KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Välikorvatulehdus (äkillinen)
Käypä hoito -suositus |  Julkaistu: 2010-01-15   | Tila: päivityksessä  |  Aihepiiri(t): nenä- ja kurkkutaudit, Infektiosairaudet, Korva-, Lastentaudit, Yleislääketiede
Mikä on Käypä hoito -suositus?
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n, Suomen Otolaryngologiyhdistys ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä
PDF Tulosta

Välikorvatulehdus (äkillinen)

Käypä hoito
15.1.2010
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n, Suomen Otolaryngologiyhdistys ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä

Koosteet

Potilaalle

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «»1

Keskeinen sisältö

 • Korvatulehdusten hoidon perimmäisenä tavoitteena on tulehduksen aiheuttaman kivun ja kuulon huononemisen minimointi sekä komplikaatioiden ehkäisy.
 • Äkillisen välikorvatulehduksen (akuutin otiitin) diagnostiset kriteerit ovat välikorvaerite, tulehduksen merkit tärykalvolla ja infektioon viittaavat oireet tai löydökset.
 • Taudin ilmaantuvuus on suurimmillaan ikäryhmässä 0.5–2 vuotta. Ilmaantuvuuden huippu on noin vuoden iässä.
 • Yleisimmät aiheuttajabakteerit ovat Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ja Moraxella catarrhalis, joita löytyy välikorvaeritteestä 70–90 %:ssa tapauksista.
 • Myös viruksia voidaan löytää välikorvaeritteestä valtaosassa tapauksista, joten useimmilla lapsilla välikorvatulehdus on bakteerien ja virusten aiheuttama yhteisinfektio.
 • Äkillisen välikorvatulehduksen oireet ovat pitkälti samoja kuin pelkässä ylähengitystieinfektiossa, joten sitä ei voida diagnosoida luotettavasti ilman korvien tutkimista.
 • Diagnoosin varmentamiseen suositellaan käytettäväksi tympanometriaa
 • Hoidon aloituksessa on ensisijaista korvakivun tehokas hoito.
 • Jos äkillisen välikorvatulehduksen diagnoosi on riittävän varma, tulehdus suositellaan hoidettavaksi pääsääntöisesti antibiootilla.
 • Mikäli antibioottihoitoa ei aloiteta, lapsi tulisi tutkia uudelleen 2–3 päivän kuluttua, jollei hän ole selvästi paranemassa.
 • Ensisijaiset hoidossa käytettävät antibiootit ovat amoksisilliini ja penisilliini.
 • Tärykalvopisto ei ole tarpeen komplisoitumattoman välikorvatulehduksen hoidossa.
 • Korvien jälkitarkastusta suositellaan 3–4 viikon kuluttua hoidon aloituksesta.
 • Kliininen jälkitarkastus voidaan korvata tympanometrialla, jonka voi tehdä myös koulutettu hoitaja.
 • Kitarisan poistolla ei ole todettu olevan merkittävää tehoa välikorvatulehdusten ehkäisyssä.

Tavoitteet ja kohderyhmät

 • Tavoitteena on parantaa äkillisen välikorvatulehduksen diagnostiikkaa ja yhtenäistää hoitokäytäntöjä.
 • Hoidon perimmäisenä tavoitteena on tulehduksen aiheuttaman kivun ja kuulon huononemisen minimointi ja komplikaatioiden ehkäisy.
 • Suositus keskittyy pääasiassa alle kouluikäisten lasten äkillisiin välikorvatulehduksiin.
 • Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti perusterveydenhuoltoon.

Määritelmä

Epidemiologia

Riskitekijät

Etiologia

Diagnoosi

Oireet

Korvien tutkiminen

Tärykalvolöydökset

Taulukko 1. Tärykalvon inspektiolöydökset terveellä ja äkillistä välikorvatulehdusta sairastavalla lapsella.
Tärykalvon ominaisuus Normaali löydös Välikorvatulehdukseen viittaava löydös
Väri Helmenharmaa Punainen, kellertävä tai vaalea
Läpikuultavuus Läpikuultava Samea
Muoto Kovera Tasainen tai pullottava
Heijaste Kapea ja tarkkarajainen Levinnyt tai poissa
Liikkuvuus Herkkä Heikentynyt tai poissa (välikorvassa eritettä)

Hoito

Kipulääkkeet

Mikrobilääkkeet

Muut lääkkeet

Tärykalvopisto

 • Äkillisen välikorvatulehduksen hoidossa tärykalvopistosta ei ole osoitettu olevan hyötyä taudin paranemisen kannalta «Tärykalvopistosta ei ilmeisesti ole hyötyä akuutin otiitin paranemisessa.»B.
 • Jos lapsella on yleistynyt tauti (esimerkiksi mastoidiitti tai meningiitti), jokin immuunivajavuustila tai hän kuuluu heikentyneen yleistilansa vuoksi sairaalahoitoon, tärykalvopisto on usein hyödyllinen. Välikorvatulehduksen komplikaatioissa tärykalvoputkitus on kuitenkin tehokkaampi hoitokeino välikorvaeritteen poistamiseksi ja välikorvan ilmastoimiseksi.
 • Jos lapsella on erittäin kova korvakipu välikorvaontelon lisääntyneen paineen vuoksi, tärykalvopisto voi olla aiheellinen kivun ensiapuluonteiseksi vähentämiseksi.
 • Joskus tärykalvopisto on tarpeen etiologian selvittämiseksi.

Seuranta

Milloin erikoislääkärin hoitoon?

 • Epäily välikorvatulehduksen komplikaatiosta (esimerkiksi kartiolisäkkeen tulehdus tai kasvohalvaus); ks. sähköinen tausta-aineisto «Välikorvatulehdusten komplikaatiot»2.
 • Yli seitsemän vuorokautta jatkunut märkävuoto korvasta (joko putken tai puhkeaman kautta) asianmukaisesta antibioottihoidosta huolimatta.
 • Korvamärän bakteeriviljelyssä todettu Pseudomonas.
 • Oireisen tulehduksen jatkuminen toissijaisen antibiootin käytöstä huolimatta.
 • Nestettä välikorvassa yhtäjaksoisesti kolmen kuukauden ajan.
 • Tiheästi toistuvat välikorvatulehdukset (yli kolme puolen vuoden aikana tai yli neljä vuoden aikana).
 • Harkinnan mukaan, jos lapsella on ennestään kuulovamma.

Toistuvien välikorvatulehdusten ehkäisy

Riskitekijöiden välttäminen ja suojaavat tekijät

 • Koska ylähengitysteiden virusinfektio on merkittävin välikorvatulehduksen riskitekijä, kaikki keinot, joilla lasten sairastumista ylähengitystieinfektioon pystyttäisiin vähentämään, todennäköisesti vähentäisivät myös sen komplikaationa ilmaantuvia välikorvatulehduksia.
 • Riskitekijöistä päivähoito kodin ulkopuolella, altistuminen tupakansavulle ja tutin käyttö ovat mahdollisia intervention kohteita.

Lääkkeet ja muut valmisteet

Leikkaushoito

Rokotteet

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n, Suomen Otolaryngologiyhdistys ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä

Välikorvatulehdus (äkillinen) -suosituksen historiatiedot «Välikorvatulehdus (äkillinen), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»3

Puheenjohtaja:

Terho Heikkinen, dosentti, lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri; Turun yliopisto ja TYKS:n lastenklinikka

Jäsenet:

Pentti Huovinen, tutkimusprofessori; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Turku

Jussi Jero, professori; TYKS:n korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka

Anne Pitkäranta, professori; HYKS:n korva- nenä- ja kurkkutautien klinikka

Marjo Renko, dosentti, lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri; OYS:n lasten ja nuorten klinikka

Markku Sumanen, LT, yleislääketieteen professori (mvs); Tampereen yliopisto

Elina Heikkilä, LT, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri (Käypä hoito -toimittaja)

Sidonnaisuudet

Terho Heikkinen: Toiminut lääkealan yritysten asiantuntijana (GlaxoSmithKline, MedImmune, Novartis, Solvay).

Pentti Huovinen: Ei sidonnaisuuksia.

Jussi Jero: Ei sidonnaisuuksia.

Anne Pitkäranta: Palkaton tutkijalähtöinen tutkijayhteistyö Valio Oy:n kanssa.

Marjo Renko: Kuuluu tutkimusryhmään, joka osallistuu epidemiologiseen rotaripulin seurantatutkimukseen, jota rahoittavat lääkealan yritykset (Sanofi Pasteur, MSD). Pitänyt luentoja ja saanut luentopalkkion ja/tai matkakorvauksen lääkealan yrityksiltä (Abbott, Baxter). Osallistunut ulkomaiseen kokoukseen lääkealan yrityksen kustantamana (Baxter).

Markku Sumanen: Ei sidonnaisuuksia.

Elina Heikkilä: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuusviite

Välikorvatulehdus (äkillinen) (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n, Suomen Otolaryngologiyhdistys ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2010 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»2

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Bluestone CD, Klein JO. Otitis media in infants and children. 3. painos. Philadelphia: WB Saunders, 2001
 2. Karma P, Palva T, Kouvalainen K ym. Finnish approach to the treatment of acute otitis media. Report of the Finnish Consensus Conference. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl 1987;129:1-19 «PMID: 2436542»PubMed
 3. Niemelä M, Uhari M, Möttönen M ym. Costs arising from otitis media. Acta Paediatr 1999;88:553-6 «PMID: 10426180»PubMed
 4. Pitkäranta A, Roivainen M, Blomgren K ym. Presence of viral and bacterial pathogens in the nasopharynx of otitis-prone children. A prospective study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006;70:647-54 «PMID: 16198005»PubMed
 5. Ruohola A, Meurman O, Nikkari S ym. Microbiology of acute otitis media in children with tympanostomy tubes: prevalences of bacteria and viruses. Clin Infect Dis 2006;43:1417-22 «PMID: 17083014»PubMed
 6. Chantzi FM, Papadopoulos NG, Bairamis T ym. Human rhinoviruses in otitis media with effusion. Pediatr Allergy Immunol 2006;17:514-8 «PMID: 17014626»PubMed
 7. Bulut Y, Güven M, Otlu B ym. Acute otitis media and respiratory viruses. Eur J Pediatr 2007;166:223-8 «PMID: 16967296»PubMed
 8. Chonmaitree T, Revai K, Grady JJ ym. Viral upper respiratory tract infection and otitis media complication in young children. Clin Infect Dis 2008;46:815-23 «PMID: 18279042»PubMed
 9. Yano H, Okitsu N, Hori T ym. Detection of respiratory viruses in nasopharyngeal secretions and middle ear fluid from children with acute otitis media. Acta Otolaryngol 2009;129:19-24 «PMID: 18607974»PubMed
 10. Niemela M, Uhari M, Jounio-Ervasti K ym. Lack of specific symptomatology in children with acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1994;13:765-8 «PMID: 7808842»PubMed
 11. Baker RB. Is ear pulling associated with ear infection? Pediatrics 1992;90:1006-7 «PMID: 1437419»PubMed
 12. Puhakka H. Pieni tympanometri parantaa lasten välikorvantulehdusten diagnostiikkaa avohoidossa. Suom Lääkäril 1991;46:2708-11
 13. Koivunen P, Alho OP, Uhari M ym. Minitympanometry in detecting middle ear fluid. J Pediatr 1997;131:419-22 «PMID: 9329419»PubMed
 14. van Balen FA, de Melker RA. Validation of a portable tympanometer for use in primary care. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1994;29:219-25 «PMID: 8056505»PubMed
 15. Palmu A, Puhakka H, Rahko T ym. Diagnostic value of tympanometry in infants in clinical practice. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1999;49:207-13 «PMID: 10519700»PubMed
 16. Palmu A, Syrjänen R, Kilpi T ym. Negative pressure tympanograms in children less than 2 years of age--different bacterial findings in otitis media by tympanometric results. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2001;61:61-9 «PMID: 11576632»PubMed
 17. Karma PH, Penttilä MA, Sipilä MM ym. Otoscopic diagnosis of middle ear effusion in acute and non-acute otitis media. I. The value of different otoscopic findings. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1989;17:37-49 «PMID: 2707977»PubMed
 18. Bertin L, Pons G, d'Athis P ym. A randomized, double-blind, multicentre controlled trial of ibuprofen versus acetaminophen and placebo for symptoms of acute otitis media in children. Fundam Clin Pharmacol 1996;10:387-92 «PMID: 8871138»PubMed
 19. Varsano IB, Volovitz BM, Grossman JE. Effect of naproxen, a prostaglandin inhibitor, on acute otitis media and persistence of middle ear effusion in children. Ann Otol Rhinol Laryngol 1989;98:389-92 «PMID: 2655526»PubMed
 20. Rovers MM, Glasziou P, Appelman CL ym. Antibiotics for acute otitis media: a meta-analysis with individual patient data. Lancet 2006;368:1429-35 «PMID: 17055944»PubMed
 21. Barnett ED, Teele DW, Klein JO ym. Comparison of ceftriaxone and trimethoprim-sulfamethoxazole for acute otitis media. Greater Boston Otitis Media Study Group. Pediatrics 1997;99:23-8 «PMID: 8989332»PubMed
 22. Schneider ML. Bacteriology of otorrhea from tympanostomy tubes. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1989;115:1225-6 «PMID: 2789778»PubMed
 23. Mandel EM, Casselbrant ML, Kurs-Lasky M. Acute otorrhea: bacteriology of a common complication of tympanostomy tubes. Ann Otol Rhinol Laryngol 1994;103:713-8 «PMID: 8085732»PubMed
 24. Ruohola A, Heikkinen T, Jero J ym. Oral prednisolone is an effective adjuvant therapy for acute otitis media with discharge through tympanostomy tubes. J Pediatr 1999;134:459-63 «PMID: 10190921»PubMed
 25. Chonmaitree T, Saeed K, Uchida T ym. A randomized, placebo-controlled trial of the effect of antihistamine or corticosteroid treatment in acute otitis media. J Pediatr 2003;143:377-85 «PMID: 14517524»PubMed
 26. Renko M, Kontiokari T, Jounio-Ervasti K ym. Disappearance of middle ear effusion in acute otitis media monitored daily with tympanometry. Acta Paediatr 2006;95:359-63 «PMID: 16497649»PubMed
 27. Arola M, Ruuskanen O, Ziegler T ym. Clinical role of respiratory virus infection in acute otitis media. Pediatrics 1990;86:848-55 «PMID: 2174535»PubMed
 28. Hatakka K, Blomgren K, Pohjavuori S ym. Treatment of acute otitis media with probiotics in otitis-prone children-a double-blind, placebo-controlled randomised study. Clin Nutr 2007;26:314-21 «PMID: 17353072»PubMed
 29. Alho OP, Koivu M, Sorri M ym. Risk factors for recurrent acute otitis media and respiratory infection in infancy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1990;19:151-61 «PMID: 2373599»PubMed
 30. Alho OP, Koivu M, Sorri M ym. The occurrence of acute otitis media in infants. A life-table analysis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1991;21:7-14 «PMID: 2037420»PubMed
 31. Alper CM, Winther B, Hendley JO ym. Cytokine polymorphisms predict the frequency of otitis media as a complication of rhinovirus and RSV infections in children. Eur Arch Otorhinolaryngol 2009;266:199-205 «PMID: 18560870»PubMed
 32. Aniansson G, Alm B, Andersson B ym. A prospective cohort study on breast-feeding and otitis media in Swedish infants. Pediatr Infect Dis J 1994;13:183-8 «PMID: 8177624»PubMed
 33. Appelman CL, Claessen JQ, Touw-Otten FW ym. Co-amoxiclav in recurrent acute otitis media: placebo controlled study. BMJ 1991;303:1450-2 «PMID: 1773154»PubMed
 34. Arguedas A, Soley C. Pneumococcal vaccination for acute otitis media. Lancet 2006;367:1897-8; author reply 1898 «PMID: 16765749»PubMed
 35. Arola M, Ziegler T, Ruuskanen O. Respiratory virus infection as a cause of prolonged symptoms in acute otitis media. J Pediatr 1990;116:697-701 «PMID: 2329417»PubMed
 36. Autret-Leca E, Giraudeau B, Ployet MJ ym. Amoxicillin/clavulanic acid is ineffective at preventing otitis media in children with presumed viral upper respiratory infection: a randomized, double-blind equivalence, placebo-controlled trial. Br J Clin Pharmacol 2002;54:652-6 «PMID: 12492614»PubMed
 37. Bauchner H, Leventhal JM, Shapiro ED. Studies of breast-feeding and infections. How good is the evidence? JAMA 1986;256:887-92 «PMID: 3090286»PubMed
 38. Belshe RB, Edwards KM, Vesikari T ym. Live attenuated versus inactivated influenza vaccine in infants and young children. N Engl J Med 2007;356:685-96 «PMID: 17301299»PubMed
 39. Belshe RB, Mendelman PM, Treanor J ym. The efficacy of live attenuated, cold-adapted, trivalent, intranasal influenzavirus vaccine in children. N Engl J Med 1998;338:1405-12 «PMID: 9580647»PubMed
 40. Berman S, Nuss R, Roark R ym. Effectiveness of continuous vs. intermittent amoxicillin to prevent episodes of otitis media. Pediatr Infect Dis J 1992;11:63-7 «PMID: 1741200»PubMed
 41. Bhambhani K, Foulds DM, Swamy KN ym. Acute otitis media in children: are decongestants or antihistamines necessary? Ann Emerg Med 1983;12:13-6 «PMID: 6185020»PubMed
 42. Black S, Shinefield H, Fireman B ym. Efficacy, safety and immunogenicity of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in children. Northern California Kaiser Permanente Vaccine Study Center Group. Pediatr Infect Dis J 2000;19:187-95 «PMID: 10749457»PubMed
 43. Bluestone CD, Stephenson JS, Martin LM. Ten-year review of otitis media pathogens. Pediatr Infect Dis J 1992;11:S7-11 «PMID: 1513611»PubMed
 44. Bonuck KA, Freeman K, Trombley M. Randomized controlled trial of a prenatal and postnatal lactation consultant intervention on infant health care use. Arch Pediatr Adolesc Med 2006;160:953-60 «PMID: 16953019»PubMed
 45. Bradley RH, National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Early Child Care Research Network. Child care and common communicable illnesses in children aged 37 to 54 months. Arch Pediatr Adolesc Med 2003;157:196-200 «PMID: 12580692»PubMed
 46. Burke P, Bain J, Robinson D ym. Acute red ear in children: controlled trial of non-antibiotic treatment in general practice. BMJ 1991;303:558-62 «PMID: 1912887»PubMed
 47. Carlin SA, Marchant CD, Shurin PA ym. Host factors and early therapeutic response in acute otitis media. J Pediatr 1991;118:178-83 «PMID: 1899699»PubMed
 48. Casselbrant ML, Kaleida PH, Rockette HE ym. Efficacy of antimicrobial prophylaxis and of tympanostomy tube insertion for prevention of recurrent acute otitis media: results of a randomized clinical trial. Pediatr Infect Dis J 1992;11:278-86 «PMID: 1565551»PubMed
 49. Casselbrant ML, Mandel EM, Fall PA ym. The heritability of otitis media: a twin and triplet study. JAMA 1999;282:2125-30 «PMID: 10591333»PubMed
 50. Casselbrant ML, Mandel EM, Rockette HE ym. The genetic component of middle ear disease in the first 5 years of life. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2004;130:273-8 «PMID: 15023832»PubMed
 51. Celedon JC, Litonjua AA, Weiss ST ym. Day care attendance in the first year of life and illnesses of the upper and lower respiratory tract in children with a familial history of atopy. Pediatrics 1999;104:495-500 «PMID: 10469775»PubMed
 52. Chantry CJ, Howard CR, Auinger P. Full breastfeeding duration and associated decrease in respiratory tract infection in US children. Pediatrics 2006;117:425-32 «PMID: 16452362»PubMed
 53. Chonmaitree T, Owen MJ, Howie VM. Respiratory viruses interfere with bacteriologic response to antibiotic in children with acute otitis media. J Infect Dis 1990;162:546-9 «PMID: 2373879»PubMed
 54. Clements DA, Langdon L, Bland C ym. Influenza A vaccine decreases the incidence of otitis media in 6- to 30-month-old children in day care. Arch Pediatr Adolesc Med 1995;149:1113-7 «PMID: 7550814»PubMed
 55. Dagan R, Leibovitz E, Greenberg D ym. Early eradication of pathogens from middle ear fluid during antibiotic treatment of acute otitis media is associated with improved clinical outcome. Pediatr Infect Dis J 1998;17:776-82 «PMID: 9779760»PubMed
 56. Dagan R, McCracken GH Jr. Flaws in design and conduct of clinical trials in acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 2002;21:894-902 «PMID: 12394809»PubMed
 57. Daly KA, Brown JE, Lindgren BR ym. Epidemiology of otitis media onset by six months of age. Pediatrics 1999;103:1158-66 «PMID: 10353923»PubMed
 58. Daly KA, Giebink GS. Clinical epidemiology of otitis media. Pediatr Infect Dis J 2000;19:S31-6 «PMID: 10821470»PubMed
 59. Damoiseaux RA, van Balen FA, Hoes AW ym. Primary care based randomised, double blind trial of amoxicillin versus placebo for acute otitis media in children aged under 2 years. BMJ 2000;320:350-4 «PMID: 10657332»PubMed
 60. De Diego JI, Prim MP, Alfonso C ym. Comparison of amoxicillin and azithromycin in the prevention of recurrent acute otitis media. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2001;58:47-51 «PMID: 11249979»PubMed
 61. Del Mar C, Glasziou P, Hayem M. Are antibiotics indicated as initial treatment for children with acute otitis media? A meta-analysis. BMJ 1997;314:1526-9 «PMID: 9183201»PubMed
 62. Duncan B, Ey J, Holberg CJ ym. Exclusive breast-feeding for at least 4 months protects against otitis media. Pediatrics 1993;91:867-72 «PMID: 8474804»PubMed
 63. Emonts M, Veenhoven RH, Wiertsema SP ym. Genetic polymorphisms in immunoresponse genes TNFA, IL6, IL10, and TLR4 are associated with recurrent acute otitis media. Pediatrics 2007;120:814-23 «PMID: 17908769»PubMed
 64. Engelhard D, Cohen D, Strauss N ym. Randomised study of myringotomy, amoxycillin/clavulanate, or both for acute otitis media in infants. Lancet 1989;2:141-3 «PMID: 2567903»PubMed
 65. Eskola J, Kilpi T, Palmu A ym. Efficacy of a pneumococcal conjugate vaccine against acute otitis media. N Engl J Med 2001;344:403-9 «PMID: 11172176»PubMed
 66. Etzel RA, Pattishall EN, Haley NJ ym. Passive smoking and middle ear effusion among children in day care. Pediatrics 1992;90:228-32 «PMID: 1641287»PubMed
 67. Fireman B, Black SB, Shinefield HR ym. Impact of the pneumococcal conjugate vaccine on otitis media. Pediatr Infect Dis J 2003;22:10-6 «PMID: 12544402»PubMed
 68. Fleming DW, Cochi SL, Hightower AW ym. Childhood upper respiratory tract infections: to what degree is incidence affected by day-care attendance? Pediatrics 1987;79:55-60 «PMID: 3797171»PubMed
 69. Flynn CA, Griffin GH, Schultz JK. Decongestants and antihistamines for acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev 2004;3:CD001727 «PMID: 15266451»PubMed
 70. Foglé-Hansson M, White P, Hermansson A. Pathogens in acute otitis media--impact of intermittent penicillin V prophylaxis on infant nasopharyngeal flora. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003;67:511-6 «PMID: 12697353»PubMed
 71. Gebhart DE. Tympanostomy tubes in the otitis media prone child. Laryngoscope 1981;91:849-66 «PMID: 7017311»PubMed
 72. Gonzalez C, Arnold JE, Woody EA ym. Prevention of recurrent acute otitis media: chemoprophylaxis versus tympanostomy tubes. Laryngoscope 1986;96:1330-4 «PMID: 3537596»PubMed
 73. Gooch WM 3rd, Blair E, Puopolo A ym. Effectiveness of five days of therapy with cefuroxime axetil suspension for treatment of acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1996;15:157-64 «PMID: 8822290»PubMed
 74. Grundfast KM. A review of the efficacy of systemically administered decongestants in the prevention and treatment of otitis media. Otolaryngol Head Neck Surg 1981;89:432-9 «PMID: 6115352»PubMed
 75. Halsted C, Lepow ML, Balassanian N ym. Otitis media. Clinical observations, microbiology, and evaluation of therapy. Am J Dis Child 1968;115:542-51 «PMID: 4384577»PubMed
 76. Hammarén-Malmi S, Saxen H, Tarkkanen J ym. Adenoidectomy does not significantly reduce the incidence of otitis media in conjunction with the insertion of tympanostomy tubes in children who are younger than 4 years: a randomized trial. Pediatrics 2005;116:185-9 «PMID: 15995051»PubMed
 77. Hammarén-Malmi S, Saxen H, Tarkkanen J ym. Passive smoking after tympanostomy and risk of recurrent acute otitis media. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2007;71:1305-10 «PMID: 17582514»PubMed
 78. Hautalahti O, Renko M, Tapiainen T ym. Failure of xylitol given three times a day for preventing acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 2007;26:423-7 «PMID: 17468653»PubMed
 79. Heikkinen T, Ruuskanen O, Waris M ym. Influenza vaccination in the prevention of acute otitis media in children. Am J Dis Child 1991;145:445-8 «PMID: 1849344»PubMed
 80. Heikkinen T, Ruuskanen O, Ziegler T ym. Short-term use of amoxicillin-clavulanate during upper respiratory tract infection for prevention of acute otitis media. J Pediatr 1995;126:313-6 «PMID: 7844685»PubMed
 81. Heikkinen T, Ruuskanen O. Effectiveness of influenza vaccine to prevent acute otitis media. JAMA 2004;291:692-3; author reply 693-4 «PMID: 14871907»PubMed
 82. Heikkinen T, Ruuskanen O. Signs and symptoms predicting acute otitis media. Arch Pediatr Adolesc Med 1995;149:26-9 «PMID: 7827655»PubMed
 83. Heikkinen T, Ruuskanen O. Temporal development of acute otitis media during upper respiratory tract infection. Pediatr Infect Dis J 1994;13:659-61 «PMID: 7970958»PubMed
 84. Henderson FW, Collier AM, Sanyal MA ym. A longitudinal study of respiratory viruses and bacteria in the etiology of acute otitis media with effusion. N Engl J Med 1982;306:1377-83 «PMID: 6281639»PubMed
 85. Hendrickse WA, Kusmiesz H, Shelton S ym. Five vs. ten days of therapy for acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1988;7:14-23 «PMID: 3277153»PubMed
 86. Hoberman A, Greenberg DP, Paradise JL ym. Effectiveness of inactivated influenza vaccine in preventing acute otitis media in young children: a randomized controlled trial. JAMA 2003;290:1608-16 «PMID: 14506120»PubMed
 87. Hoberman A, Paradise JL, Burch DJ ym. Equivalent efficacy and reduced occurrence of diarrhea from a new formulation of amoxicillin/clavulanate potassium (Augmentin) for treatment of acute otitis media in children. Pediatr Infect Dis J 1997;16:463-70 «PMID: 9154538»PubMed
 88. Ilicali OC, Keles N, De er K ym. Evaluation of the effect of passive smoking on otitis media in children by an objective method: urinary cotinine analysis. Laryngoscope 2001;111:163-7 «PMID: 11192887»PubMed
 89. Ingvarsson L, Lundgren K. Penicillin treatment of acute otitis media in children. A study of the duration of treatment. Acta Otolaryngol 1982;94:283-7 «PMID: 6816006»PubMed
 90. Jackson JM, Mourino AP. Pacifier use and otitis media in infants twelve months of age or younger. Pediatr Dent 1999;21:255-60 «PMID: 10436480»PubMed
 91. Joki-Erkkilä VP, Laippala P, Pukander J. Increase in paediatric acute otitis media diagnosed by primary care in two Finnish municipalities--1994-5 versus 1978-9. Epidemiol Infect 1998;121:529-34 «PMID: 10030701»PubMed
 92. Jørgensen F, Andersson B, Hanson LA ym. Gamma-globulin treatment of recurrent acute otitis media in children. Pediatr Infect Dis J 1990;9:389-94 «PMID: 2367159»PubMed
 93. Kafetzis DA, Astra H, Mitropoulos L. Five-day versus ten-day treatment of acute otitis media with cefprozil. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1997;16:283-6 «PMID: 9177961»PubMed
 94. Kaleida PH, Casselbrant ML, Rockette HE ym. Amoxicillin or myringotomy or both for acute otitis media: results of a randomized clinical trial. Pediatrics 1991;87:466-74 «PMID: 2011422»PubMed
 95. Kalm O, Johnson U, Prellner K ym. HLA frequency in patients with recurrent acute otitis media. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1991;117:1296-9 «PMID: 1747237»PubMed
 96. Karma P, Pukander J, Sipilä M ym. Prevention of otitis media in children by pneumococcal vaccination. Am J Otolaryngol 1985;6:173-84 «PMID: 3893185»PubMed
 97. Kero P, Piekkala P. Factors affecting the occurrence of acute otitis media during the first year of life. Acta Paediatr Scand 1987;76:618-23 «PMID: 3630680»PubMed
 98. Kilpi T, Herva E, Kaijalainen T ym. Bacteriology of acute otitis media in a cohort of Finnish children followed for the first two years of life. Pediatr Infect Dis J 2001;20:654-62 «PMID: 11465836»PubMed
 99. Kilpi T, Ahman H, Jokinen J ym. Protective efficacy of a second pneumococcal conjugate vaccine against pneumococcal acute otitis media in infants and children: randomized, controlled trial of a 7-valent pneumococcal polysaccharide-meningococcal outer membrane protein complex conjugate vaccine in 1666 children. Clin Infect Dis 2003;37:1155-64 «PMID: 14557958»PubMed
 100. Kjellman NI, Harder H, Lindwall L ym. Longterm treatment with brompheniramine and phenylpropanolamine in recurrent otitis media--a double-blind study. J Otolaryngol 1978;7:257-61 «PMID: 357754»PubMed
 101. Klein SW, Olson AL, Perrin J ym. Prevention and treatment of serous otitis media with an oral antihistamine. A double-blind study in pediatric practice. Clin Pediatr (Phila) 1980;19:342-7 «PMID: 6767576»PubMed
 102. Koivunen P, Kontiokari T, Niemelä M ym. Time to development of acute otitis media during an upper respiratory tract infection in children. Pediatr Infect Dis J 1999;18:303-5 «PMID: 10093961»PubMed
 103. Koivunen P, Uhari M, Luotonen J ym. Adenoidectomy versus chemoprophylaxis and placebo for recurrent acute otitis media in children aged under 2 years: randomised controlled trial. BMJ 2004;328:487 «PMID: 14769785»PubMed
 104. Kontiokari T, Koivunen P, Niemelä M ym. Symptoms of acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1998;17:676-9 «PMID: 9726339»PubMed
 105. Koopman L, Hoes AW, Glasziou PP ym. Antibiotic therapy to prevent the development of asymptomatic middle ear effusion in children with acute otitis media: a meta-analysis of individual patient data. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2008;134:128-32 «PMID: 18283152»PubMed
 106. Kozyrskyj AL, Hildes-Ripstein GE, Longstaffe SE ym. Treatment of acute otitis media with a shortened course of antibiotics: a meta-analysis. JAMA 1998;279:1736-42 «PMID: 9624028»PubMed
 107. Laxdal OE, Merida J, Jones RH. Treatment of acute otitis media: a controlled study of 142 children. Can Med Assoc J 1970;102:263-8 «PMID: 4190002»PubMed
 108. Le CT, Freeman DW, Fireman BH. Evaluation of ventilating tubes and myringotomy in the treatment of recurrent or persistent otitis media. Pediatr Infect Dis J 1991;10:2-11 «PMID: 2003051»PubMed
 109. Lieu JE, Feinstein AR. Effect of gestational and passive smoke exposure on ear infections in children. Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156:147-54 «PMID: 11814376»PubMed
 110. Lindberg K, Hammarström L, Samuelson A ym. Children with recurrent episodes of acute otitis media: the effect of local administration of immunoglobulin G on acute otitis media, colonization and turnover of non-encapsulated Haemophilus influenzae in the nasopharynx. Clin Otolaryngol Allied Sci 2000;25:161-8 «PMID: 10816223»PubMed
 111. Little P, Gould C, Williamson I ym. Pragmatic randomised controlled trial of two prescribing strategies for childhood acute otitis media. BMJ 2001;322:336-42 «PMID: 11159657»PubMed
 112. Lundgren K, Ingvarsson L. Epidemiology of acute otitis media in children. Scand J Infect Dis Suppl 1983;39:19-25 «PMID: 6580731»PubMed
 113. Mandel EM, Casselbrant ML, Rockette HE ym. Efficacy of antimicrobial prophylaxis for recurrent middle ear effusion. Pediatr Infect Dis J 1996;15:1074-82 «PMID: 8970215»PubMed
 114. Marchant CD, Carlin SA, Johnson CE ym. Measuring the comparative efficacy of antibacterial agents for acute otitis media: the "Pollyanna phenomenon". J Pediatr 1992;120:72-7 «PMID: 1731027»PubMed
 115. Marchant CD, Shurin PA, Turczyk VA ym. Course and outcome of otitis media in early infancy: a prospective study. J Pediatr 1984;104:826-31 «PMID: 6539373»PubMed
 116. Marchant CD. Acute otitis media, antibiotics, children and clinical trial design. Pediatr Infect Dis J 2002;21:891-3 «PMID: 12394808»PubMed
 117. Marchisio P, Cavagna R, Maspes B ym. Efficacy of intranasal virosomal influenza vaccine in the prevention of recurrent acute otitis media in children. Clin Infect Dis 2002;35:168-74 «PMID: 12087523»PubMed
 118. Mattila PS, Joki-Erkkilä VP, Kilpi T ym. Prevention of otitis media by adenoidectomy in children younger than 2 years. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2003;129:163-8 «PMID: 12578443»PubMed
 119. McCormick DP, Chonmaitree T, Pittman C ym. Nonsevere acute otitis media: a clinical trial comparing outcomes of watchful waiting versus immediate antibiotic treatment. Pediatrics 2005;115:1455-65 «PMID: 15930204»PubMed
 120. McDonald S, Langton Hewer CD, Nunez DA. Grommets (ventilation tubes) for recurrent acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev 2008;4:CD004741 «PMID: 18843668»PubMed
 121. Moran DM, Mutchie KD, Higbee MD ym. The use of an antihistamine-decongestant in conjunction with an anti-infective drug in the treatment of acute otitis media. J Pediatr 1982;101:132-6 «PMID: 6177846»PubMed
 122. Mygind N, Meistrup-Larsen KI, Thomsen J ym. Penicillin in acute otitis media: a double-blind placebo-controlled trial. Clin Otolaryngol Allied Sci 1981;6:5-13 «PMID: 6791864»PubMed
 123. Mäkelä PH, Leinonen M, Pukander J ym. A study of the pneumococcal vaccine in prevention of clinically acute atttacks of recurrent otitis media. Rev Infect Dis 1981;3:S124-32 «PMID: 6974386»PubMed
 124. Mäkelä PH, Sibakov M, Herva E ym. Pneumococcal vaccine and otitis media. Lancet 1980;2:547-51 «PMID: 6106735»PubMed
 125. Nguyen LH, Manoukian JJ, Yoskovitch A ym. Adenoidectomy: selection criteria for surgical cases of otitis media. Laryngoscope 2004;114:863-6 «PMID: 15126745»PubMed
 126. Niemelä M, Pihakari O, Pokka T ym. Pacifier as a risk factor for acute otitis media: A randomized, controlled trial of parental counseling. Pediatrics 2000;106:483-8 «PMID: 10969091»PubMed
 127. Niemelä M, Uhari M, Hannuksela A. Pacifiers and dental structure as risk factors for otitis media. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1994;29:121-7 «PMID: 8056494»PubMed
 128. Niemelä M, Uhari M, Lautala P ym. Association of recurrent acute otitis media with nasopharynx dimensions in children. J Laryngol Otol 1994;108:299-302 «PMID: 8182313»PubMed
 129. Niemelä M, Uhari M, Möttönen M. A pacifier increases the risk of recurrent acute otitis media in children in day care centers. Pediatrics 1995;96:884-8 «PMID: 7478830»PubMed
 130. Owen MJ, Baldwin CD, Swank PR ym. Relation of infant feeding practices, cigarette smoke exposure, and group child care to the onset and duration of otitis media with effusion in the first two years of life. J Pediatr 1993;123:702-11 «PMID: 8229477»PubMed
 131. Paradise JL, Bluestone CD, Colborn DK ym. Adenoidectomy and adenotonsillectomy for recurrent acute otitis media: parallel randomized clinical trials in children not previously treated with tympanostomy tubes. JAMA 1999;282:945-53 «PMID: 10485679»PubMed
 132. Paradise JL, Bluestone CD, Rogers KD ym. Efficacy of adenoidectomy for recurrent otitis media in children previously treated with tympanostomy-tube placement. Results of parallel randomized and nonrandomized trials. JAMA 1990;263:2066-73 «PMID: 2181158»PubMed
 133. Patel JA, Nair S, Revai K ym. Association of proinflammatory cytokine gene polymorphisms with susceptibility to otitis media. Pediatrics 2006;118:2273-9 «PMID: 17142509»PubMed
 134. Pichichero ME, Cohen R. Shortened course of antibiotic therapy for acute otitis media, sinusitis and tonsillopharyngitis. Pediatr Infect Dis J 1997;16:680-95 «PMID: 9239773»PubMed
 135. Pichichero ME, Pichichero CL. Persistent acute otitis media: I. Causative pathogens. Pediatr Infect Dis J 1995;14:178-83 «PMID: 7761181»PubMed
 136. Prellner K, Foglé-Hansson M, Jørgensen F ym. Prevention of recurrent acute otitis media in otitis-prone children by intermittent prophylaxis with penicillin. Acta Otolaryngol 1994;114:182-7 «PMID: 8203201»PubMed
 137. Prymula R, Peeters P, Chrobok V ym. Pneumococcal capsular polysaccharides conjugated to protein D for prevention of acute otitis media caused by both Streptococcus pneumoniae and non-typable Haemophilus influenzae: a randomised double-blind efficacy study. Lancet 2006;367:740-8 «PMID: 16517274»PubMed
 138. Prymula R, Peeters P, Chrobok V ym. Pneumococcal capsular polysaccharides conjugated to protein D for prevention of acute otitis media caused by both Streptococcus pneumoniae and non-typable Haemophilus influenzae: a randomised double-blind efficacy study. Lancet 2006;367:740-8 «PMID: 16517274»PubMed
 139. Pukander J, Karma P, Sipilä M. Occurrence and recurrence of acute otitis media among children. Acta Otolaryngol 1982;94:479-86 «PMID: 7180421»PubMed
 140. Pukander J, Luotonen J, Timonen M ym. Risk factors affecting the occurrence of acute otitis media among 2-3-year-old urban children. Acta Otolaryngol 1985;100:260-5 «PMID: 4061076»PubMed
 141. Randall JE, Hendley JO. A decongestant-antihistamine mixture in the prevention of otitis media in children with colds. Pediatrics 1979;63:483-5 «PMID: 440849»PubMed
 142. Renko M, Kristo A, Tapiainen T ym. Nasopharyngeal dimensions in magnetic resonance imaging and the risk of acute otitis media. J Laryngol Otol 2007;121:853-6 «PMID: 17224090»PubMed
 143. Revai K, Patel JA, Grady JJ ym. Association between cytokine gene polymorphisms and risk for upper respiratory tract infection and acute otitis media. Clin Infect Dis 2009;49:257-61 «PMID: 19522649»PubMed
 144. Roark R, Berman S. Continuous twice daily or once daily amoxicillin prophylaxis compared with placebo for children with recurrent acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1997;16:376-81 «PMID: 9109139»PubMed
 145. Roos K, Larsson P. Efficacy of ceftibuten in 5 versus 10 days treatment of recurrent acute otitis media in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2000;55:109-15 «PMID: 11006450»PubMed
 146. Rosenfeld RM, Vertrees JE, Carr J ym. Clinical efficacy of antimicrobial drugs for acute otitis media: metaanalysis of 5400 children from thirty-three randomized trials. J Pediatr 1994;124:355-67 «PMID: 8120703»PubMed
 147. Rosenfeld RM. Surgical prevention of otitis media. Vaccine 2000;19:S134-9 «PMID: 11163477»PubMed
 148. Rovers MM, Numans ME, Langenbach E ym. Is pacifier use a risk factor for acute otitis media? A dynamic cohort study. Fam Pract 2008;25:233-6 «PMID: 18562333»PubMed
 149. Rubin DH, Leventhal JM, Krasilnikoff PA ym. Relationship between infant feeding and infectious illness: a prospective study of infants during the first year of life. Pediatrics 1990;85:464-71 «PMID: 2314958»PubMed
 150. Ruohola A, Heikkinen T, Meurman O ym. Antibiotic treatment of acute otorrhea through tympanostomy tube: randomized double-blind placebo-controlled study with daily follow-up. Pediatrics 2003;111:1061-7 «PMID: 12728089»PubMed
 151. Ruohola A, Heikkinen T, Waris M ym. Intranasal fluticasone propionate does not prevent acute otitis media during viral upper respiratory infection in children. J Allergy Clin Immunol 2000;106:467-71 «PMID: 10984365»PubMed
 152. Ruuskanen O, Arola M, Putto-Laurila A ym. Acute otitis media and respiratory virus infections. Pediatr Infect Dis J 1989;8:94-9 «PMID: 2495520»PubMed
 153. Rämet M, Löfgren J, Alho OP ym. Surfactant protein-A gene locus associated with recurrent otitis media. J Pediatr 2001;138:266-8 «PMID: 11174628»PubMed
 154. Saeed K, Coglianese CL, McCormick DP ym. Otoscopic and tympanometric findings in acute otitis media yielding dry tap at tympanocentesis. Pediatr Infect Dis J 2004;23:1030-4 «PMID: 15545858»PubMed
 155. Schnore SK, Sangster JF, Gerace TM ym. Are antihistamine-decongestants of value in the treatment of acute otitis media in children? J Fam Pract 1986;22:39-43 «PMID: 3510268»PubMed
 156. Shurin PA, Rehmus JM, Johnson CE ym. Bacterial polysaccharide immune globulin for prophylaxis of acute otitis media in high-risk children. J Pediatr 1993;123:801-10 «PMID: 8229496»PubMed
 157. Simoes EA, Groothuis JR, Tristram DA ym. Respiratory syncytial virus-enriched globulin for the prevention of acute otitis media in high risk children. J Pediatr 1996;129:214-9 «PMID: 8765618»PubMed
 158. Sipilä M, Karma P, Pukander J ym. The Bayesian approach to the evaluation of risk factors in acute and recurrent acute otitis media. Acta Otolaryngol 1988;106:94-101 «PMID: 3421103»PubMed
 159. Sipilä M, Pukander J, Karma P. Incidence of acute otitis media up to the age of 1 1/2 years in urban infants. Acta Otolaryngol 1987;104:138-45 «PMID: 3661155»PubMed
 160. Sloyer JL Jr, Ploussard JH, Howie VM. Efficacy of pneumococcal polysaccharide vaccine in preventing acute otitis media in infants in Huntsville, Alabama. Rev Infect Dis 1981;3:S119-23 «PMID: 7280444»PubMed
 161. Stathis SL, O'Callaghan DM, Williams GM ym. Maternal cigarette smoking during pregnancy is an independent predictor for symptoms of middle ear disease at five years' postdelivery. Pediatrics 1999;104:e16 «PMID: 10429134»PubMed
 162. Stenstrom R, Bernard PA, Ben-Simhon H. Exposure to environmental tobacco smoke as a risk factor for recurrent acute otitis media in children under the age of five years. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1993;27:127-36 «PMID: 8258480»PubMed
 163. Ståhlberg MR, Ruuskanen O, Virolainen E. Risk factors for recurrent otitis media. Pediatr Infect Dis 1986;5:30-2 «PMID: 3945573»PubMed
 164. Tainio VM, Savilahti E, Salmenperä L ym. Risk factors for infantile recurrent otitis media: atopy but not type of feeding. Pediatr Res 1988;23:509-12 «PMID: 3387173»PubMed
 165. Tapiainen T, Luotonen L, Kontiokari T ym. Xylitol administered only during respiratory infections failed to prevent acute otitis media. Pediatrics 2002;109:E19 «PMID: 11826229»PubMed
 166. Teele DW, Klein JO, Bratton L ym. Use of pneumococcal vaccine for prevention of recurrent acute otitis media in infants in Boston. The Greater Boston Collaborative Otitis Media Study Group. Rev Infect Dis 1981;3:S113-8 «PMID: 7280443»PubMed
 167. Teele DW, Klein JO, Rosner B. Epidemiology of otitis media during the first seven years of life in children in greater Boston: a prospective, cohort study. J Infect Dis 1989;160:83-94 «PMID: 2732519»PubMed
 168. Teele DW, Klein JO, Rosner BA. Epidemiology of otitis media in children. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl 1980;89:5-6 «PMID: 6778349»PubMed
 169. Teele DW, Klein JO, Word BM ym. Antimicrobial prophylaxis for infants at risk for recurrent acute otitis media. Vaccine 2000;19:S140-3 «PMID: 11163478»PubMed
 170. Teele DW, Pelton SI, Klein JO. Bacteriology of acute otitis media unresponsive to initial antimicrobial therapy. J Pediatr 1981;98:537-9 «PMID: 6970803»PubMed
 171. Thalin A, Densert O, Larsson A, Lyden E, Torvald R. Is penicillin necessary in the treatment of acute otitis media? Kirjassa: Proceedings of the international conference on acute and secretory otitis media, part 1, Jerusalem, Israel 17-22 November. Amsterdam: Kugler Publications, 1985:441-6
 172. Uhari M, Kontiokari T, Koskela M ym. Xylitol chewing gum in prevention of acute otitis media: double blind randomised trial. BMJ 1996;313:1180-4 «PMID: 8916749»PubMed
 173. Uhari M, Kontiokari T, Niemelä M. A novel use of xylitol sugar in preventing acute otitis media. Pediatrics 1998;102:879-84 «PMID: 9755259»PubMed
 174. Uhari M, Mäntysaari K, Niemelä M. A meta-analytic review of the risk factors for acute otitis media. Clin Infect Dis 1996;22:1079-83 «PMID: 8783714»PubMed
 175. Uhari M, Niemelä M, Hietala J. Prediction of acute otitis media with symptoms and signs. Acta Paediatr 1995;84:90-2 «PMID: 7734909»PubMed
 176. Ukkonen P, Varis K, Jernfors M ym. Treatment of acute otitis media with an antiadhesive oligosaccharide: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2000;356:1398-402 «PMID: 11052582»PubMed
 177. van Buchem FL, Dunk JH, van't Hof MA. Therapy of acute otitis media: myringotomy, antibiotics, or neither? A double-blind study in children. Lancet 1981;2:883-7 «PMID: 6117681»PubMed
 178. van Cauwenberge PB, Bellussi L, Maw AR ym. The adenoid as a key factor in upper airway infections. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1995;32:S71-80 «PMID: 7665305»PubMed
 179. Veenhoven R, Bogaert D, Uiterwaal C ym. Effect of conjugate pneumococcal vaccine followed by polysaccharide pneumococcal vaccine on recurrent acute otitis media: a randomised study. Lancet 2003;361:2189-95 «PMID: 12842372»PubMed
 180. Warren JJ, Levy SM, Kirchner HL ym. Pacifier use and the occurrence of otitis media in the first year of life. Pediatr Dent 2001;23:103-7 «PMID: 11340716»PubMed
 181. Williams RL, Chalmers TC, Stange KC ym. Use of antibiotics in preventing recurrent acute otitis media and in treating otitis media with effusion. A meta-analytic attempt to resolve the brouhaha. JAMA 1993;270:1344-51 «PMID: 8141875»PubMed
 182. Winther B, Alper CM, Mandel EM ym. Temporal relationships between colds, upper respiratory viruses detected by polymerase chain reaction, and otitis media in young children followed through a typical cold season. Pediatrics 2007;119:1069-75 «PMID: 17545372»PubMed
 183. Zutavern A, Rzehak P, Brockow I ym. Day care in relation to respiratory-tract and gastrointestinal infections in a German birth cohort study. Acta Paediatr 2007;96:1494-9 «PMID: 17666100»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko