Välikorvatulehdus (lasten äkillinen)
Käypä hoito -suositus |  Julkaistu: 2017-09-06   | Tila: voimassa  |  Aihepiiri(t): nenä- ja kurkkutaudit, Infektiosairaudet, Korva-, Lastentaudit, Yleislääketiede
Mikä on Käypä hoito -suositus?
PDF Tulosta
hoi31050 031.050 Käypä hoito fi Korvatulehdusten hoidon perimmäiset tavoitteet ovat tulehduksen aiheuttaman kivun ja kuulon huononemisen minimointi sekä komplikaatioiden ehkäisy. Hoidon aloituksessa ensisijaista on korvakivun tehokas hoito (parasetamoli, ibuprofeeni, naprokseeni, puuduttavat korvatipat). internet cd draft book all 1999-10-01 2017-09-06 2000-01-01 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – pään ja kaulan kirurgia ry:n Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä Terho Heikkinen Jussi Jero Tuomas Klockars Tanja Laukkala Marjo Renko Markku Sumanen Jaana Vuopio Erik Hagman Elina Heikkilä Pentti Huovinen Olli Ruuskanen Sirpa Sairanen Minna Kaila Pekka Karma Marjukka Mäkelä Anne Pitkäranta Heikki Puhakka Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Lastentaudit Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Infektiosairaudet yleislääketiede akuutti välikorvatulehdus välikorva välikorvatulehdus korvakipu korvaputket tärykalvo Märkäinen välikorvatulehdus lapsi tympanometri nuha yskä kuume kuulon heikkeneminen Välikorvaerite ylähengitystieinfektio Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis Pseudomonas aeruginosa Tärykalvopisto amoksisilliini v-penisilliini amoksisilliini-klavulaanihappo sulfa-trimetopriimi atsitromysiini klaritromysiini keftriaksoni kefaklori kefuroksiimiaksetiili Lääkeresistenssi parasetamoli ibuprofeeni naprokseeni hydrokortisoni siprofloksasiini fluosinoloni Korvatipat kivunhoito korva jälkitarkastus ksylitoli Kitarisan poistoleikkaus pneumokokkirokote influenssarokote riskitekijät

Välikorvatulehdus (lasten äkillinen)

Opi ja ota käyttöön

 • Kuva: Korvien tutkimisasento

Koosteet

Suosituksen tulostettava versio (PDF) Tiivistelmä suomeksi ja englanniksi

Potilaalle

Potilaalle suomeksi Patientinformation på svenska

Muut suositukset

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen?

Keskeinen sisältö

Tavoitteet ja kohderyhmät

 • Suosituksen tavoitteena on parantaa äkillisen välikorvatulehduksen hoidon laatua ja yhtenäistää hoitokäytäntöjä.
 • Suositus keskittyy pääasiassa alle kouluikäisten lasten äkillisiin välikorvatulehduksiin.
 • Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti perusterveydenhuoltoon.

Määritelmä

 • Äkillisellä välikorvatulehduksella tarkoitetaan äkillisesti alkanutta, lyhytkestoista ja kliinisesti todennettavissa olevaa välikorvan tulehdusta , .
 • Sen merkkinä tärykalvossa on selvät tulehduksen merkit ja välikorvassa on eritettä.
 • Lisäksi taudinkuvaan kuuluu vähintään yksi yleiseen tai paikalliseen infektioon viittaava oire tai löydös: yleisimmin ylähengitystieinfektioon viittaavat oireet, kuten nuha, yskä, kuume, kurkku- tai korvakipu, kuulon heikkeneminen ja itkuisuus.
 • Myös tärykalvon ilmastointiputken tai puhkeaman kautta tuleva, äkillisesti alkanut märkävuoto katsotaan äkilliseksi välikorvatulehdukseksi .

Epidemiologia

 • Äkillisen välikorvatulehduksen ilmaantuvuus on suurimmillaan 6–24 kuukauden iässä. Ilmaantuvuuden huippu on 10–12 kuukauden iässä .
 • Vuoden ikään mennessä lähes puolet ja 2 vuoden ikään mennessä noin 70 % lapsista on sairastanut vähintään yhden korvatulehduksen. Pojilla äkillinen välikorvatulehdus on hieman yleisempää kuin tytöillä , .
 • Vuoden 2014 tilaston mukaan terveyskeskuksissa tehtiin välikorvatulehduksen vuoksi yli 130 000 käyntiä .

Riskitekijät

 • Hengitystieinfektioita voidaan pitää äkillisen välikorvatulehduksen merkittävimpänä riskitekijänä , koska äkillinen välikorvatulehdus ilmaantuu useimmiten ylähengitysteiden virusinfektion aikana tai heti sen jälkeen.
 • Muita riskitekijöitä ovat
  • nuori ikä
  • päiväkoti- tai perhepäivähoito
  • vähintään yksi sisarus
  • perinnöllinen alttius
  • tupakansavulle altistuminen
  • tutin käyttö
  • rintaruokinnan puuttuminen tai sen lyhyt kesto
  • nenänielun rakenne , , .
 • Allergian merkitys äkillisen välikorvatulehduksen riskitekijänä on epäselvä .

Etiologia

 • Äkillisen välikorvatulehduksen yhteydessä bakteeripatogeeni löytyy välikorvaeritteestä viljelyllä keskimäärin 70 %:ssa tapauksista, mutta jos lisäksi käytetään geenimonistusmenetelmiä, se löytyy jopa yli 90 %:ssa tapauksista .
 • Yleisimmät aiheuttajabakteerit ovat Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ja Moraxella catarrhalis , . Harvemmin esiintyviä patogeeneja ovat esimerkiksi Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus ja putkivuodoissa joskus Pseudomonas aeruginosa .
 • Viruksia löytyy välikorvaeritteistä yli 70 %:ssa tapauksista. Useimmissa tapauksissa kyseessä on bakteerin ja viruksen aiheuttama sekainfektio , , , .
 • Virusperäisen ylähengitystieinfektion komplikaationa voi kehittyä välikorvatulehdus myös ilman nenänielun bakteerikolonisaatiota . Etenkin RS-virusinfektiolla on selkeä yhteys riskiin sairastua välikorvatulehdukseen .

Diagnoosi

Oireet

 • Äkilliseen välikorvatulehdukseen liittyy lähes aina joko edeltävä tai samanaikainen ylähengitystieinfektio .
 • Äkillisen välikorvatulehduksen ilmaantumishuippu on 3.–4. päivänä ylähengitystieinfektion oireiden alkamisen jälkeen .
 • Äkillisen välikorvatulehduksen oireet ovat pääosin samoja kuin pelkässä ylähengitystieinfektiossa, joten välikorvatulehdusta ei voi luotettavasti diagnosoida oireiden perusteella .
 • Korvakipu on ainoa selkeästi äkilliseen välikorvatulehdukseen viittaava oire .
 • Korvakivun puuttuminen ei sulje pois äkillistä välikorvatulehdusta .
 • Yölevottomuutta todetaan äkillistä välikorvatulehdusta potevilla lapsilla enemmän kuin pelkkää ylähengitystieinfektiota sairastavilla, mutta oireen ennustearvo hengitystieinfektiota sairastavalla lapsella on käytännön potilastyössä riittämätön .
 • Vanhemmilla lapsilla kuulon äkillinen heikkeneminen voi viitata äkilliseen välikorvatulehdukseen, mutta pienillä lapsilla kuulon heikkenemistä on vaikea selvittää .
 • Pikkulapsilla korvien harominen on varsin yleinen oire, mutta se ei kuitenkaan viittaa äkilliseen välikorvatulehdukseen, ellei sen yhteydessä esiinny samanaikaista hengitystieinfektiota .

Korvien tutkiminen

 • Hyvä tutkimusasento on diagnostiikan perusta.
 • Korvaan katsottaessa lasta pidetään tukevasti sylissä ja pää pidetään kunnollisesti paikallaan, jolloin tutkiminen ei aiheuta kipua. Molemmat korvat tutkitaan, vaikka lapsi valittaisi vain toista korvaansa .
 • Riittävä näkyvyys tärykalvolle on diagnostiikan edellytys. Näkyvyyttä estävä vaikku tulee poistaa.
 • Diagnoosi perustuu lääkärin tekemään pneumaattiseen otoskopiaan (kuva ).
 • Tympanometri on erinomainen diagnostiikan apuväline, ja normaali tympanogrammi sulkee käytännössä pois äkillisen välikorvatulehduksen , , . Ks. lisätietoa Lääkärin käsikirjan artikkelista Tympanometria .
 • Diagnoosia ei voi tehdä pelkän tympanometrian perusteella, sillä tympanogrammi on poikkeava myös esimerkiksi liimakorvassa ja tärykalvoreiässä .

Tärykalvolöydökset

 • Äkillisen välikorvatulehduksen diagnoosi perustuu tärykalvon inspektiolöydökseen (ulkonäkö ja liikkuvuus) , , .
 • Poikkeavia löydöksiä voi olla yksi tai useampia (taulukko ).
 • Jos tärykalvossa itsessään ei ole mitään tulehduksen merkkejä, äkillisen välikorvatulehduksen kriteerit eivät täyty, vaikka välikorvaontelossa olisikin eritettä.
 • Jos tärykalvon liikkuvuus on normaali, pelkkä tärykalvon lievä punoitus ei riitä diagnoosiin, sillä punoitusta esiintyy yleisesti lapsen itkiessä tai vaikun poiston seurauksena .
 • Punoituksen puuttuminen ei myöskään sulje pois tulehdusta, sillä yli puolella akuuttia otiittia sairastavista lapsista tärykalvon väri on samea tai kellertävä .
 • Useimmilla äkillistä välikorvatulehdusta sairastavilla lapsilla tärykalvo on pullottava tai tasainen .
 • Jos tärykalvossa on ilmastointiputki tai puhkeama, diagnoosi perustuu aukon kautta korvakäytävään vuotavan eritteen toteamiseen.
Tärykalvon inspektiolöydökset terveellä ja äkillistä välikorvatulehdusta sairastavalla lapsella
Tärykalvon ominaisuus Normaali löydös Välikorvatulehdukseen viittaava löydös
Muoto Kovera Pullottava tai tasainen
Väri Helmenharmaa Punainen, kellertävä tai vaalea
Läpikuultavuus Läpikuultava Samea
Heijaste Kapea ja tarkkarajainen Poissa tai levinnyt
Liikkuvuus Herkkä Poissa tai heikentynyt

Hoito

Kipulääkkeet

 • Hoidon aloituksessa ensisijaista on korvakivun hoito.
 • Kivun hoitoon voidaan käyttää parasetamolia (15–20 mg/kg × 3–4), ibuprofeenia (10 mg/kg × 3) tai naprokseenia (5 mg/kg × 2) , .
 • Tärykalvoa puuduttavien korvatippojen (sinkokaiini) tehosta ei ole tutkimusnäyttöä, mutta niitä voidaan antaa kivun lievitykseen, ellei tärykalvossa ole tiedossa olevaa reikää.
 • Jos lapsi herää yöllä korvakipuun ja kotona on käytettävissä kivun hoitoon soveltuvia lääkkeitä, ei ole tarpeen lähteä lääkäriin yöaikaan pelkästään antibioottihoidon tarpeen arviointia varten. Jos kivun hoito ei onnistu kotona tai lapsen vointi muuten sitä edellyttää, lapsen voi tuoda päivystysvastaanotolle mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Mikrobilääkkeet

 • Jos äkillisen välikorvatulehduksen kriteerit täyttyvät, suositellaan pääsääntöisesti antibioottihoitoa, koska osalla lapsista antibiootti nopeuttaa eritteen häviämistä .
 • Erite häviää kuitenkin valtaosalla myös ilman antibioottihoitoa muutamassa viikossa.
 • Antibioottilääkitys nopeuttaa hieman korvatulehduksesta johtuvien oireiden häviämistä .
 • Yksilöllisesti sovellettavia antibiootin tarvetta ennustavia tekijöitä ei toistaiseksi tunneta. On kuitenkin esitetty, että alle 2 vuoden ikä, tärykalvon pullotus, molemminpuolinen tulehdus ja vuoto tärykalvolta puoltaisivat antibioottihoidon aloitusta , .
 • Jos päädytään siihen, ettei antibioottihoitoa aloiteta, lapsi tulee tutkia uudelleen 2–3 päivän kuluttua, jollei hän ole selvästi paranemassa.
 • Jos mikrobilääkkeen aloitukseen päädytään, ensisijaislääkkeeksi suositellaan amoksisilliinia (40 mg/kg/vrk) tai amoksisilliini-klavulaanihappoa (40/5,7 mg/kg/vrk) 2 tai 3 annokseen jaettuna.
  • Antibiootin valinnassa tulee ottaa huomioon lapsen kokonaistilanne sekä lääkkeen haittavaikutusprofiili ja alueellinen aiheuttajabakteerien herkkyystilanne .
  • Amoksisilliinin käytön puolesta puhuvat sen kapeampi kirjo ja vähäisemmät (suolisto)haittavaikutukset amoksisilliini-klavulaanihappoon nähden .
  • Amoksisilliini-klavulaanihapon käytön puolesta puhuu sen teho myös beetalaktamaasia tuottaviin bakteereihin.
  • Amoksisilliinin ja amoksisilliini-klavulaanihapon tehoa ei ole verrattu keskenään otiitin hoidossa.
  • V-penisilliinillä ei ole tehty laadukkaita hoitotutkimuksia.
 • Probioottien (erityisesti Lactobacillus rhamnosus GG:n ja Saccharomyces boulardiin) on osoitettu vähentävän antibioottiripulin ilmaantumista .
 • Penisilliinille allergisille lapsille voidaan käyttää kefakloria, kefuroksiimiaksetiilia, sulfa-trimetopriimia, atsitromysiiniä tai klaritromysiiniä.
 • Lihakseen annettava kerta-annos keftriaksonia on yksi mahdollinen vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun suun kautta otettava lääkitys ei ole kunnollisesti toteutettavissa (esim. oksentelun yhteydessä) .
 • Antibioottihoidon optimaalista kestoa ei tiedetä.
  • Joissakin tutkimuksissa 10 vuorokauden hoito on osoittautunut tehokkaammaksi kuin 5 vuorokauden hoito .
  • Antibioottiresistenssin kehittymisen ja mikrobistoon kohdistuvan muutospaineen vähentämiseksi hoidon kestoksi suositellaan 5–7 vuorokautta.
 • Suomessa noin 13 %:lla pneumokokkikannoista on todettu olevan vähentynyt herkkyys penisilliinille. Pneumokokit eivät tuota beetalaktamaasia. Kaksinkertainen annos amoksisilliinia voi olla tehokas sellaisten kantojen hoidossa, joiden herkkyys penisilliinille on vähentynyt .
 • Pneumokokkien makrolidiresistenssi on vähentynyt viime vuosina: vuonna 2015 alle 5-vuotiaiden lasten märkänäytteistä eristetyistä pneumokokeista 13 % oli resistenttejä makrolideille.
 • Myös pneumokokkikantojen sulfa-trimetopriimiresistenssi on vähentynyt (vuonna 2015 noin 10 %). Sitä vastoin H. influenzae -kannoista yli 20 % oli resistenttejä sulfa-trimetopriimille vuonna 2015.
 • Noin 25 % H. influenzae -kannoista on resistenttejä amoksisilliinille.
 • Viime vuosina on todettu H.influenzaen herkkyyden vähentymistä myös amoksisilliini-klavulaanihapolle (vuonna 2015 noin 5–6 % kannoista oli resistenttejä). Kaikki H. influenzae -kannat ovat resistenttejä makrolideille.
 • Lähes kaikki M. catarrhalis -kannat ovat resistenttejä amoksisilliinille.
 • Ks. lisätietoa lääkeresistenssin esiintyvyydestä Suomessa Finres-raporteista .

Vuotavan putkitetun korvan hoito

 • Putkitettuun korvaan liittyvän äkillisen välikorvatulehduksen riskitekijät ja patogeenit ovat samat kuin äkillisessä välikorvatulehduksessa ilman tärykalvoputkia.
 • Vuotoeritteestä tulee herkästi ottaa bakteeriviljely ennen hoitoa. Iän myötä Pseudomonas aeruginosan ja Staphylococcus aureuksen suhteellinen osuus kasvaa.
 • Paikallishoito antimikrobisilla tipoilla (esim. siprofloksasiini + hydrokortisoni tai siprofloksasiini + fluosinoloni) 5–7 päivän ajan on ensisijainen hoito, ja sen haittavaikutukset ovat vähäisemmät kuin suun kautta otettavien mikrobilääkkeiden .
 • Hoitoon tulee liittää suun kautta otettava antibiootti, jos lapsi on yleissairas tai vuoto jatkuu tippahoidosta huolimatta.
  • Antibioottiin voi harkinnan mukaan liittää lyhyen steroidikuurin (prednisoloni 2 mg/kg/vrk 3 päivän ajan, maksimi 60 mg/vrk), joka nopeuttaa vuodon loppumista .
 • Vuodon loputtua korva olisi hyvä tarkastaa putkitukoksen sulkemiseksi pois.
 • Jos lapsella ei ole ylähengitystieinfektiota, putkivuodon syy voi olla putken aiheuttama tärykalvon granulaatiokudos.

Muut lääkkeet

 • Keittosuolatipat ja -huuhtelut sekä nenän limakalvoja supistavat lääkkeet (dekongestantit) helpottavat tukkoisuutta ja nenähengitystä mutteivät nopeuta välikorvatulehduksen paranemista .
 • Antihistamiineilla ei ole suotuisaa vaikutusta äkillisen välikorvatulehduksen paranemiselle. Ne saattavat jopa pitkittää eritteen häviämistä välikorvasta . Ks. lisätietoa aiheesta myös .

Tärykalvopisto

 • Äkillisen välikorvatulehduksen hoidossa tärykalvopistosta ei ole osoitettu olevan hyötyä taudin paranemisen kannalta .
 • Jos lapsella epäillään korvatulehduksen komplikaatiota, hänellä on jokin immuunivajavuustila tai hän kuuluu heikentyneen yleistilansa vuoksi sairaalahoitoon, tärykalvopisto ja tärykalvoputkitus ovat usein tarpeellisia välikorvaeritteen poistamiseksi, välikorvan ilmastoimiseksi ja etiologian selvittämiseksi.
 • Jos lapsella on erittäin kova korvakipu välikorvaontelon lisääntyneen paineen vuoksi, tärykalvopisto voi olla aiheellinen kivun ensiapuluonteiseksi vähentämiseksi.

Seuranta

Jälkitarkastus

 • Tutkimusnäyttöä jälkitarkastuksen tarpeellisuudesta tai seurantakäynnin osuvimmasta ajankohdasta ei ole.
 • Jälkitarkastuksen tarve tulisi arvioida jokaisen lapsen osalta yksilöllisesti niin, että otetaan huomioon hänen ikänsä ja erityisesti se, mikä merkitys jälkitarkastuksen löydöksellä on lapselle myöhemmin mahdollisesti tehtävien leikkaustoimenpiteiden kannalta.
  • Tärykalvoputkituksen harkinnan kannalta on merkitystä sillä, paraneeko välikorva eritteettömäksi toistuvien tulehdusten välillä vai onko välikorvassa eritettä koko ajan.
 • Rutiininomaista jälkitarkastusta ei tarvita oireettomille vanhemmille lapsille, joilla ei epäillä kuulon heikkenemää.
 • Jos jälkitarkastus katsotaan tarpeelliseksi, se suositellaan tehtäväksi noin kuukauden kuluttua diagnoosista.
 • Jälkitarkastus voidaan toteuttaa otoskopialla tai tympanometrialla. Jos tympanometrialöydös on normaali, otoskopiaa ei tarvita.

Milloin erikoislääkärin arvioon?

 • Potilaalla epäillään välikorvatulehduksen komplikaatiota (esim. kartiolisäkkeen tulehdus tai kasvohalvaus). Ks. lisätietoa aiheesta .
 • Märkävuoto korvasta (joko putken tai puhkeaman kautta) on asianmukaisesta antibioottihoidosta huolimatta jatkunut yli 7 vuorokautta.
 • Välikorvassa on ollut nestettä yhtäjaksoisesti 3 kuukauden ajan.
 • Potilaalla on ollut yli 3 välikorvatulehdusta puolen vuoden aikana tai yli 4 välikorvatulehdusta vuoden aikana. Potilaan kokonaistilanne, kuten ikä, perinnöllinen alttius, perussairaudet, oireiden voimakkuus, päivähoitomuoto ja vuodenaika, on kuitenkin huomioitava.
 • Jos potilaalla on ennestään kuulovamma, erikoislääkärin arvioon lähetetään harkinnan mukaan.

Toistuvien välikorvatulehdusten ehkäisy

Riskitekijöiden välttäminen ja suojaavat tekijät

 • Koska ylähengitysteiden virusinfektio on merkittävin välikorvatulehduksen riskitekijä, kaikki keinot, joilla lasten sairastumista ylähengitystieinfektioon pystyttäisiin vähentämään, todennäköisesti vähentäisivät myös sen komplikaationa ilmaantuvia välikorvatulehduksia.
 • Riskitekijöistä päivähoito kodin ulkopuolella, altistuminen tupakansavulle ja tutin käyttö ovat mahdollisia intervention kohteita.

Lääkkeet ja muut valmisteet

Antibiootit

 • Pitkäaikaisen antibioottiestohoidon teho äkillisen välikorvatulehduksen ehkäisyssä on vähäinen .
  • Lisääntyvän bakteerien resistenssiongelman vuoksi pitkäaikaisen estohoidon aloittamista suositellaan ainoastaan erikoissairaanhoidon konsultoinnin perusteella.
 • Profylaktisella antibioottihoidolla, joka annetaan ainoastaan hengitystieinfektioiden aikana, ei pystytä merkittävästi estämään välikorvatulehduksen kehittymistä .

Ksylitoli

 • Säännöllisesti 5 kertaa päivässä käytetyn ksylitolipurukumin tai -mikstuuran on osoitettu vähentävän välikorvatulehduksen ilmaantumista .
 • 3 kertaa päivässä tai pelkästään hengitystieinfektioiden aikana annettu ksylitoli ei tehoa .

Muut valmisteet

 • Nenän limakalvoja supistavilla lääkeaineilla tai dekongestantti-antihistamiiniyhdistelmillä ei ole todettu olevan tehoa välikorvatulehdusten ehkäisyssä .
 • Myöskään intranasaalisella steroidilla ei ole osoitettu olevan ehkäisevää tehoa .
 • Probioottien ei ole todettu ehkäisevän välikorvatulehdusten toistumista korvatulehduskierteisillä lapsilla .

Leikkaushoito

 • Leikkauspäätös on aina yksilöllinen, ja sen tulee perustua leikkaavan lääkärin tekemään kokonaisarvioon, jossa punnitaan toimenpiteestä mahdollisesti saatava hyöty ja sen haitat.
 • Tärykalvoputkituksesta hyötyvät etenkin ne potilaat, joiden korvat eivät tulehdusten välillä parane eritteettömiksi .
 • Kitarisaleikkauksen hyöty toistuvien välikorvatulehdusten ehkäisyssä on pieni ja kiistanalainen. Hyötynsä ja mahdollisten haittojensa perusteella kitarisaleikkaus ei ole toistuvien välikorvatulehdusten ensimmäinen suositeltava hoito .

Rokotteet

 • Proteiiniin konjugoidut pneumokokkirokotteet vähentävät rokotteiden sisältämien pneumokokkiserotyyppien aiheuttamia otiitteja, mutta niiden teho otiitin kokonaisilmaantuvuuden vähentämisessä on varsin pieni (0–7 %) .
 • Pneumokokkipolysakkaridirokotteilla ei ole todettu olevan merkittävää tehoa otiitin ehkäisyssä .
 • Sekä inaktivoidun että elävän heikennetyn influenssarokotteen on todettu vähentävän äkillisiä välikorvatulehduksia .
 • Passiivisella immunisaatiolla (erilaisten immunoglobuliinivalmisteiden annolla) ei ole todettu merkittävää tehoa välikorvatulehduksen ehkäisyssä .

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – p ään ja kaulan kirurgia ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä

Välikorvatulehdus ( lasten äkillinen) -suosituksen historiatiedot

Puheenjohtaja:

Terho Heikkinen, lastentautiopin professori, lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri; Turun yliopisto ja TYKS:n lasten ja nuorten klinikka

Jäsenet:

Jussi Jero, korva- nenä- ja kurkkutautiopin professori, vastuualuejohtaja; Turun yliopisto ja TYKS:n korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka

Tuomas Klockars, dosentti, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, kliininen opettaja; Helsingin yliopisto ja HYKS

Tanja Laukkala, LT, psykiatrian erikoislääkäri, vastaava asiantuntijalääkäri; Kela, Käypä hoito -toimittaja

Marjo Renko, dosentti, lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri; Oulun yliopisto, PEDEGO-tutkimusryhmä

Markku Sumanen, LT, yleislääketieteen apulaisprofessori; Tampereen yliopisto

Jaana Vuopio, LKT, bakteeriopin professori, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri; Turun yliopisto

Sidonnaisuudet

Terho Heikkinen: Apuraha (GlaxoSmithKline), Asiantuntijapalkkio (GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur), Luentopalkkio (AstraZeneca, Sanofi Pasteur).

Jussi Jero: Asiantuntijapalkkio (Luentopalkkio Boehringer Ingelheim 2016).

Tuomas Klockars: Ei sidonnaisuuksia.

Tanja Laukkala: Ei sidonnaisuuksia.

Marjo Renko: Ei sidonnaisuuksia

Markku Sumanen: Ei sidonnaisuuksia.

Jaana Vuopio: Luentopalkkio (Mediuutiset, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Lääkäriliitto), Lisenssitulo tai tekijänpalkkio (Kustannus Oy Duodecim)

Kirjallisuusviite

Välikorvatulehdus (lasten äkillinen). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Korva-, nenä- ja kurkkutaudit – pään ja kaulan kirurgia ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet:

Bluestone CD, Klein JO. Otitis media in infants and children. 3. painos. Philadelphia: WB Saunders, 2001 Karma P, Palva T, Kouvalainen K ym. Finnish approach to the treatment of acute otitis media. Report of the Finnish Consensus Conference. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl 1987;129:1-19 Pukander J, Karma P, Sipilä M. Occurrence and recurrence of acute otitis media among children. Acta Otolaryngol 1982;94:479-86 Sipilä M, Pukander J, Karma P. Incidence of acute otitis media up to the age of 1 1/2 years in urban infants. Acta Otolaryngol 1987;104:138-45 Saukkonen S-M, Vuorio S. Perusterveydenhuolto 2014. Tilastoraportti. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. 6/2016, Mandel EM, Casselbrant ML, Richert BC ym. Eustachian Tube Function in 6-Year-Old Children with and without a History of Middle Ear Disease. Otolaryngol Head Neck Surg 2016;154:502-7 Niemelä M, Uhari M, Lautala P ym. Association of recurrent acute otitis media with nasopharynx dimensions in children. J Laryngol Otol 1994;108:299-302 Renko M, Kristo A, Tapiainen T ym. Nasopharyngeal dimensions in magnetic resonance imaging and the risk of acute otitis media. J Laryngol Otol 2007;121:853-6 Casey JR, Kaur R, Friedel VC ym. Acute otitis media otopathogens during 2008 to 2010 in Rochester, New York. Pediatr Infect Dis J 2013;32:805-809 Ruohola A, Meurman O, Nikkari S ym. Microbiology of acute otitis media in children with tympanostomy tubes: prevalences of bacteria and viruses. Clin Infect Dis 2006;43:1417-22 Sillanpää S, Oikarinen S, Sipilä M ym. Moraxella catarrhalis Might Be More Common than Expected in Acute Otitis Media in Young Finnish Children. J Clin Microbiol 2016;54:2373-9 Chantzi FM, Papadopoulos NG, Bairamis T ym. Human rhinoviruses in otitis media with effusion. Pediatr Allergy Immunol 2006;17:514-8 Bulut Y, Güven M, Otlu B ym. Acute otitis media and respiratory viruses. Eur J Pediatr 2007;166:223-8 Nokso-Koivisto J, Marom T, Chonmaitree T. Importance of viruses in acute otitis media. Curr Opin Pediatr 2015;27:110-5 Ruohola A, Pettigrew MM, Lindholm L ym. Bacterial and viral interactions within the nasopharynx contribute to the risk of acute otitis media. J Infect 2013;66:247-54 Niemela M, Uhari M, Jounio-Ervasti K ym. Lack of specific symptomatology in children with acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1994;13:765-8 Baker RB. Is ear pulling associated with ear infection? Pediatrics 1992;90:1006-7 Helenius KK, Laine MK, Tähtinen PA ym. Tympanometry in discrimination of otoscopic diagnoses in young ambulatory children. Pediatr Infect Dis J 2012;31:1003-6 Puhakka T, Pulkkinen J, Silvennoinen H ym. Comparison of spectral gradient acoustic reflectometry and tympanometry for detection of middle-ear effusion in children. Pediatr Infect Dis J 2014;33:e183-6 Smith CG, Paradise JL, Sabo DL ym. Tympanometric findings and the probability of middle-ear effusion in 3686 infants and young children. Pediatrics 2006;118:1-13 . Karma PH, Penttilä MA, Sipilä MM ym. Otoscopic diagnosis of middle ear effusion in acute and non-acute otitis media. I. The value of different otoscopic findings. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1989;17:37-49 Bertin L, Pons G, d'Athis P ym. A randomized, double-blind, multicentre controlled trial of ibuprofen versus acetaminophen and placebo for symptoms of acute otitis media in children. Fundam Clin Pharmacol 1996;10:387-92 Varsano IB, Volovitz BM, Grossman JE. Effect of naproxen, a prostaglandin inhibitor, on acute otitis media and persistence of middle ear effusion in children. Ann Otol Rhinol Laryngol 1989;98:389-92 Rovers MM, Glasziou P, Appelman CL ym. Antibiotics for acute otitis media: a meta-analysis with individual patient data. Lancet 2006;368:1429-35 Tähtinen PA, Laine MK, Ruohola A. Prognostic Factors for Treatment Failure in Acute Otitis Media. Pediatrics 2017; Aug 8. pii: e20170072 , Barnett ED, Teele DW, Klein JO ym. Comparison of ceftriaxone and trimethoprim-sulfamethoxazole for acute otitis media. Greater Boston Otitis Media Study Group. Pediatrics 1997;99:23-8 Hatakka K, Blomgren K, Pohjavuori S ym. Treatment of acute otitis media with probiotics in otitis-prone children-a double-blind, placebo-controlled randomised study. Clin Nutr 2007;26:314-21 Alho OP, Koivu M, Sorri M ym. Risk factors for recurrent acute otitis media and respiratory infection in infancy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1990;19:151-61 Alho OP, Koivu M, Sorri M ym. The occurrence of acute otitis media in infants. A life-table analysis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1991;21:7-14 Aniansson G, Alm B, Andersson B ym. A prospective cohort study on breast-feeding and otitis media in Swedish infants. Pediatr Infect Dis J 1994;13:183-8 Appelman CL, Claessen JQ, Touw-Otten FW ym. Co-amoxiclav in recurrent acute otitis media: placebo controlled study. BMJ 1991;303:1450-2 Arguedas A, Soley C, Kamicker BJ ym. Single-dose extended-release azithromycin versus a 10-day regimen of amoxicillin/clavulanate for the treatment of children with acute otitis media. Int J Infect Dis 2011;15:e240-8 Arguedas A, Soley C. Pneumococcal vaccination for acute otitis media. Lancet 2006;367:1897-8; author reply 1898 Arola M, Ruuskanen O, Ziegler T ym. Clinical role of respiratory virus infection in acute otitis media. Pediatrics 1990;86:848-55 Autret-Leca E, Giraudeau B, Ployet MJ ym. Amoxicillin/clavulanic acid is ineffective at preventing otitis media in children with presumed viral upper respiratory infection: a randomized, double-blind equivalence, placebo-controlled trial. Br J Clin Pharmacol 2002;54:652-6 Bauchner H, Leventhal JM, Shapiro ED. Studies of breast-feeding and infections. How good is the evidence? JAMA 1986;256:887-92 Belshe RB, Edwards KM, Vesikari T ym. Live attenuated versus inactivated influenza vaccine in infants and young children. N Engl J Med 2007;356:685-96 Belshe RB, Mendelman PM, Treanor J ym. The efficacy of live attenuated, cold-adapted, trivalent, intranasal influenzavirus vaccine in children. N Engl J Med 1998;338:1405-12 Berman S, Nuss R, Roark R ym. Effectiveness of continuous vs. intermittent amoxicillin to prevent episodes of otitis media. Pediatr Infect Dis J 1992;11:63-7 Bezáková N, Damoiseaux RA, Hoes AW ym. Recurrence up to 3.5 years after antibiotic treatment of acute otitis media in very young Dutch children: survey of trial participants. BMJ 2009;338:b2525 Black S, Shinefield H, Fireman B ym. Efficacy, safety and immunogenicity of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in children. Northern California Kaiser Permanente Vaccine Study Center Group. Pediatr Infect Dis J 2000;19:187-95 Block SL, Heikkinen T, Toback SL ym. The efficacy of live attenuated influenza vaccine against influenza-associated acute otitis media in children. Pediatr Infect Dis J 2011;30:203-7 Bluestone CD, Stephenson JS, Martin LM. Ten-year review of otitis media pathogens. Pediatr Infect Dis J 1992;11:S7-11 Bonuck KA, Freeman K, Trombley M. Randomized controlled trial of a prenatal and postnatal lactation consultant intervention on infant health care use. Arch Pediatr Adolesc Med 2006;160:953-60 Boonacker CW, Rovers MM, Browning GG ym. Adenoidectomy with or without grommets for children with otitis media: an individual patient data meta-analysis. Health Technol Assess 2014;18:1-118 Bowatte G, Tham R, Allen KJ ym. Breastfeeding and childhood acute otitis media: a systematic review and meta-analysis. Acta Paediatr 2015;104:85-95 Bradley RH, National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Early Child Care Research Network.. Child care and common communicable illnesses in children aged 37 to 54 months. Arch Pediatr Adolesc Med 2003;157:196-200 Burke P, Bain J, Robinson D ym. Acute red ear in children: controlled trial of non-antibiotic treatment in general practice. BMJ 1991;303:558-62 Carlin SA, Marchant CD, Shurin PA ym. Host factors and early therapeutic response in acute otitis media. J Pediatr 1991;118:178-83 Casey JR, Block SL, Hedrick J ym. Comparison of amoxicillin/clavulanic acid high dose with cefdinir in the treatment of acute otitis media. Drugs 2012;72:1991-7 Casselbrant ML, Kaleida PH, Rockette HE ym. Efficacy of antimicrobial prophylaxis and of tympanostomy tube insertion for prevention of recurrent acute otitis media: results of a randomized clinical trial. Pediatr Infect Dis J 1992;11:278-86 Celedon JC, Litonjua AA, Weiss ST ym. Day care attendance in the first year of life and illnesses of the upper and lower respiratory tract in children with a familial history of atopy. Pediatrics 1999;104:495-500 Chantry CJ, Howard CR, Auinger P. Full breastfeeding duration and associated decrease in respiratory tract infection in US children. Pediatrics 2006;117:425-32 Chee J, Pang KW, Yong JM ym. Topical versus oral antibiotics, with or without corticosteroids, in the treatment of tympanostomy tube otorrhea. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2016;86:183-8 Chirico G, Quartarone G, Mallefet P. Nasal congestion in infants and children: a literature review on efficacy and safety of non-pharmacological treatments. Minerva Pediatr 2014;66:549-57 Chonmaitree T, Alvarez-Fernandez P, Jennings K ym. Symptomatic and asymptomatic respiratory viral infections in the first year of life: association with acute otitis media development. Clin Infect Dis 2015;60:1-9 Chonmaitree T, Revai K, Grady JJ ym. Viral upper respiratory tract infection and otitis media complication in young children. Clin Infect Dis 2008;46:815-23 Clements DA, Langdon L, Bland C ym. Influenza A vaccine decreases the incidence of otitis media in 6- to 30-month-old children in day care. Arch Pediatr Adolesc Med 1995;149:1113-7 Cohen R, Levy C, Boucherat M ym. A multicenter, randomized, double-blind trial of 5 versus 10 days of antibiotic therapy for acute otitis media in young children. J Pediatr 1998;133:634-9 Coleman C, Moore M. Decongestants and antihistamines for acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev 2008;3:CD001727 Courter JD, Baker WL, Nowak KS ym. Increased clinical failures when treating acute otitis media with macrolides: a meta-analysis. Ann Pharmacother 2010;44:471-8 Dagan R, Leibovitz E, Greenberg D ym. Early eradication of pathogens from middle ear fluid during antibiotic treatment of acute otitis media is associated with improved clinical outcome. Pediatr Infect Dis J 1998;17:776-82 Daly KA, Brown JE, Lindgren BR ym. Epidemiology of otitis media onset by six months of age. Pediatrics 1999;103:1158-66 Daly KA, Giebink GS. Clinical epidemiology of otitis media. Pediatr Infect Dis J 2000;19:S31-6 Damoiseaux RA, van Balen FA, Hoes AW ym. Primary care based randomised, double blind trial of amoxicillin versus placebo for acute otitis media in children aged under 2 years. BMJ 2000;320:350-4 De Diego JI, Prim MP, Alfonso C ym. Comparison of amoxicillin and azithromycin in the prevention of recurrent acute otitis media. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2001;58:47-51 de Hoog ML, Venekamp RP, van der Ent CK ym. Impact of early daycare on healthcare resource use related to upper respiratory tract infections during childhood: prospective WHISTLER cohort study. BMC Med 2014;12:107 Duncan B, Ey J, Holberg CJ ym. Exclusive breast-feeding for at least 4 months protects against otitis media. Pediatrics 1993;91:867-72 Engelhard D, Cohen D, Strauss N ym. Randomised study of myringotomy, amoxycillin/clavulanate, or both for acute otitis media in infants. Lancet 1989;2:141-3 Eskola J, Kilpi T, Palmu A ym. Efficacy of a pneumococcal conjugate vaccine against acute otitis media. N Engl J Med 2001;344:403-9 Etzel RA, Pattishall EN, Haley NJ ym. Passive smoking and middle ear effusion among children in day care. Pediatrics 1992;90:228-32 Fireman B, Black SB, Shinefield HR ym. Impact of the pneumococcal conjugate vaccine on otitis media. Pediatr Infect Dis J 2003;22:10-6 Fleming DW, Cochi SL, Hightower AW ym. Childhood upper respiratory tract infections: to what degree is incidence affected by day-care attendance? Pediatrics 1987;79:55-60 Foglé-Hansson M, White P, Hermansson A. Pathogens in acute otitis media--impact of intermittent penicillin V prophylaxis on infant nasopharyngeal flora. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003;67:511-6 Gillies M, Ranakusuma A, Hoffmann T ym. Common harms from amoxicillin: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials for any indication. CMAJ 2015;187:E21-31 Goldenberg JZ, Lytvyn L, Steurich J ym. Probiotics for the prevention of pediatric antibiotic-associated diarrhea. Cochrane Database Syst Rev 2015;12:CD004827 Gooch WM 3rd, Blair E, Puopolo A ym. Effectiveness of five days of therapy with cefuroxime axetil suspension for treatment of acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1996;15:157-64 Griffin G, Flynn CA. Antihistamines and/or decongestants for otitis media with effusion (OME) in children. Cochrane Database Syst Rev 2011;9:CD003423 Hammarén-Malmi S, Saxen H, Tarkkanen J ym. Adenoidectomy does not significantly reduce the incidence of otitis media in conjunction with the insertion of tympanostomy tubes in children who are younger than 4 years: a randomized trial. Pediatrics 2005;116:185-9 Hammarén-Malmi S, Saxen H, Tarkkanen J ym. Passive smoking after tympanostomy and risk of recurrent acute otitis media. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2007;71:1305-10 Hatakka K, Piirainen L, Pohjavuori S ym. Factors associated with acute respiratory illness in day care children. Scand J Infect Dis 2010;42:704-11 Hautalahti O, Renko M, Tapiainen T ym. Failure of xylitol given three times a day for preventing acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 2007;26:423-7 Heikkinen T, Block SL, Toback SL ym. Effectiveness of intranasal live attenuated influenza vaccine against all-cause acute otitis media in children. Pediatr Infect Dis J 2013;32:669-74 Heikkinen T, Ruuskanen O, Waris M ym. Influenza vaccination in the prevention of acute otitis media in children. Am J Dis Child 1991;145:445-8 Heikkinen T, Ruuskanen O, Ziegler T ym. Short-term use of amoxicillin-clavulanate during upper respiratory tract infection for prevention of acute otitis media. J Pediatr 1995;126:313-6 Heikkinen T, Ruuskanen O. Effectiveness of influenza vaccine to prevent acute otitis media. JAMA 2004;291:692-3; author reply 693-4 Heikkinen T, Ruuskanen O. Signs and symptoms predicting acute otitis media. Arch Pediatr Adolesc Med 1995;149:26-9 Heikkinen T, Ruuskanen O. Temporal development of acute otitis media during upper respiratory tract infection. Pediatr Infect Dis J 1994;13:659-61 Henderson FW, Collier AM, Sanyal MA ym. A longitudinal study of respiratory viruses and bacteria in the etiology of acute otitis media with effusion. N Engl J Med 1982;306:1377-83 Hendrickse WA, Kusmiesz H, Shelton S ym. Five vs. ten days of therapy for acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1988;7:14-23 Hoberman A, Greenberg DP, Paradise JL ym. Effectiveness of inactivated influenza vaccine in preventing acute otitis media in young children: a randomized controlled trial. JAMA 2003;290:1608-16 Hoberman A, Paradise JL, Burch DJ ym. Equivalent efficacy and reduced occurrence of diarrhea from a new formulation of amoxicillin/clavulanate potassium (Augmentin) for treatment of acute otitis media in children. Pediatr Infect Dis J 1997;16:463-70 Hoberman A, Paradise JL, Rockette HE ym. Shortened Antimicrobial Treatment for Acute Otitis Media in Young Children. N Engl J Med 2016;375:2446-2456 Hoberman A, Paradise JL, Rockette HE ym. Treatment of acute otitis media in children under 2 years of age. N Engl J Med 2011;364:105-15 Håberg SE, Bentdal YE, London SJ ym. Prenatal and postnatal parental smoking and acute otitis media in early childhood. Acta Paediatr 2010;99:99-105 Ilicali OC, Keles N, De er K ym. Evaluation of the effect of passive smoking on otitis media in children by an objective method: urinary cotinine analysis. Laryngoscope 2001;111:163-7 Ingvarsson L, Lundgren K. Penicillin treatment of acute otitis media in children. A study of the duration of treatment. Acta Otolaryngol 1982;94:283-7 Jackson JM, Mourino AP. Pacifier use and otitis media in infants twelve months of age or younger. Pediatr Dent 1999;21:255-60 Johnston BC, Goldenberg JZ, Parkin PC. Probiotics and the Prevention of Antibiotic-Associated Diarrhea in Infants and Children. JAMA 2016;316:1484-1485 Joki-Erkkilä VP, Laippala P, Pukander J. Increase in paediatric acute otitis media diagnosed by primary care in two Finnish municipalities--1994-5 versus 1978-9. Epidemiol Infect 1998;121:529-34 Jørgensen F, Andersson B, Hanson LA ym. Gamma-globulin treatment of recurrent acute otitis media in children. Pediatr Infect Dis J 1990;9:389-94 Kafetzis DA, Astra H, Mitropoulos L. Five-day versus ten-day treatment of acute otitis media with cefprozil. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1997;16:283-6 Kaleida PH, Casselbrant ML, Rockette HE ym. Amoxicillin or myringotomy or both for acute otitis media: results of a randomized clinical trial. Pediatrics 1991;87:466-74 Karma P, Pukander J, Sipilä M ym. Prevention of otitis media in children by pneumococcal vaccination. Am J Otolaryngol 1985;6:173-84 Kero P, Piekkala P. Factors affecting the occurrence of acute otitis media during the first year of life. Acta Paediatr Scand 1987;76:618-23 Kilpi T, Ahman H, Jokinen J ym. Protective efficacy of a second pneumococcal conjugate vaccine against pneumococcal acute otitis media in infants and children: randomized, controlled trial of a 7-valent pneumococcal polysaccharide-meningococcal outer membrane protein complex conjugate vaccine in 1666 children. Clin Infect Dis 2003;37:1155-64 Kilpi T, Herva E, Kaijalainen T ym. Bacteriology of acute otitis media in a cohort of Finnish children followed for the first two years of life. Pediatr Infect Dis J 2001;20:654-62 Kjellman NI, Harder H, Lindwall L ym. Longterm treatment with brompheniramine and phenylpropanolamine in recurrent otitis media--a double-blind study. J Otolaryngol 1978;7:257-61 Koivunen P, Alho OP, Uhari M, Niemelä M, Luotonen J. Minitympanometry in detecting middle ear fluid. J Pediatr 1997 Sep;131(3):419-22. Koivunen P, Kontiokari T, Niemelä M ym. Time to development of acute otitis media during an upper respiratory tract infection in children. Pediatr Infect Dis J 1999;18:303-5 Koivunen P, Uhari M, Luotonen J ym. Adenoidectomy versus chemoprophylaxis and placebo for recurrent acute otitis media in children aged under 2 years: randomised controlled trial. BMJ 2004;328:487 Kontiokari T, Koivunen P, Niemelä M ym. Symptoms of acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1998;17:676-9 Kozyrskyj AL, Hildes-Ripstein GE, Longstaffe SE ym. Treatment of acute otitis media with a shortened course of antibiotics: a meta-analysis. JAMA 1998;279:1736-42 Ladomenou F, Kafatos A, Tselentis Y ym. Predisposing factors for acute otitis media in infancy. J Infect 2010;61:49-53 Laine MK, Tähtinen PA, Ruuskanen O ym. Symptoms or symptom-based scores cannot predict acute otitis media at otitis-prone age. Pediatrics 2010;125:e1154-61 Le CT, Freeman DW, Fireman BH. Evaluation of ventilating tubes and myringotomy in the treatment of recurrent or persistent otitis media. Pediatr Infect Dis J 1991;10:2-11 Le Saux N, Gaboury I, Baird M ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled noninferiority trial of amoxicillin for clinically diagnosed acute otitis media in children 6 months to 5 years of age. CMAJ 2005;172:335-41 Lieu JE, Feinstein AR. Effect of gestational and passive smoke exposure on ear infections in children. Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156:147-54 Lindberg K, Hammarström L, Samuelson A ym. Children with recurrent episodes of acute otitis media: the effect of local administration of immunoglobulin G on acute otitis media, colonization and turnover of non-encapsulated Haemophilus influenzae in the nasopharynx. Clin Otolaryngol Allied Sci 2000;25:161-8 Little P, Gould C, Williamson I ym. Pragmatic randomised controlled trial of two prescribing strategies for childhood acute otitis media. BMJ 2001;322:336-42 Lundgren K, Ingvarsson L. Epidemiology of acute otitis media in children. Scand J Infect Dis Suppl 1983;39:19-25 Mandel EM, Casselbrant ML, Rockette HE ym. Efficacy of antimicrobial prophylaxis for recurrent middle ear effusion. Pediatr Infect Dis J 1996;15:1074-82 Marchant CD, Carlin SA, Johnson CE ym. Measuring the comparative efficacy of antibacterial agents for acute otitis media: the "Pollyanna phenomenon". J Pediatr 1992;120:72-7 Marchisio P, Cavagna R, Maspes B ym. Efficacy of intranasal virosomal influenza vaccine in the prevention of recurrent acute otitis media in children. Clin Infect Dis 2002;35:168-74 Mattila PS, Joki-Erkkilä VP, Kilpi T ym. Prevention of otitis media by adenoidectomy in children younger than 2 years. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2003;129:163-8 McCormick DP, Chonmaitree T, Pittman C ym. Nonsevere acute otitis media: a clinical trial comparing outcomes of watchful waiting versus immediate antibiotic treatment. Pediatrics 2005;115:1455-65 McCormick DP, Jennings K, Ede LC ym. Use of symptoms and risk factors to predict acute otitis media in infants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2016;81:55-9 McDonald S, Langton Hewer CD, Nunez DA. Grommets (ventilation tubes) for recurrent acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev 2008;4:CD004741 Mikals SJ, Brigger MT. Adenoidectomy as an adjuvant to primary tympanostomy tube placement: a systematic review and meta-analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2014;140:95-101 Morris PS, Gadil G, McCallum GB ym. Single-dose azithromycin versus seven days of amoxycillin in the treatment of acute otitis media in Aboriginal children (AATAAC): a double blind, randomised controlled trial. Med J Aust 2010;192:24-9 Mygind N, Meistrup-Larsen KI, Thomsen J ym. Penicillin in acute otitis media: a double-blind placebo-controlled trial. Clin Otolaryngol Allied Sci 1981;6:5-13 Mäkelä PH, Leinonen M, Pukander J ym. A study of the pneumococcal vaccine in prevention of clinically acute atttacks of recurrent otitis media. Rev Infect Dis 1981;3 Suppl:S124-32 Mäkelä PH, Sibakov M, Herva E ym. Pneumococcal vaccine and otitis media. Lancet 1980;2:547-51 Niemelä M, Pihakari O, Pokka T ym. Pacifier as a risk factor for acute otitis media: A randomized, controlled trial of parental counseling. Pediatrics 2000;106:483-8 Niemelä M, Uhari M, Hannuksela A. Pacifiers and dental structure as risk factors for otitis media. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1994;29:121-7 Niemelä M, Uhari M, Möttönen M. A pacifier increases the risk of recurrent acute otitis media in children in day care centers. Pediatrics 1995;96:884-8 Owen MJ, Baldwin CD, Swank PR ym. Relation of infant feeding practices, cigarette smoke exposure, and group child care to the onset and duration of otitis media with effusion in the first two years of life. J Pediatr 1993;123:702-11 Pichichero ME, Cohen R. Shortened course of antibiotic therapy for acute otitis media, sinusitis and tonsillopharyngitis. Pediatr Infect Dis J 1997;16:680-95 Pichichero ME, Pichichero CL. Persistent acute otitis media: I. Causative pathogens. Pediatr Infect Dis J 1995;14:178-83 Prellner K, Foglé-Hansson M, Jørgensen F ym. Prevention of recurrent acute otitis media in otitis-prone children by intermittent prophylaxis with penicillin. Acta Otolaryngol 1994;114:182-7 Prymula R, Peeters P, Chrobok V ym. Pneumococcal capsular polysaccharides conjugated to protein D for prevention of acute otitis media caused by both Streptococcus pneumoniae and non-typable Haemophilus influenzae: a randomised double-blind efficacy study. Lancet 2006;367:740-8 Puhakka H. Pieni tympanometri parantaa lasten välikorvantulehdusten diagnostiikkaa avohoidossa. Suom Lääkäril 1991;46:2708-11 Pukander J, Luotonen J, Timonen M ym. Risk factors affecting the occurrence of acute otitis media among 2-3-year-old urban children. Acta Otolaryngol 1985;100:260-5 Randall JE, Hendley JO. A decongestant-antihistamine mixture in the prevention of otitis media in children with colds. Pediatrics 1979;63:483-5 Roark R, Berman S. Continuous twice daily or once daily amoxicillin prophylaxis compared with placebo for children with recurrent acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 1997;16:376-81 Roos K, Larsson P. Efficacy of ceftibuten in 5 versus 10 days treatment of recurrent acute otitis media in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2000;55:109-15 Rosenfeld RM, Schwartz SR, Pynnonen MA ym. Clinical practice guideline: Tympanostomy tubes in children. Otolaryngol Head Neck Surg 2013;149:S1-35 Rosenfeld RM, Vertrees JE, Carr J ym. Clinical efficacy of antimicrobial drugs for acute otitis media: metaanalysis of 5400 children from thirty-three randomized trials. J Pediatr 1994;124:355-67 Rovers MM, Numans ME, Langenbach E ym. Is pacifier use a risk factor for acute otitis media? A dynamic cohort study. Fam Pract 2008;25:233-6 Rubin DH, Leventhal JM, Krasilnikoff PA ym. Relationship between infant feeding and infectious illness: a prospective study of infants during the first year of life. Pediatrics 1990;85:464-71 Ruohola A, Heikkinen T, Jero J ym. Oral prednisolone is an effective adjuvant therapy for acute otitis media with discharge through tympanostomy tubes. J Pediatr 1999;134:459-63 Ruohola A, Heikkinen T, Meurman O ym. Antibiotic treatment of acute otorrhea through tympanostomy tube: randomized double-blind placebo-controlled study with daily follow-up. Pediatrics 2003;111:1061-7 Ruohola A, Heikkinen T, Waris M ym. Intranasal fluticasone propionate does not prevent acute otitis media during viral upper respiratory infection in children. J Allergy Clin Immunol 2000;106:467-71 Ruohola A, Laine MK, Tähtinen PA. Effect of Antimicrobial Treatment on the Resolution of Middle-Ear Effusion After Acute Otitis Media. J Pediatric Infect Dis Soc 2017;: Ruuskanen O, Arola M, Putto-Laurila A ym. Acute otitis media and respiratory virus infections. Pediatr Infect Dis J 1989;8:94-9 Salah M, Abdel-Aziz M, Al-Farok A ym. Recurrent acute otitis media in infants: analysis of risk factors. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013;77:1665-9 Shurin PA, Rehmus JM, Johnson CE ym. Bacterial polysaccharide immune globulin for prophylaxis of acute otitis media in high-risk children. J Pediatr 1993;123:801-10 Simoes EA, Groothuis JR, Tristram DA ym. Respiratory syncytial virus-enriched globulin for the prevention of acute otitis media in high risk children. J Pediatr 1996;129:214-9 Sipilä M, Karma P, Pukander J ym. The Bayesian approach to the evaluation of risk factors in acute and recurrent acute otitis media. Acta Otolaryngol 1988;106:94-101 Sloyer JL Jr, Ploussard JH, Howie VM. Efficacy of pneumococcal polysaccharide vaccine in preventing acute otitis media in infants in Huntsville, Alabama. Rev Infect Dis 1981;3 Suppl:S119-23 Stathis SL, O'Callaghan DM, Williams GM ym. Maternal cigarette smoking during pregnancy is an independent predictor for symptoms of middle ear disease at five years' postdelivery. Pediatrics 1999;104:e16 Stenstrom R, Bernard PA, Ben-Simhon H. Exposure to environmental tobacco smoke as a risk factor for recurrent acute otitis media in children under the age of five years. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1993;27:127-36 Stockmann C, Ampofo K, Hersh AL ym. Seasonality of acute otitis media and the role of respiratory viral activity in children. Pediatr Infect Dis J 2013;32:314-9 Ståhlberg MR, Ruuskanen O, Virolainen E. Risk factors for recurrent otitis media. Pediatr Infect Dis 1986;5:30-2 Tainio VM, Savilahti E, Salmenperä L ym. Risk factors for infantile recurrent otitis media: atopy but not type of feeding. Pediatr Res 1988;23:509-12 Tapiainen T, Kujala T, Renko M ym. Effect of antimicrobial treatment of acute otitis media on the daily disappearance of middle ear effusion: a placebo-controlled trial. JAMA Pediatr 2014;168:635-41 Tapiainen T, Luotonen L, Kontiokari T ym. Xylitol administered only during respiratory infections failed to prevent acute otitis media. Pediatrics 2002;109:E19 Teele DW, Klein JO, Bratton L ym. Use of pneumococcal vaccine for prevention of recurrent acute otitis media in infants in Boston. The Greater Boston Collaborative Otitis Media Study Group. Rev Infect Dis 1981;3 Suppl:S113-8 Teele DW, Klein JO, Rosner B. Epidemiology of otitis media during the first seven years of life in children in greater Boston: a prospective, cohort study. J Infect Dis 1989;160:83-94 Teele DW, Klein JO, Word BM ym. Antimicrobial prophylaxis for infants at risk for recurrent acute otitis media. Vaccine 2000;19 Suppl 1:S140-3 Thanaviratananich S, Laopaiboon M, Vatanasapt P. Once or twice daily versus three times daily amoxicillin with or without clavulanate for the treatment of acute otitis media. Cochrane Database Syst Rev 2013;12:CD004975 Tähtinen PA, Laine MK, Huovinen P ym. A placebo-controlled trial of antimicrobial treatment for acute otitis media. N Engl J Med 2011;364:116-26 Tähtinen PA, Laine MK, Ruuskanen O ym. Delayed versus immediate antimicrobial treatment for acute otitis media. Pediatr Infect Dis J 2012;31:1227-32 Uhari M, Kontiokari T, Koskela M ym. Xylitol chewing gum in prevention of acute otitis media: double blind randomised trial. BMJ 1996;313:1180-4 Uhari M, Kontiokari T, Niemelä M. A novel use of xylitol sugar in preventing acute otitis media. Pediatrics 1998;102:879-84 Uhari M, Mäntysaari K, Niemelä M. A meta-analytic review of the risk factors for acute otitis media. Clin Infect Dis 1996;22:1079-83 Uhari M, Niemelä M, Hietala J. Prediction of acute otitis media with symptoms and signs. Acta Paediatr 1995;84:90-2 Ukkonen P, Varis K, Jernfors M ym. Treatment of acute otitis media with an antiadhesive oligosaccharide: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2000;356:1398-402 van Balen FA, de Melker RA. Validation of a portable tympanometer for use in primary care. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1994;29:219-25 van Buchem FL, Dunk JH, van't Hof MA. Therapy of acute otitis media: myringotomy, antibiotics, or neither? A double-blind study in children. Lancet 1981;2:883-7 Warren JJ, Levy SM, Kirchner HL ym. Pacifier use and the occurrence of otitis media in the first year of life. Pediatr Dent 2001;23:103-7 Veenhoven R, Bogaert D, Uiterwaal C ym. Effect of conjugate pneumococcal vaccine followed by polysaccharide pneumococcal vaccine on recurrent acute otitis media: a randomised study. Lancet 2003;361:2189-95 Venekamp RP, Sanders S, Glasziou PP ym. Antibiotics for acute otitis media in children. Cochrane Database Syst Rev 2013;1:CD000219 Williams RL, Chalmers TC, Stange KC ym. Use of antibiotics in preventing recurrent acute otitis media and in treating otitis media with effusion. A meta-analytic attempt to resolve the brouhaha. JAMA 1993;270:1344-51 Winther B, Alper CM, Mandel EM ym. Temporal relationships between colds, upper respiratory viruses detected by polymerase chain reaction, and otitis media in young children followed through a typical cold season. Pediatrics 2007;119:1069-75 Zutavern A, Rzehak P, Brockow I ym. Day care in relation to respiratory-tract and gastrointestinal infections in a German birth cohort study. Acta Paediatr 2007;96:1494-9
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko