combined with antifibrinolytic therapy for prophylaxis of hemorrhage. Leukemia 1994;8:1113-5 «PMID: 8035603»PubMed
 100. Hawe J, Abbott J, Hunter D ym. A randomised controlled trial comparing the Cavaterm endometrial ablation system with the Nd:YAG laser for the treatment of dysfunctional uterine bleeding. BJOG 2003;110:350-7 «PMID: 12699795»PubMed
 101. Higham JM, Shaw RW. A comparative study of danazol, a regimen of decreasing doses of danazol, and norethindrone in the treatment of objectively proven unexplained menorrhagia. Am J Obstet Gynecol 1993;169:1134-9 «PMID: 8238173»PubMed
 102. Hurskainen R, Teperi J, Rissanen P ym. Quality of life and cost-effectiveness of levonorgestrel-releasing intrauterine system versus hysterectomy for treatment of menorrhagia: a randomised trial. Lancet 2001;357:273-7 «PMID: 11214131»PubMed
 103. Kir M, Hanlon-Lundberg KM. Successful pregnancy after thermal balloon endometrial ablation. Obstet Gynecol 2004;103:1070-3 «PMID: 15121611»PubMed
 104. Krassas GE, Pontikides N, Kaltsas T ym. Disturbances of menstruation in hypothyroidism. Clin Endocrinol (Oxf) 1999;50:655-9 «PMID: 10468932»PubMed
 105. Krogh RA, Lauszus FF, Guttorm E ym. Surgery and cancer after endometrial resection. Long-term follow-up on menstrual bleeding and hormone treatment by questionnaire and registry. Arch Gynecol Obstet 2009;280:911-6 «PMID: 19294397»PubMed
 106. Laberge PY. Serious and deadly complications from pregnancy after endometrial ablation: two case reports and review of the literature. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2008;37:609-13 «PMID: 18602767»PubMed
 107. Lethaby A, Farquhar C, Cooke I. Antifibrinolytics for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2000;4:CD000249 «PMID: 11034679»PubMed
 108. Lethaby A, Hickey M, Garry R ym. Endometrial resection / ablation techniques for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2009;4:CD001501 «PMID: 19821278»PubMed
 109. Lethaby A, Hickey M. Endometrial destruction techniques for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2002;1:CD001501 «PMID: 12076413»PubMed
 110. Lethaby A, Suckling J, Barlow D ym. Hormone replacement therapy in postmenopausal women: endometrial hyperplasia and irregular bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2004;2:CD000402 «PMID: 15266429»PubMed
 111. Levi F, La Vecchia C, Negri E ym. Body mass at different ages and subsequent endometrial cancer risk. Int J Cancer 1992;50:567-71 «PMID: 1537622»PubMed
 112. Loffer FD, Grainger D. Five-year follow-up of patients participating in a randomized trial of uterine balloon therapy versus rollerball ablation for treatment of menorrhagia. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2002;9:429-35 «PMID: 12386351»PubMed
 113. Muñoz JL, Jiménez JS, Hernández C ym. Hysteroscopic myomectomy: our experience and review. JSLS 2003;7:39-48 «PMID: 12722997»PubMed
 114. Nilsson L, Rybo G. Treatment of menorrhagia with an antifibrinolytic agent, tranexamic acid (AMCA). Acta Obstet Gynecol Scand 1967;46:572-80
 115. Parazzini F, Bortolotti A, Chiantera V ym. Goserelin acetate to avoid hysterectomy in pre-menopausal women with fibroids requiring surgery. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1999;87:31-3 «PMID: 10579613»PubMed
 116. Preston JT, Cameron IT, Adams EJ ym. Comparative study of tranexamic acid and norethisterone in the treatment of ovulatory menorrhagia. Br J Obstet Gynaecol 1995;102:401-6 «PMID: 7612535»PubMed
 117. Reid PC, Virtanen-Kari S. Randomised comparative trial of the levonorgestrel intrauterine system and mefenamic acid for the treatment of idiopathic menorrhagia: a multiple analysis using total menstrual fluid loss, menstrual blood loss and pictorial blood loss assessment charts. BJOG 2005;112:1121-5 «PMID: 16045528»PubMed
 118. Renehan AG, Tyson M, Egger M ym. Body-mass index and incidence of cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective observational studies. Lancet 2008;371:569-78 «PMID: 18280327»PubMed
 119. Rovio PH, Helin R, Heinonen PK. Long-term outcome of hysteroscopic endometrial resection with or without myomectomy in patients with menorrhagia. Arch Gynecol Obstet 2009;279:159-63 «PMID: 18548262»PubMed
 120. Scott JC Jr, Mussey E. Menstrual patterns in myxedema. Am J Obstet Gynecol 1964;90:161-5 «PMID: 14215872»PubMed
 121. Shaw RW, Fraser HM. Use of a superactive luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) agonist in the treatment of menorrhagia. Br J Obstet Gynaecol 1984;91:913-6 «PMID: 6433966»PubMed
 122. Sowter MC, Lethaby A, Singla AA. Pre-operative endometrial thinning agents before endometrial destruction for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2002;3:CD001124 «PMID: 12137619»PubMed
 123. Tahir MM, Bigrigg MA, Browning JJ ym. A randomised controlled trial comparing transvaginal ultrasound, outpatient hysteroscopy and endometrial biopsy with inpatient hysteroscopy and curettage. Br J Obstet Gynaecol 1999;106:1259-64 «PMID: 10609719»PubMed
 124. Taparia M, Cordingley FT, Leahy MF. Pulmonary embolism associated with tranexamic acid in severe acquired haemophilia. Eur J Haematol 2002;68:307-9 «PMID: 12144537»PubMed
 125. van Eijkeren MA, Christiaens GC, Geuze HJ ym. Effects of mefenamic acid on menstrual hemostasis in essential menorrhagia. Am J Obstet Gynecol 1992;166:1419-28 «PMID: 1595797»PubMed
 126. van Zon-Rabelink IA, Vleugels MP, Merkus HM ym. Endometrial ablation by rollerball electrocoagulation compared to uterine balloon thermal ablation. Technical and safety aspects. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003;110:220-3 «PMID: 12969588»PubMed
 127. Varma R, Soneja H, Clark TJ ym. Hysteroscopic myomectomy for menorrhagia using Versascope bipolar system: efficacy and prognostic factors at a minimum of one year follow up. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009;142:154-9 «PMID: 19036492»PubMed
 128. Vihko KK, Raitala R, Taina E. Endometrial thermoablation for treatment of menorrhagia: comparison of two methods in outpatient setting. Acta Obstet Gynecol Scand 2003;82:269-74 «PMID: 12694124»PubMed
 129. Wilansky DL, Greisman B. Early hypothyroidism in patients with menorrhagia. Am J Obstet Gynecol 1989;160:673-7 «PMID: 2929691»PubMed
 130. Woo KS, Tse LK, Woo JL ym. Massive pulmonary thromboembolism after tranexamic acid antifibrinolytic therapy. Br J Clin Pract 1989;43:465-6 «PMID: 2611113»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko