Haku Haku

Palaa sivulle
Hakutulokset

Hakutulokset

Keskeiset hoitosuositukset (1)
Raskauden ehkäisyn ja ehkäisypalveluiden tulee olla helposti saatavilla. Ehkäisyn käytölle ei ole ikärajaa.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Toissijaiset hoitosuositukset (77)
Raskaudenkeskeytys on ihmisen toimin käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei ole synnytys ja joka johtaa yhden tai useamman sikiön kuolemaan. Lääkkeellisten keskeytysten osuus on kasvanut; vuonna 2011 se oli noin 89 prosenttia kaikista keskeytyksistä.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Joka kolmas nainen kokee jossain elämänsä vaiheessa kuukautisvuotonsa runsaiksi. Diagnoosi perustuu anamneesiin sekä vuodon määrän ja sen vuodosta aiheutuvan haitan yhdenmukaiseen arviointiin.
Potilasversio: suomeksi
Kohonneella verenpaineella tarkoitetaan tilaa, jossa suurten ja keskisuurten valtimoiden paine on jatkuvasti normaalia korkeampi. Kohonneen verenpaineen alentaminen vähentää muun muassa aivohalvauksen ja sydäninfarktin vaaraa.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Sepelvaltimotautikohtaus vaatii aina nopeaa hoitoa osaavassa hoitopaikassa. Hoidossa on tarpeen arvioida yksilöllisesti, millaisessa vaarassa potilas on, ja valita sen perusteella hoitolinja.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia (veritulppa) syntyvät samalla mekanismilla: tukos aiheutuu suonen seinämän vauriosta, veren hidastuneesta virtauksesta ja lisääntyneestä tukosalttiudesta.Suuri osa syvistä laskimotukoksista on ehkäistävissä.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Näytä lisää
Näytönastekatsaukset (59)
Yhdistelmäehkäisytabletit lisäävät aivoinfarktin riskiä aurallisessa migreenissä.
Yhdistelmäehkäisypillerit lisäävät syvän laskimotukoksen vaaran 3,5-kertaiseksi.
Yhdistelmäehkäisypillerit ilmeisesti lievittävät kuukautiskipuja.
Hormonikierukkahoidon aikana esiintyy noin kolmasosalla naisista epäsäännöllistä vuotoa vuoden seurannassa.
Hormonikierukan käyttäjillä on ilmeisesti suurempi riski saada munasarjakysta kuin kohdunpoistopotilailla ensimmäisen vuoden aikana (6-kertainen riski kuuden kuukauden kuluttua, 3-kertainen vuoden kuluttua), viiden vuoden kuluessa ero häviää. Kystat ovat useimmiten oireettomia ja häviävät seurannassa itsestään.
Näytä lisää
Lisätietoa (43)
Näytä lisää
Muut (114)
Näytä lisää