Sivuontelotulehdus
Käypä hoito -suositus |  Julkaistu: 2013-06-10   | Tila: päivityksessä  |  Aihepiiri(t): nenä- ja kurkkutaudit, Infektiosairaudet, Korva-, Radiologia, Työterveyshuolto, Yleislääketiede
Mikä on Käypä hoito -suositus?
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Korva-, nenä- ja kurkkutaudit - Pään ja kaulan kirurgia ry:n asettama työryhmä
PDF Tulosta

Sivuontelotulehdus

Käypä hoito
10.6.2013
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Korva-, nenä- ja kurkkutaudit - Pään ja kaulan kirurgia ry:n asettama työryhmä

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «»1

Keskeinen sisältö

 • Nuhakuumeen eli flunssan yhteydessä esiintyy sivuontelo-oireita, jotka useimmiten paranevat itsestään eivätkä vaadi aktiivista hoitoa.
 • Äkillinen bakteerien aiheuttama sivuontelotulehdus kehittyy yleensä flunssan seurauksena.
 • Sivuontelo-oireita voidaan helpottaa oireenmukaisella hoidolla (kipulääke, nenää avaava lääkitys). Antibioottilääkitystä käytetään vain bakteerien aiheuttamassa sivuontelotulehduksessa ja tällöin suositaan ensisijaisia mikrobilääkkeitä (amoksisilliini, penisilliini, doksisykliini).
 • 10 päivän ajan ylähengitystieinfektion oireiden alkamisesta vältetään mikrobilääkitystä ja kuvantamistutkimuksia, paitsi jos sivuontelo-oireet ovat voimakkaita, oireet pahenevat tai epäillään komplikaatiota
 • Sädediagnostisia tutkimuksia ei yleensä tarvita äkillisen sivuontelotulehduksen diagnostiikassa.
 • Erikoislääkäriä konsultoidaan, jos äkillisen sivuontelotulehduksen oireet pitkittyvät, oireet ja löydökset viittaavat pitkittyneeseen (krooniseen) sivuontelotulehdukseen tai epäillään komplikaatiota.

Tavoitteet ja kohderyhmät

 • Hoitosuositus koskee tulehduksellisia nenän sivuontelotulehduksia yli 1-vuotiailla potilailla, ja se on ensisijaisesti tarkoitettu heitä avohoidossa hoitaville lääkäreille.
 • Tavoitteena on
  • diagnostiikan avulla havaita ja erottaa toisistaan tapaukset, jotka vaativat oireenmukaista lääkitystä, mikrobilääkitystä tai toimenpiteitä
  • välttää antamasta turhia lääkehoitoja potilaille, joiden oireet liittyvät tavanomaiseen ylähengitystietulehdukseen
  • välttää turhia radiologisia tutkimuksia
  • tunnistaa äkilliset, usein toistuvat ja kroonistuvat sivuontelotulehdukset.

Sivuontelotulehduksen määritelmä ja etiologia

 • Flunssan yhteydessä esiintyy nenän tukkoisuutta, eritystä ja sivuontelo-oireita, jotka useimmiten paranevat itsestään eivätkä yleensä vaadi aktiivista hoitoa «Flunssaan liittyvää rinosinuiittia sairastavat potilaat paranevat ilman mikrobilääkehoitoa 3 viikossa.»A.
 • Äkillinen bakteerien aiheuttama sivuontelotulehdus kehittyy yleensä flunssan seurauksena. Ylähengitystieinfektion oireet ovat tällöin useimmiten kestäneet yli seitsemän vuorokautta «Bakteerin aiheuttama sivuontelotulehdus vaatinee kehittyäkseen yli 7 vuorokautta.»C.
 • Yleisin sivuontelotulehdus on poskiontelotulehdus, mutta se voi olla myös otsa- tai kitaontelossa tai seulalokerostossa.
 • Sivuontelon limakalvon tulehduksen aiheuttajana voivat olla virukset, bakteerit, sienet, allerginen tai muu yliherkkyysreaktio, trauma, kasvain, vierasesine tai sädehoitoreaktio.
 • Sivuontelotulehdus määritetään kestonsa perusteella äkilliseksi tai pitkittyneeksi. Äkillisen sivuontelotulehduksen kesto on alle 12 viikkoa ja pitkittyneen sivuontelotulehduksen yli 12 viikkoa «Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J ym. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012. Rhinol Suppl 2012;:3 p preceding table of contents, 1-298 »1.
 • Usein toistuva sivuontelotulehdus tarkoittaa, että äkillinen sivuontelotulehdus toistuu vähintään 3–4 kertaa vuodessa.
 • Aiemmin oli tavallista erottaa nenäontelotulehdus (riniitti) ja sivuontelotulehdus (sinuiitti) toisistaan. Koska äkillisesti alkavassa infektiossa potilaalla on useimmiten oireita ja löydöksiä sekä nenäontelon että sivuonteloiden alueella, kansainvälisessä kirjallisuudessa käytetään nykyisin usein termiä rinosinuiitti. Erilaisilla etumääritteillä määritetään tarkemmin rinosinuiitin ja sivuontelotulehduksen kestoa ja etiologiaa.

Patogeneesi

Kuva 1. Nenäontelon ja sivuonteloiden rakenne

a) sivukuva, b) etukuva, c) eri sivuonteloleikkausten jälkeisiä rakenteellisia muutoksia

Epidemiologia

Altistavat tekijät ja ehkäisy

Äkillisen sivuontelotulehduksen diagnostiikka

Diagnostiikan periaatteet

 • Diagnostiikan tavoitteena on erityisesti havaita ja erottaa toisistaan bakteerien aiheuttamat, mikrobilääkitystä tai toimenpiteitä vaativat sivuontelotulehdukset.
 • Virusflunssassa ja äkillisessä bakteerien aiheuttaman sivuontelotulehduksessa oireet ovat etenkin taudin alkuvaiheessa usein hyvin samankaltaisia. Vasta oireilun pitkittyessä on syytä epäillä sivuontelotulehdusta, joten oireilun kesto on tärkeä antibioottihoitoa harkitessa.
 • Myös oireiden tyyppi ja voimakkuus sekä potilaan yleisvointi ovat keskeisiä, kun harkitaan antibioottihoitoa.
 • Ultraäänitutkimuksesta ja laboratoriotutkimuksista voidaan saada lisäapua diagnostiikkaan, mutta niiden merkitys on toissijainen.
 • Radiologinen kuvantaminen on aiheellista vain voimakasoireisilla tai sellaisilla potilailla, joilla äkilliset sivuontelotulehdukset toistuvat tai epäillään komplikaatiota.

Oireet

Kliininen tutkimus

Kuvantamistutkimukset

Kaiku- eli ultraäänitutkimus

Muut kuvantavat tutkimukset

Laboratoriotutkimukset

Mikrobiologia

Äkillisen sivuontelotulehduksen hoito

Kuva 3. Nenä- ja sivuontelo-oireita sairastavan aikuispotilaan tutkiminen ja hoito avohoidossa

Särkylääkkeet ja nenän tukkoisuusoiretta helpottavat valmisteet

Antihistamiinit

Antibiootti

Taulukko 1. Mikrobilääkityksen suositellut annokset
Annos
Lääke Aikuiset Lapset
Ensisijaiset
Amoksisilliini 500 mg x 3 tai
750 mg x 2–3
40–50 mg/kg/vrk jaettuna kahteen tai kolmeen annokseen
Penisilliini 1 milj. IU x 3 tai
1,5 milj. IU x 2–3
Ei yleensä lapsille
Doksisykliini Alkuannos 150–200 mg, sen jälkeen 100–150 mg × 1 Ei alle 8-vuotiaille
Toissijaiset
Amoksisilliini-klavulaanihappo 750–875 mg x 2 40–50 mg/kg/vrk jaettuna kahteen annokseen
Näiden jälkeen voidaan harkita seuraavia (huomioi resistenssitilanne):
Sulfa-trimetopriimi 160/500 mg x 2 8 mg/kg/vrk trimetopriimia ja 25 mg/kg/vrk sulfadiatsiinia jaettuna kahteen annokseen
Ensimmäisen ja toisen polven kefalosporiinit, makrolidit (atsitromysiini, klaritromysiini, roksitromysiini) Ks. Pharmaca Fennica

Paikallinen kortikosteroidi

Poskiontelopunktio

Otsaontelotulehdus

Lasten sivuontelotulehdus

Periaatteet

 • Tämä suositus koskee yli 1-vuotiaita muuten terveitä lapsia. Jos äkillistä bakteerien aiheuttamaa sivuontelotulehdusta epäillään alle 1-vuotiaalla tai lapsella, jolla on vaikea perussairaus (esim. immuunivajaus) tai immunosuppressiivinen lääkitys, hänet ohjataan suoraan erikoislääkärin hoitoon.
 • Lapsilla eritettä on flunssan aikana nenäkäytävän lisäksi lähes aina sivuonteloissa (ns. rinosinuiitti), eikä se vaadi antibioottihoitoa.
 • Äkillistä bakteerien aiheuttamaa sivuontelotulehdusta on syytä epäillä, jos lapsella esiintyy märkäistä nuhaa, yskää ja poski- tai päänsärkyä vielä 10 päivän kuluttua hengitystieinfektion alkamisesta «Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J ym. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012. Rhinol Suppl 2012;:3 p preceding table of contents, 1-298 »1.
 • Hoito valitaan pitkälti oireiden perusteella.
 • Sivuontelotulehdus johtaa lapsilla aikuisia useammin komplikaatioihin. Lapsi, jolla esiintyy silmäluomen tai posken turvotusta ylähengitystieinfektion yhteydessä, on lähetettävä viipymättä päivystyspotilaana erikoislääkärin hoitoon.

Diagnostiikka

Hoito

Komplikaatiot

Usein toistuva tai pitkittynyt sivuontelotulehdus

 • Pitkittynyt sivuontelotulehdus jaetaan karkeasti kahteen eri muotoon: nenäpolyypillisiin ja -polyypittomiin.
 • Jos äkilliset bakteerien aiheuttamat poskiontelotulehdukset toistuvat, äkillisen tulehduksen diagnoosi tulee varmistaa kuvantamistutkimuksilla tai poskiontelopunktiolla ennen potilaan lähettämistä erikoislääkärille.
 • Potilas lähetetään erikoislääkärille, jos tulehduksia on vähintään 3–4 kertaa vuodessa tai oireilu jatkuu yli 3 kuukautta.
 • Jos oireilu on selvästi toispuoleista tai potilaalla esiintyy nenäverenvuotoa, karstoittumista, pahaa hajua, kasvojen turvotusta tai näköoireita, jatkotutkimukset tulee tehdä kiireellisesti.
 • TT- tai KK-TT-kuvaus on tarpeen, kun suunnitellaan leikkaushoitoa. TT- ja magneettikuvauksella saadaan tarvittaessa lisätietoa sieni-infektion tai tuumoreiden diagnostiikassa.

Etiologia

Hoito

Erityisongelmat

Hammasperäinen poskiontelotulehdus

 • Poskiontelotulehdus voi syntyä myös hammasperäisen tulehduksen seurauksena.
 • Tyypillisessä tapauksessa infektio on pitkittynyt ja toispuoleinen, erite on pahanhajuista ja bakteeriviljelyssä esiintyy anaerobeja. Infektion aiheuttanut hammas voi olla myös oireeton. Punktio on suositeltava bakteerietiologian selvitystä ja ontelon tuuletusta varten.
 • Pitkittyneissä tulehduksissa hammasetiologia on yleisempi (noin 10 % tapauksista) «Melén I. Chronic sinusitis: clinical and pathophysiological aspects. Acta Otolaryngol Suppl 1994;515:45-8 »82. Jos äkillisen poskiontelotulehduksen syyksi epäillään hammastulehdusta, aloitetaan anaerobit huomioon ottaen mikrobilääkitys, suositellaan ortopantomografiaa ja potilas ohjataan hammaslääkärin hoitoon.

Astman tai nenän polypoosin pahenemiseen liittyvä poskiontelotulehdus

Raskaus ja sivuontelotulehdus

Leikatun poskiontelon äkilliset tulehdukset

Seuranta

 • Äkillisissä sivuontelotulehduksissa seuranta ei ole tarpeen, jos oireet häviävät.
 • Seurannan tavoitteena on löytää potilaat, joilla tauti pitkittyy tai uusii toistuvasti. Seurantakäyntien määrään ja paikkaan vaikuttaa potilaiden oireiden voimakkuus.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Korva-, nenä- ja kurkkutaudit - Pään ja kaulan kirurgia ry:n asettama työryhmä

Sivuontelotulehdus-suosituksen historiatiedot «Sivuontelotulehdus, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»2

Puheenjohtaja

Maija Hytönen, dosentti, korva-, nenä- ja kurkkutautien ja allergologian erikoislääkäri; HYKS:n korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka

Jäsenet

Johanna Nokso-Koivisto, LT, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri; HYKS:n korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka

Pentti Huovinen, professori, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri; Turun yliopisto, lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia ja THL:n terveyden suojelun toimiala

Eero Ilkko, dosentti, hallinnollinen osastonylilääkäri; OYS:n kuvantamisen vastuualue

Jukkapekka Jousimaa, LT, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri, päätoimittaja; Lääkärin Tietokannat, Kustannus Oy Duodecim

Juho Kivistö, LT, lastentautien erikoislääkäri, Käypä hoito –toimittaja; Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Matti Korppi, professori, lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri; TAYS:n lastenklinikka

Helena Liira, LT, ylilääkäri; Työterveyslaitos, Helsinki

Antti Malmivaara, dosentti, ylilääkäri; THL:n terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö

Jura Numminen, LT, apulaisylilääkäri; TAYS:n korva-, nenä- ja kurkkutautien yksikkö, suu- ja korvasairauksien vastuualue 

Tapio Pirilä, dosentti, ylilääkäri, tulosyksikön johtaja; LKS:n korva-, nenä- ja kurkkutautien yksikkö

Sidonnaisuudet

Pentti Huovinen: Luentopalkkio (Lääkäriasema Pulssi, Professio Finland, VWR Finland, Vakuutusyhtiö Tapiola), Lisenssitulo tai tekijänpalkkio (Kustannus Oy Duodecim, WSOY), Koulutus/kongressikuluja yrityksen tuella (Turun yliopisto / Pfizer Oy)

Maija Hytönen: Luentopalkkio (GlaxoSmithKline, MSD, Meda, Mehiläinen)

Eero Ilkko: Ei sidonnaisuuksia

Juho Kivistö: Luentopalkkio (Terveystalo)

Matti Korppi: Ei sidonnaisuuksia

Helena Liira: Asiantuntijapalkkio (Pfizer), Luentopalkkio (Pfizer)

Antti Malmivaara: Ei sidonnaisuuksia

Johanna Nokso-Koivisto: Ei sidonnaisuuksia

Jura Numminen: Ei sidonnaisuuksia

Tapio Pirilä: Luentopalkkio (Shering-Plough, MSD, GSK, UCB)

Kirjallisuusviite

Sivuontelotulehdus (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Korva-, nenä- ja kurkkutaudit - Pään ja kaulan kirurgia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»5

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J ym. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012. Rhinol Suppl 2012;:3 p preceding table of contents, 1-298 «PMID: 22764607»PubMed
 2. Nuutinen J (toim.). Korva-, nenä- ja kurkkutaudit ja foniatrian perusteet. Korvatieto Oy, Helsinki 2011
 3. Berg O, Carenfelt C, Rystedt G ym. Occurrence of asymptomatic sinusitis in common cold and other acute ENT-infections. Rhinology 1986;24:223-5 «PMID: 3775189»PubMed
 4. Gwaltney JM Jr. Acute community-acquired sinusitis. Clin Infect Dis 1996;23:1209-23; quiz 1224-5 «PMID: 8953061»PubMed
 5. Stanley PJ, Wilson R, Greenstone MA ym. Effect of cigarette smoking on nasal mucociliary clearance and ciliary beat frequency. Thorax 1986;41:519-23 «PMID: 3787531»PubMed
 6. Bonham GS, Wilson RW. Children's health in families with cigarette smokers. Am J Public Health 1981;71:290-3 «PMID: 7468862»PubMed
 7. Zuskin E, Mustajbegovic J, Schachter EN ym. Respiratory findings in mail carriers. Int Arch Occup Environ Health 2000;73:136-43 «PMID: 10741512»PubMed
 8. Lin SY, Reh DD, Clipp S ym. Allergic rhinitis and secondhand tobacco smoke: a population-based study. Am J Rhinol Allergy 2011;25:e66-71 «PMID: 21679502»PubMed
 9. Brook I. Effects of exposure to smoking on the microbial flora of children and their parents. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010;74:447-50 «PMID: 20129680»PubMed
 10. Brook I, Gober AE. Effect of smoking cessation on the microbial flora. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2007;133:135-8 «PMID: 17309981»PubMed
 11. Davis KS, Casey SE, Mulligan JK ym. Murine complement deficiency ameliorates acute cigarette smoke-induced nasal damage. Otolaryngol Head Neck Surg 2010;143:152-8 «PMID: 20620635»PubMed
 12. Tomassen P, Newson RB, Hoffmans R ym. Reliability of EP3OS symptom criteria and nasal endoscopy in the assessment of chronic rhinosinusitis--a GA² LEN study. Allergy 2011;66:556-61 «PMID: 21083566»PubMed
 13. Koskinen OM, Husman TM, Meklin TM ym. The relationship between moisture or mould observations in houses and the state of health of their occupants. Eur Respir J 1999;14:1363-7 «PMID: 10624768»PubMed
 14. Committee on Damp indoor spaces and health. Board of health promotion and Damp indoor spaces and health. Institute of medicine of the national academies. The National diseases prevention. Academies Press. Washington D.C. 2004
 15. Adams TB, Wharton CM, Quilter L ym. The association between mental health and acute infectious illness among a national sample of 18- to 24-year-old college students. J Am Coll Health 2008;56:657-63 «PMID: 18477521»PubMed
 16. Jefferson T, Del Mar C, Dooley L ym. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD006207 «PMID: 20091588»PubMed
 17. Pittet D, Allegranzi B, Sax H ym. Evidence-based model for hand transmission during patient care and the role of improved practices. Lancet Infect Dis 2006;6:641-52 «PMID: 17008173»PubMed
 18. Williams JW Jr, Simel DL. Does this patient have sinusitis? Diagnosing acute sinusitis by history and physical examination. JAMA 1993;270:1242-6 «PMID: 8355389»PubMed
 19. Williams JW Jr, Simel DL, Roberts L ym. Clinical evaluation for sinusitis. Making the diagnosis by history and physical examination. Ann Intern Med 1992;117:705-10 «PMID: 1416571»PubMed
 20. Axelsson A, Chidekel N. Symptomatology and bacteriology correlated to radiological findings in acute maxillary sinusitis. Acta Otolaryngol 1972;74:118-22 «PMID: 4403519»PubMed
 21. Chow AW, Benninger MS, Brook I ym. IDSA clinical practice guideline for acute bacterial rhinosinusitis in children and adults. Clin Infect Dis 2012;54:e72-e112 «PMID: 22438350»PubMed
 22. Pitkäranta A, Hytönen L. Pitkittynyt nuha. Duodecim 2006;122:827-31
 23. Cooke LD, Hadley DM. MRI of the paranasal sinuses: incidental abnormalities and their relationship to symptoms. J Laryngol Otol 1991;105:278-81 «PMID: 2026940»PubMed
 24. Kristo A, Uhari M, Luotonen J ym. Paranasal sinus findings in children during respiratory infection evaluated with magnetic resonance imaging. Pediatrics 2003;111:e586-9 «PMID: 12728114»PubMed
 25. Vento S, Ertama LO, Hytönen ML, Malmberg CHO. A-mode ultrasound in the diagnosis os chronic polypous sinusitis. Acta Otolaryngol (Stockh). 1999; 119: 916-920
 26. Varonen H, Savolainen S, Kunnamo I ym. Acute rhinosinusitis in primary care: a comparison of symptoms, signs, ultrasound, and radiography. Rhinology 2003;41:37-43 «PMID: 12677739»PubMed
 27. Esposito S, Bosis S, Bellasio M ym. From clinical practice to guidelines: how to recognize rhinosinusitis in children. Pediatr Allergy Immunol 2007;18 Suppl 18:53-5 «PMID: 17767610»PubMed
 28. Fokkens W, Lund V, Mullol J ym. EP3OS 2007: European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2007. A summary for otorhinolaryngologists. Rhinology 2007;45:97-101 «PMID: 17708455»PubMed
 29. Pearlman AN, Conley DB. Review of current guidelines related to the diagnosis and treatment of rhinosinusitis. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2008;16:226-30 «PMID: 18475076»PubMed
 30. Rosenfeld RM, Andes D, Bhattacharyya N ym. Clinical practice guideline: adult sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg 2007;137:S1-31 «PMID: 17761281»PubMed
 31. Rosenfeld RM. Clinical practice guideline on adult sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg 2007;137:365-77 «PMID: 17765760»PubMed
 32. Thomas M, Yawn BP, Price D ym. EPOS Primary Care Guidelines: European Position Paper on the Primary Care Diagnosis and Management of Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2007 - a summary. Prim Care Respir J 2008;17:79-89 «PMID: 18438594»PubMed
 33. Leo G, Triulzi F, Consonni D ym. Reappraising the role of radiography in the diagnosis of chronic rhinosinusitis. Rhinology 2009;47:271-4 «PMID: 19839249»PubMed
 34. De Sutter A, Spee R, Peersman W ym. Study on the reproducibility of the Waters' views of the maxillary sinuses. Rhinology 2005;43:55-60 «PMID: 15844503»PubMed
 35. Williams JW Jr, Roberts L Jr, Distell B ym. Diagnosing sinusitis by X-ray: is a single Waters view adequate? J Gen Intern Med 1992;7:481-5 «PMID: 1403202»PubMed
 36. Timmenga N, Stegenga B, Raghoebar G ym. The value of Waters' projection for assessing maxillary sinus inflammatory disease. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2002;93:103-9 «PMID: 11805785»PubMed
 37. Konen E, Faibel M, Kleinbaum Y ym. The value of the occipitomental (Waters') view in diagnosis of sinusitis: a comparative study with computed tomography. Clin Radiol 2000;55:856-60 «PMID: 11069741»PubMed
 38. Hansen JG, Schmidt H, Rosborg J ym. Predicting acute maxillary sinusitis in a general practice population. BMJ 1995;311:233-6 «PMID: 7627042»PubMed
 39. Lindbaek M, Hjortdahl P, Johnsen UL. Use of symptoms, signs, and blood tests to diagnose acute sinus infections in primary care: comparison with computed tomography. Fam Med 1996;28:183-8 «PMID: 8900550»PubMed
 40. Savolainen S, Jousimies-Somer H, Karjalainen J ym. Do simple laboratory tests help in etiologic diagnosis in acute maxillary sinusitis? Acta Otolaryngol Suppl 1997;529:144-7 «PMID: 9288295»PubMed
 41. Low DE, Desrosiers M, McSherry J ym. A practical guide for the diagnosis and treatment of acute sinusitis. CMAJ 1997;156 Suppl 6:S1-14 «PMID: 9347786»PubMed
 42. Evans FO Jr, Sydnor JB, Moore WE ym. Sinusitis of the maxillary antrum. N Engl J Med 1975;293:735-9 «PMID: 169466»PubMed
 43. Gwaltney JM Jr, Scheld WM, Sande MA ym. The microbial etiology and antimicrobial therapy of adults with acute community-acquired sinusitis: a fifteen-year experience at the University of Virginia and review of other selected studies. J Allergy Clin Immunol 1992;90:457-61; discussion 462 «PMID: 1527337»PubMed
 44. Jousimies-Somer HR, Savolainen S, Ylikoski JS. Bacteriological findings of acute maxillary sinusitis in young adults. J Clin Microbiol 1988;26:1919-25 «PMID: 3182986»PubMed
 45. Wald ER. Microbiology of acute and chronic sinusitis in children. J Allergy Clin Immunol 1992;90:452-6 «PMID: 1527336»PubMed
 46. Jousimies-Somer HR, Savolainen S, Ylikoski JS. Macroscopic purulence, leukocyte counts, and bacterial morphotypes in relation to culture findings for sinus secretions in acute maxillary sinusitis. J Clin Microbiol 1988;26:1926-33 «PMID: 3182987»PubMed
 47. Savolainen S, Ylikoski J, Jousimes-Somer H. Predictive value of nasal bacterial culture for etiological agents in acute maxillary sinusitis. Rhinology 1987;25:49-55 «PMID: 3554464»PubMed
 48. Pitkäranta A, Arruda E, Malmberg H ym. Detection of rhinovirus in sinus brushings of patients with acute community-acquired sinusitis by reverse transcription-PCR. J Clin Microbiol 1997;35:1791-3 «PMID: 9196195»PubMed
 49. Savolainen S, Ylikoski J, Jousimies-Somer H. Differential diagnosis of purulent and non-purulent acute maxillary sinusitis in young adults. Rhinology 1989;27:53-61 «PMID: 2787046»PubMed
 50. Kim SY, Chang YJ, Cho HM ym. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for the common cold. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD006362 «PMID: 19588387»PubMed
 51. Hytönen M, Suvilehto J, Seppänen M, Pirilä T, Numminen J. Aikuisen äkillisen sivuontelotulehduksen diagnostiikka ja hoito. Suom Lääkäril 2011;39:2837-41
 52. Kassel JC, King D, Spurling GK. Saline nasal irrigation for acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD006821 «PMID: 20238351»PubMed
 53. Williams JW Jr, Holleman DR Jr, Samsa GP ym. Randomized controlled trial of 3 vs 10 days of trimethoprim/sulfamethoxazole for acute maxillary sinusitis. JAMA 1995;273:1015-21 «PMID: 7897784»PubMed
 54. de Ferranti SD, Ioannidis JP, Lau J ym. Are amoxycillin and folate inhibitors as effective as other antibiotics for acute sinusitis? A meta-analysis. BMJ 1998;317:632-7 «PMID: 9727991»PubMed
 55. van Buchem FL, Knottnerus JA, Schrijnemaekers VJ ym. Primary-care-based randomised placebo-controlled trial of antibiotic treatment in acute maxillary sinusitis. Lancet 1997;349:683-7 «PMID: 9078199»PubMed
 56. Williamson IG, Rumsby K, Benge S ym. Antibiotics and topical nasal steroid for treatment of acute maxillary sinusitis: a randomized controlled trial. JAMA 2007;298:2487-96 «PMID: 18056902»PubMed
 57. von Sydow C, Axelsson A, Jensen C. Acute maxillary sinusitis--a comparison between 27 different treatment modes. Rhinology 1982;20:223-9 «PMID: 6187058»PubMed
 58. Axelsson A, Grebelius N, Jensen C ym. Treatment of acute maxillary sinusitis. IV. Ampicillin, cephradine and erythromycinestolate with and without irrigation. Acta Otolaryngol 1975;79:466-72 «PMID: 1155056»PubMed
 59. Kern EB. Sinusitis. J Allerg Clin Immunol 1984;73:25-31; PMID: 6693664
 60. Suonpää J, Savolainen S. Mikä on poskiontelotulehdus, miten se diagnosoidaan ja hoidetaan. Duodecim 1998;114:1823-7 «PMID: 11717764»PubMed
 61. Joki-Erkkilä VP, Penttilä M, Kääriäinen J, Rautiainen M. Local anesthesia with EMLA cream for maxillary sinus puncture. Ann Otol Rhinol Laryngol 2002;111:80-2 «PMID: 11800375»PubMed
 62. Ruoppi P, Seppä J, Nuutinen J. Acute frontal sinusitis: etiological factors and treatment outcome. Acta Otolaryngol 1993;113:201-5 «PMID: 8475737»PubMed
 63. Antila J. Acute frontal sinusitis in adults. Väitöskirja Turun yliopisto 1999
 64. Suonpää J, Aitasalo K. Otsaontelotulehduksen hoidot. Suomen Lääkäril 1996;33:3477-80
 65. Sipilä J, Suonpää J, Wide K ym. Prediction of the clinical outcome of acute frontal sinusitis with ventilation measurement of the nasofrontal duct after trephination: a long-term follow-up study. Laryngoscope 1996;106:292-5 «PMID: 8614191»PubMed
 66. Suonpää J, Revonta M. Diagnosis of frontal sinusitis: one-dimensional ultrasonography versus radiography. J Laryngol Otol 1989;103:765-7 «PMID: 2671221»PubMed
 67. McAlister WH, Parker BR, Kushner DC ym. Sinusitis in the pediatric population. American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria. Radiology 2000;215 Suppl:811-8 «PMID: 11037504»PubMed
 68. Kronemer KA, McAlister WH. Sinusitis and its imaging in the pediatric population. Pediatr Radiol 1997;27:837-46 «PMID: 9361040»PubMed
 69. McAlister WH, Kronemer K. Imaging of sinusitis in children. Pediatr Infect Dis J 1999;18:1019-20 «PMID: 10571442»PubMed
 70. Kristo A, Uhari M, Luotonen J ym. Cefuroxime axetil versus placebo for children with acute respiratory infection and imaging evidence of sinusitis: a randomized, controlled trial. Acta Paediatr 2005;94:1208-13 «PMID: 16278986»PubMed
 71. Wald ER, Chiponis D, Ledesma-Medina J. Comparative effectiveness of amoxicillin and amoxicillin-clavulanate potassium in acute paranasal sinus infections in children: a double-blind, placebo-controlled trial. Pediatrics 1986;77:795-800 «PMID: 3520469»PubMed
 72. Wald ER, Nash D, Eickhoff J. Effectiveness of amoxicillin/clavulanate potassium in the treatment of acute bacterial sinusitis in children. Pediatrics 2009;124:9-15 «PMID: 19564277»PubMed
 73. Kristo A, Uhari M, Kontiokari T ym. Nasal middle meatal specimen bacteriology as a predictor of the course of acute respiratory infection in children. Pediatr Infect Dis J 2006;25:108-12 «PMID: 16462285»PubMed
 74. Shaikh N, Wald ER, Pi M. Decongestants, antihistamines and nasal irrigation for acute sinusitis in children. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD007909 «PMID: 21154389»PubMed
 75. Wei JL, Sykes KJ, Johnson P ym. Safety and efficacy of once-daily nasal irrigation for the treatment of pediatric chronic rhinosinusitis. Laryngoscope 2011;121:1989-2000 «PMID: 22024856»PubMed
 76. Jeffe JS, Bhushan B, Schroeder JW Jr. Nasal saline irrigation in children: a study of compliance and tolerance. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2012;76:409-13 «PMID: 22266167»PubMed
 77. Ramadan HH. Surgical management of chronic sinusitis in children. Laryngoscope 2004;114:2103-9 «PMID: 15564828»PubMed
 78. Lieser JD, Derkay CS. Pediatric sinusitis: when do we operate? Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2005;13:60-6 «PMID: 15654218»PubMed
 79. Brietzke SE, Brigger MT. Adenoidectomy outcomes in pediatric rhinosinusitis: a meta-analysis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2008;72:1541-5 «PMID: 18723228»PubMed
 80. Pitkäranta A, Atula T, Hytönen M. Lasten sivuontelotulehduksiin liittyvät vakavat komplikaatiot. Duodecim 1999;115:1306-10 «PMID: 11877831»PubMed
 81. Kaliner M, Kennedy DW. Management of Sinusitis: Current Clinical Strategies in Sinusitis. Disease Management Guide 2000:101-32
 82. Melén I. Chronic sinusitis: clinical and pathophysiological aspects. Acta Otolaryngol Suppl 1994;515:45-8 «PMID: 8067243»PubMed
 83. Brook I, Frazier EH. Correlation between microbiology and previous sinus surgery in patients with chronic maxillary sinusitis. Ann Otol Rhinol Laryngol 2001;110:148-51 «PMID: 11219522»PubMed
 84. Bhattacharyya N, Kepnes LJ. The microbiology of recurrent rhinosinusitis after endoscopic sinus surgery. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1999;125:1117-20 «PMID: 10522504»PubMed
 85. Richtsmeier WJ. Top 10 reasons for endoscopic maxillary sinus surgery failure. Laryngoscope 2001;111:1952-6 «PMID: 11801976»PubMed
 86. Ramadan HH. Surgical causes of failure in endoscopic sinus surgery. Laryngoscope 1999;109:27-9 «PMID: 9917035»PubMed
 87. Vento S, Virkkula P. [Nasal polyposis]. Duodecim 2012;128:219-24 «PMID: 22372076»PubMed
 88. Roberts S, Hollier LM, Sheffield J ym. Cost-effectiveness of universal influenza vaccination in a pregnant population. Obstet Gynecol 2006;107:1323-9 «PMID: 16738159»PubMed
 89. Incaudo GA. Diagnosis and treatment of allergic rhinitis and sinusitis during pregnancy and lactation. Clin Rev Allergy Immunol 2004;27:159-77 «PMID: 15576899»PubMed
 90. Räsänen L, Kuusisto P, Penttilä M ym. Comparison of immunologic tests in the diagnosis of occupational asthma and rhinitis. Allergy 1994;49:342-7 «PMID: 8092431»PubMed
 91. Ahovuo-Saloranta A, Borisenko OV, Kovanen N, Liira H, Rautakorpi UM, Williams JW Jr, Mäkelä M Antibiotics for acute maxillary sinusitis. Cochrane Database Syst Rev 2008;(2):CD000243 «PMID: 18425861»PubMed
 92. Antimicrobial treatment guidelines for acute bacterial rhinosinusitis. Sinus and Allergy Health Partnership. Otolaryngol Head Neck Surg 2000;123:5-31 «PMID: 10887346»PubMed
 93. Belic B, Erdevicki L, Stojanovic J ym. [A-mode ultrasonography and roentgenography in diagnosing chronic nonpolypoid maxillary rhinosinusitis]. Acta Chir Iugosl 2009;56:139-44 «PMID: 20218119»PubMed
 94. Bjerrum L, Gahrn-Hansen B, Munck AP. C-reactive protein measurement in general practice may lead to lower antibiotic prescribing for sinusitis. Br J Gen Pract 2004;54:659-62 «PMID: 15353050»PubMed
 95. Cals JW, Schot MJ, de Jong SA ym. Point-of-care C-reactive protein testing and antibiotic prescribing for respiratory tract infections: a randomized controlled trial. Ann Fam Med 2010;8:124-33 «PMID: 20212299»PubMed
 96. De Sutter AI, van Driel ML, Kumar AA ym. Oral antihistamine-decongestant-analgesic combinations for the common cold. Cochrane Database Syst Rev 2012;2:CD004976 «PMID: 22336807»PubMed
 97. Fufezan O, Asavoaie C, Chereches Panta P et al. The role of ultrasonography in the evaluation of maxillary sinusitis in pediatrics. Med Ultrason 2010;12:4-11 «PMID: 21165447»PubMed
 98. Gwaltney JM Jr. Rhinovirus infection of the normal human airway. Am J Respir Crit Care Med 1995;152:S36-9 «PMID: 7551410»PubMed
 99. Harvey R, Hannan SA, Badia L, Scadding G. Nasal saline irrigations for the symptoms of chronic rhinosinusitis. Cochrane Database Syst Rev 2007;(3):CD006394 «PMID: 17636843»PubMed
 100. Kuusela T, Kurri J, Sirola R. Ultraschall in der Sinusitis-Diagnostik bei Rekruten - Vergleich der Befunde der Punktion, Ultraschall- und Röntgenuntersuchung. Wehrmed Mschr Heft 1983;11:461-4
 101. Laine K, Määttä T, Varonen H, Mäkelä M. Diagnosing acute maxillary sinusitis in primary care: a comparison of ultrasound, clinical examination and radiography. Rhinology 1998;36:2-6 «PMID: 9569433»PubMed
 102. Maes JJ, Clement PA. The usefulness of irrigation of the maxillary sinus in children with maxillary sinusitis on the basis of the Water's X-ray. Rhinology 1987;25:259-64 «PMID: 2448862»PubMed
 103. McNeill RA. Comparison of the findings on transillumination, x-ray and lavage of the maxillary sinus. J Laryngol Otol 1962:1009-13
 104. Otten FW. Conservative treatment of chronic maxillary sinusitis in children. Long-term follow-up. Acta Otorhinolaryngol Belg 1997;51:173-5 «PMID: 9350317»PubMed
 105. Pang YT, Willatt DJ. Do antral washouts have a place in the current management of chronic sinusitis? J Laryngol Otol 1996;110:926-8 «PMID: 8977854»PubMed
 106. Puhakka T, Mäkelä MJ, Alanen A ym. Sinusitis in the common cold. J Allergy Clin Immunol 1998;102:403-8 «PMID: 9768580»PubMed
 107. Revonta M, Suonpää J, Luukkala M, Meriläinen P. Diagnostic ultrasound of maxillary and frontal sinusitis - a new simple echoscope and method. Acta Otolaryngol Suppl 1982;386:265-7
 108. Savolainen S, Pietola M, Kiukaanniemi H, Lappalainen E, Salminen M, Mikkonen P. An ultrasound device in the diagnosis of acute maxillary sinusitis. Acta Otolaryngol Suppl 1997;529:148-52 «PMID: 9288296»PubMed
 109. Shoseyov D, Bibi H, Shai P, Shoseyov N, Shazberg G, Hurvitz H. Treatment with hypertonic saline versus normal saline nasal wash of pediatric chronic sinusitis. J Allergy Clin Immunol 1998;101:602-5 «PMID: 9600495»PubMed
 110. Suomalainen mikrobilääkeresistenssin tutkimusryhmä FiRe, vuoden 2010 kuvat, «http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/fire»2
 111. Taccariello M, Parikh A, Darby Y, Scadding G. Nasal douching as a valuable adjunct in the management of chronic rhinosinusitis. Rhinology 1999;37:29-32 «PMID: 10229979»PubMed
 112. Teppo H, Revonta M. Ultrasound device helps in ruling out maxillary sinus fluid in acute rhinosinusitis: how we do it. Clin Otolaryngol 2011;36:491-4 «PMID: 22032449»PubMed
 113. van Buchem L, Peeters M, Beaumont J, Knottnerus JA. Acute maxillary sinusitis in general practice: the relation between clinical picture and objective findings. Eur J Gen Pract 1995;1:155-60
 114. Varonen H, Mäkelä M, Savolainen S, Läärä E, Hilden J. Comparison of ultrasound, radiography, and clinical examination in the diagnosis of acute maxillary sinusitis: a systematic review. J Clin Epidemiol 2000;53:940-8 «PMID: 11004420»PubMed
 115. Young J, De Sutter A, Merenstein D ym. Antibiotics for adults with clinically diagnosed acute rhinosinusitis: a meta-analysis of individual patient data. Lancet 2008;371:908-14 «PMID: 18342685»PubMed
 116. Zalmanovici A, Yaphe J. Intranasal steroids for acute sinusitis. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD005149 «PMID: 19821340»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko