Koulutukset

Käypä hoito -toimitus järjestää työryhmien jäsenille tarvittaessa koulutusta näytönastekatsausten laatimisessa. Lisäksi vuosittain järjestetään tutkimustiedon kriittisen arvioinnin kurssi. Muuta koulutusta järjestetään tarpeen mukaan.

Ryhmätöitä Tutkimustiedon kriittisen arvioinnin kurssilla.

 Päivitetty 08.08.2017