Haku Haku

Palaa sivulle
Hakutulokset

Hakutulokset

Keskeiset hoitosuositukset (1)
Unettomuus on yleinen ongelma, joka vaatii hoitoa. Pitkittyessään unettomuus lisää monien sairauksien ja tapaturmien riskiä, heikentää toimintakykyä ja huonontaa elämänlaatua.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Toissijaiset hoitosuositukset (11)
Aivovammapotilas on tutkittava nopeasti ja huolellisesti. Häntä on tarkkailtava ja löydökset tulee kirjata aluksi tunnin välein.
Masennus on keskeinen kansanterveysongelma, josta kärsii noin 5 prosenttia suomalaisista. Keskeisiä hoitomuotoja ovat masennuslääkkeet ja vaikuttaviksi osoitetut psykoterapiat.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Skitsofrenia on vakava, monimuotoinen psyykkinen sairaus, jonka ennustetta voidaan parantaa varhaisella tunnistamisella ja varhain aloitetulla hoidolla. Skitsofrenian hoito perustuu pitkäjänteiseen, luottamukselliseen hoitosuhteeseen, psykoosilääkitykseen sekä psykososiaalisiin hoito- ja kuntoutustoimenpiteisiin.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on vakava sairaus, joka lisää kuolleisuutta ja sairastavuutta. Vieroitushoidolla voidaan auttaa monia potilaita.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Alkoholiongelma on eräs yhteiskunnan merkittävistä terveysuhkista. Lyhytneuvonta (mini-interventio) on tehokas tapa vaikuttaa alkoholinkäyttöön ja ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Näytä lisää
Näytönastekatsaukset (103)
65-vuotiaassa ja sitä vanhemmassa väestössä pitkäaikaisen unettomuuden ilmaantuvuus on noin 5 % vuodessa.
Kognitiiviset hoito-ohjelmat ovat tehokkaita unettomuushäiriön hoidossa ja tulokset näyttävät pysyviltä.
Kognitiivis-behavioraaliset hoito-ohjelmat soveltuvat perusterveydenhuollon käyttöön.
Kognitiivis-behavioraaliset menetelmät ilmeisesti soveltuvat ikääntynei den unettomuuden hoitoon.
Kun arvioidaan hoidon välitöntä vaikutusta, kognitiiviset hoito-ohjelmat ja unilääkehoito (bentsodiatsepiinit ja bentsodiatsepiinin kaltaisesti vaikuttavat lääkkeet) ovat tehokkaita kroonisen unettomuuden hoitomuotoja, mutta vain kognitiivisten hoito-ohjelmien tulokset ovat pysyviä keskipitkissä seurannoissa.
Näytä lisää
Lisätietoa (56)
Näytä lisää
Muut (14)
Näytä lisää