KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Kortikosteroidihoito ennenaikaisen synnytyksen uhatessa
Käypä hoito -suositus |  Julkaistu: 2009-05-20   | Tila: voimassa  |  Aihepiiri(t): Lastentaudit, Naistentaudit ja synnytykset, Neonatologia, Raskaus
Mikä on Käypä hoito -suositus?
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Perinatologinen seura ry:n asettama työryhmä
PDF Tulosta

Kortikosteroidihoito ennenaikaisen synnytyksen uhatessa

Käypä hoito
20.5.2009
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Perinatologinen seura ry:n asettama työryhmä

Koosteet

 

Poistetaan julkaisusta 6.6.2017 «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_56_INSTANCE_L2cAf58mgLzd_articleId=172117»1

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «»1

Keskeinen sisältö

 • Synnytystä edeltävä eli antenataalinen kortikosteroidihoito vähentää ennen raskausviikkoa 34+0 syntyneiden keskosten kuolleisuutta ja sairastavuutta.
 • Hoidon hyödyt ylittävät suuresti sen mahdolliset haitat.
 • Hoito on tehokkainta, jos se annetaan 1–7 vuorokautta ennen lapsen syntymää.
 • Hoidon rutiinimaista toistamista ei suositella.

Tavoitteet ja kohderyhmät

 • Tarkoituksena on
  • kuvata synnytystä edeltävän kortikosteroidihoidon välittömät vaikutukset äitiin, sikiöön ja vastasyntyneeseen sekä myöhäisvaikutukset lapsuus- ja aikuisiällä
  • antaa tätä hoitoa koskeva suositus sekä lisätä hoidon tutkimustietoon perustuvaa käyttöä ennenaikaisen synnytyksen uhatessa.
 • Suositus on tarkoitettu erikoissairaanhoitoa varten.

Tausta

Epidemiologia

Synnytystä edeltävän kortikosteroidihoidon vaikutukset

Vaikutukset äidin terveyteen

Vaikutukset kohtuun, istukkaan ja sikiöön

Vaikutukset vastasyntyneeseen

Taulukko 1. Ennenaikaisen synnytyksen uhatessa annetun kortikosteroidihoidon vaikutukset neonataalikuolleisuuteen ja sairastavuuteen Robertsin ja Dalzielin meta-analyysin mukaan «Roberts D, Dalziel S. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD004454 »2.
  Suhteellinen riski 95 %:n luottamusväli
Ellei luottamusväliin sisälly arvoa 1, on ero ryhmien välillä merkitsevä. Jos suhteellinen riski on alle 1, vähentää hoito kyseistä lopputulosta.
Neonataalikuolleisuus 0.69 0.58–0.81
Aivoverenvuoto 0.54 0.43–0.69
Nekrotisoiva enterokoliitti 0.46 0.29–0.74
Infektio tehohoidon aikana 0.83 0.66–1.04
Keskosen krooninen keuhkosairaus 0.86 0.61–1.22
Taulukko 2. Ennenaikaisen synnytyksen uhatessa annetun kortikosteroidihoidon vaikutukset hengitysvaikeusoireyhtymän ilmaantuvuuteen Robertsin ja Dalzielin meta-analyysin mukaan «Roberts D, Dalziel S. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD004454 »2.
  Suhteellinen riski 95 %:n luottamusväli
Ellei luottamusväliin sisälly arvoa 1, on ero ryhmien välillä merkitsevä. Jos suhteellinen riski on alle 1, vähentää hoito kyseistä lopputulosta.
Kaikki vastasyntyneet 0.66 0.59–0.73
Alaryhmät    
Lääke: syntymä 1–7 vrk 0.46 0.35–0.60
Raskauden kesto alle 34 viikkoa 0.58 0.47–0.72
Lapsivedenmeno yli 24 tuntia 0.68 0.51–0.90
Pre-eklampsia 0.50 0.35–0.72

Myöhäisvaikutukset

Lapsuus ja nuoruus

 • Syntymää edeltävällä kortikosteroidihoidolla ei näytä olevan merkittäviä lapsuuteen ulottuvia haittavaikutuksia «Antenataalisella kortikosteroidilla ei liene pitkäaikaishaittoja.»B.
  • Kortikosteroidi- ja lumeryhmän välillä ei ole havaittu eroja kasvussa, kehityksessä tai koulumenestyksessä.
  • Kortikosteroidihoito saattaa vähentää kehitysviivästymän ja liikuntavamman (cerebral palsy, CP) ilmaantumista, mutta erot eivät ole merkitseviä.

Aikuisikä

 • Syntymää edeltävällä kortikosteroidihoidolla ei näytä olevan merkittäviä aikuisuuteen ulottuvia haittavaikutuksia «Antenataalisella kortikosteroidilla ei liene pitkäaikaishaittoja.»B.
  • Hoidon ei ole havaittu vaikuttavan aikuisiän painoon, pituuteen, päänympärykseen tai verenpaineeseen.
  • Hoito saattaa lisätä aikuisiällä ilmenevää poikkeavan glukoosinsiedon riskiä.
  • Hoidon ei ole havaittu vaikuttavan aikuisiän koulutustasoon, älylliseen suoriutumiseen tai aistivammojen ilmaantumiseen.

Uusintahoito

Hoitosuositus

Hoidon toteutus

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Perinatologinen Seura ry:n asettama työryhmä

Kortikosteroidihoito ennenaikaisen synnytyksen uhatessa -suosituksen historiatiedot «Kortikosteroidihoito ennenaikaisen synnytyksen uhatessa, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»1

Puheenjohtaja:

Anneli Kari, LT, erikoislääkäri; HYKS:n lastenklinikka

Jäsenet:

Mikko Hallman, professori; OYS:n lastenklinikka

Erja Halmesmäki, dosentti, osastonylilääkäri; HYKS:n naistenklinikka

Jorma Komulainen, LL (väit.), ylilääkäri; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Käypä hoito -toimittaja)

Sidonnaisuudet

Mikko Hallman: Ei sidonnaisuuksia.

Erja Halmesmäki: Omistaa pörssiosakkeita. Osallistunut lääkealan yrityksen matkalle.

Anneli Kari: Ei sidonnaisuuksia.

Jorma Komulainen: Ks. www.kaypahoito.fi «http://www.kaypahoito.fi»2/ Yhteystiedot / Toimitus / Lisätiedot

Kirjallisuusviite

Kortikosteroidihoito ennenaikaisen synnytyksen uhatessa (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Perinatologinen seura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2009 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.käypähoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»3

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Liggins GC, Howie RN. A controlled trial of antepartum glucocorticoid treatment for prevention of the respiratory distress syndrome in premature infants. Pediatrics 1972;50:515-25 «PMID: 4561295»PubMed
 2. Roberts D, Dalziel S. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD004454 «PMID: 16856047»PubMed
 3. Effect of corticosteroids for fetal maturation on perinatal outcomes. NIH Consens Statement 1994;12:1-24 «PMID: 7728157»PubMed
 4. Synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2006. Luettavissa Internetissä http://www.stakes.fi/tilastot/synnyttajat/
 5. Tommiska V, Heinonen K, Ikonen S ym. A national short-term follow-Up study of extremely low birth weight infants born in Finland in 1996-1997. Pediatrics 2001;107:E2 «PMID: 11134466»PubMed
 6. Tommiska V, Heinonen K, Lehtonen L ym. No improvement in outcome of nationwide extremely low birth weight infant populations between 1996-1997 and 1999-2000. Pediatrics 2007;119:29-36 «PMID: 17200268»PubMed
 7. Mikkola K, Ritari N, Tommiska V ym. Neurodevelopmental outcome at 5 years of age of a national cohort of extremely low birth weight infants who were born in 1996-1997. Pediatrics 2005;116:1391-400 «PMID: 16322163»PubMed
 8. Rautava L, Lehtonen L, Peltola M ym. The effect of birth in secondary- or tertiary-level hospitals in Finland on mortality in very preterm infants: a birth-register study. Pediatrics 2007;119:e257-63 «PMID: 17200251»PubMed
 9. Costeloe K, Hennessy E, Gibson AT ym. The EPICure study: outcomes to discharge from hospital for infants born at the threshold of viability. Pediatrics 2000;106:659-71 «PMID: 11015506»PubMed
 10. Crowther CA, Harding JE. Repeat doses of prenatal corticosteroids for women at risk of preterm birth for preventing neonatal respiratory disease. Cochrane Database Syst Rev 2007;3:CD003935 «PMID: 17636741»PubMed
 11. Wapner RJ, Sorokin Y, Mele L ym. Long-term outcomes after repeat doses of antenatal corticosteroids. N Engl J Med 2007;357:1190-8 «PMID: 17881751»PubMed
 12. Stutchfield P, Whitaker R, Russell I ym. Antenatal betamethasone and incidence of neonatal respiratory distress after elective caesarean section: pragmatic randomised trial. BMJ 2005;331:662 «PMID: 16115831»PubMed
 13. Ahmad I, Beharry KD, Valencia AM ym. Influence of a single course of antenatal betamethasone on the maternal-fetal insulin-IGF-GH axis in singleton pregnancies. Growth Horm IGF Res 2006;16:267-75 «PMID: 16920374»PubMed
 14. Amorim MM, Santos LC, Faúndes A. Corticosteroid therapy for prevention of respiratory distress syndrome in severe preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 1999;180:1283-8 «PMID: 10329891»PubMed
 15. Baud O, Foix-L'Helias L, Kaminski M ym. Antenatal glucocorticoid treatment and cystic periventricular leukomalacia in very premature infants. N Engl J Med 1999;341:1190-6 «PMID: 10519896»PubMed
 16. Crowther CA, Doyle LW, Haslam RR ym. Outcomes at 2 years of age after repeat doses of antenatal corticosteroids. N Engl J Med 2007;357:1179-89 «PMID: 17881750»PubMed
 17. Crowther CA, Haslam RR, Hiller JE ym. Neonatal respiratory distress syndrome after repeat exposure to antenatal corticosteroids: a randomised controlled trial. Lancet 2006;367:1913-9 «PMID: 16765760»PubMed
 18. Deren O, Karaer C, Onderoglu L ym. The effect of steroids on the biophysical profile and Doppler indices of umbilical and middle cerebral arteries in healthy preterm fetuses. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001;99:72-6 «PMID: 11604189»PubMed
 19. Elimian A, Garry D, Figueroa R ym. Antenatal betamethasone compared with dexamethasone (betacode trial): a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2007;110:26-30 «PMID: 17601892»PubMed
 20. Fallenstein F, Busch H, Behrens C ym. The effect of betamethasone administration on uterine motility in pregnancy. A prospective study using four-channel tocography. J Perinat Med 2006;34:130-1 «PMID: 16519617»PubMed
 21. Garite TJ, Kurtzman J, Maurel K ym. Impact of a 'rescue course' of antenatal corticosteroids: a multicenter randomized placebo-controlled trial. Am J Obstet Gynecol 2009;200:248.e1-9 «PMID: 19254583»PubMed
 22. Kelly MK, Schneider EP, Petrikovsky BM ym. Effect of antenatal steroid administration on the fetal biophysical profile. J Clin Ultrasound 2000;28:224-6 «PMID: 10800000»PubMed
 23. Lee BH, Stoll BJ, McDonald SA ym. Neurodevelopmental outcomes of extremely low birth weight infants exposed prenatally to dexamethasone versus betamethasone. Pediatrics 2008;121:289-96 «PMID: 18245420»PubMed
 24. Lee BH, Stoll BJ, McDonald SA ym. Adverse neonatal outcomes associated with antenatal dexamethasone versus antenatal betamethasone. Pediatrics 2006;117:1503-10 «PMID: 16651303»PubMed
 25. Leitich H, Egarter C, Reisenberger K ym. Concomitant use of glucocorticoids: a comparison of two metaanalyses on antibiotic treatment in preterm premature rupture of membranes. Am J Obstet Gynecol 1998;178:899-908 «PMID: 9609557»PubMed
 26. Mathiesen ER, Christensen AB, Hellmuth E ym. Insulin dose during glucocorticoid treatment for fetal lung maturation in diabetic pregnancy: test of an algorithm [correction of analgoritm]. Acta Obstet Gynecol Scand 2002;81:835-9 «PMID: 12225298»PubMed
 27. Murphy KE, Hannah ME, Willan AR ym. Multiple courses of antenatal corticosteroids for preterm birth (MACS): a randomised controlled trial. Lancet 2008;372:2143-51 «PMID: 19101390»PubMed
 28. Peltoniemi OM, Kari MA, Tammela O ym. Randomized trial of a single repeat dose of prenatal betamethasone treatment in imminent preterm birth. Pediatrics 2007;119:290-8 «PMID: 17272618»PubMed
 29. Sawady J, Mercer BM, Wapner RJ ym. The National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network Beneficial Effects of Antenatal Repeated Steroids study: impact of repeated doses of antenatal corticosteroids on placental growth and histologic findings. Am J Obstet Gynecol 2007;197:281.e1-8 «PMID: 17826421»PubMed
 30. Star J, Hogan J, Sosa ME ym. Glucocorticoid-associated maternal hyperglycemia: a randomized trial of insulin prophylaxis. J Matern Fetal Med 2000;9:273-7 «PMID: 11132581»PubMed
 31. Subtil D, Tiberghien P, Devos P ym. Immediate and delayed effects of antenatal corticosteroids on fetal heart rate: a randomized trial that compares betamethasone acetate and phosphate, betamethasone phosphate, and dexamethasone. Am J Obstet Gynecol 2003;188:524-31 «PMID: 12592266»PubMed
 32. Wapner RJ, Sorokin Y, Thom EA ym. Single versus weekly courses of antenatal corticosteroids: evaluation of safety and efficacy. Am J Obstet Gynecol 2006;195:633-42 «PMID: 16846587»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko