Koulutukset

 

Käypä hoito -toimitus järjestää Käypä hoito -suositustyöryhmien jäsenille tarvittaessa koulutusta tutkimusten kriittisessä arvioinnissa ja näytönastekatsauksien laatimisessa.

Aiemmin pidettyjen koulutustilaisuuksien luentoesitykset ja muut mahdolliset materiaalit löytyvät Pidetyt koulutukset -sivulta. Julkaisemme esitykset aina vain luennoitsijan luvalla.

Tulevia koulutuksia

26.-27.3.2019
Tutkimustieto käyttöön
Hotelli Rantapuisto, Helsinki
Käypä hoito maksaa Käypä hoito -työryhmien jäsenten osallistumismaksun. Matka- ja majoituskustannukset omakustanteiset.

23.5.2019
Neljännesvuosisata Käypä hoito -suosituksia
Folkhälsan, Ossian-sali, Helsinki
Ohjelma julkaistaan alkuvuodesta 2019

 

 

 

 

 

 

 

 Päivitetty 07.02.2019