Julkaisut

Käypä hoito -toimijat laativat erilaisia julkaisuja hoitosuosituksiin liittyen. Postereita esitellään konferensseissa ja erilaisissa tapahtumissa.

Hankkeisiin liittyviä materiaaleja julkaistaan hankekohtaisilla sivuilla. Vuosina 2015–17 toteutettavan Kuntoutussuositusten implementointi -hankkeen aikana julkaistut materiaalit löytyvät kootusti omalta sivultaan, samoin Vältä viisaasti -suositukset.

 Päivitetty 17.01.2017