Haku Haku

Palaa sivulle
Hakutulokset

Hakutulokset

Keskeiset hoitosuositukset (2)
Joka kolmas nainen kokee jossain elämänsä vaiheessa kuukautisvuotonsa runsaiksi. Diagnoosi perustuu anamneesiin sekä vuodon määrän ja sen vuodosta aiheutuvan haitan yhdenmukaiseen arviointiin.
Raskauden ehkäisyn ja ehkäisypalveluiden tulee olla helposti saatavilla. Ehkäisyn käytölle ei ole ikärajaa.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Toissijaiset hoitosuositukset (77)
Raskaudenkeskeytys on ihmisen toimin käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei ole synnytys ja joka johtaa yhden tai useamman sikiön kuolemaan. Lääkkeellisten keskeytysten osuus on kasvanut; vuonna 2011 se oli noin 89 prosenttia kaikista keskeytyksistä.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Kohonneella verenpaineella tarkoitetaan tilaa, jossa suurten ja keskisuurten valtimoiden paine on jatkuvasti normaalia korkeampi. Kohonneen verenpaineen alentaminen vähentää muun muassa aivohalvauksen ja sydäninfarktin vaaraa.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Sepelvaltimotautikohtaus vaatii aina nopeaa hoitoa osaavassa hoitopaikassa. Hoidossa on tarpeen arvioida yksilöllisesti, millaisessa vaarassa potilas on, ja valita sen perusteella hoitolinja.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia (veritulppa) syntyvät samalla mekanismilla: tukos aiheutuu suonen seinämän vauriosta, veren hidastuneesta virtauksesta ja lisääntyneestä tukosalttiudesta.Suuri osa syvistä laskimotukoksista on ehkäistävissä.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Keuhkoahtaumataudille (COPD) tyypillisiä piirteitä ovat hitaasti etenevä, pääosin korjaantumaton hengitysteiden ahtauma ja keuhkojen hidastunut uloshengitysvirtaus. Tärkein yksittäinen keuhkoahtaumataudin syy on tupakointi.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Näytä lisää
Näytönastekatsaukset (64)
Ehkäisevästi käytettynä oraaliset antihistamiinit pienentävät ilmeisesti hyttysenpiston aiheuttamaa paukamaa ja lieventävät kutinaa aiemmin voimakkaan reaktion saaneilla aikuisilla.
Säännöllisesti ja runsaasti vähintään kohtalaisella kuormittavuudella liikkuvien miesten ja naisten paksusuolen syövän ilmaantuvuuden riski on pienempi kuin fyysisesti inaktiivisilla.
Raskausdiabeteksen ilmentymisessä, keisarileikkauksien tai toimenpidesynnytysten määrässä tai insuliiniherkkyydessä ei liene eroa harjoitelleiden ja harjoittelemattomien välillä.
Pitkäkestoiset kouluissa lihavuuden ehkäisyyn suunnatut interventiot ovat ilmeisesti lyhytkestoisia interventioita tuloksellisempia.
Liikunnan lisäämiseen ja ylipainoisilla laihtumiseen tähtäävä elämäntapainterventio (verrattuna tavalliseen ohjaukseen) vähentää tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuutta henkilöillä, joilla on suurentunut diabetesriski.
Näytä lisää
Lisätietoa (45)
Näytä lisää
Muut (126)
Näytä lisää