Koulutukset

Käypä hoito -toimitus järjestää työryhmien jäsenille koulutusta näytönastekatsausten laatimisessa (NAK-pajat). Lisäksi vuosittain järjestetään tutkimustiedon kriittisen arvioinnin kurssi. Muuta koulutusta järjestetään tarpeen mukaan.

Ryhmätöitä Tutkimustiedon kriittisen arvioinnin kurssilla.

 Päivitetty 27.01.2017