Haku Haku

Palaa sivulle
Hakutulokset

Hakutulokset

Keskeiset hoitosuositukset (2)
Joka kolmas nainen kokee jossain elämänsä vaiheessa kuukautisvuotonsa runsaiksi. Diagnoosi perustuu anamneesiin sekä vuodon määrän ja sen vuodosta aiheutuvan haitan yhdenmukaiseen arviointiin.
Raskauden ehkäisyn ja ehkäisypalveluiden tulee olla helposti saatavilla. Ehkäisyn käytölle ei ole ikärajaa.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Toissijaiset hoitosuositukset (77)
Raskaudenkeskeytys on ihmisen toimin käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei ole synnytys ja joka johtaa yhden tai useamman sikiön kuolemaan. Lääkkeellisten keskeytysten osuus on kasvanut; vuonna 2011 se oli noin 89 prosenttia kaikista keskeytyksistä.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Ahdistus on yleinen oire. Ahdistuneisuushäiriöt esiintyvät usein samanaikaisesti muiden psykiatristen, somaattisten ja päihdehäiriöiden kanssa.
Kohonneella verenpaineella tarkoitetaan tilaa, jossa suurten ja keskisuurten valtimoiden paine on jatkuvasti normaalia korkeampi. Kohonneen verenpaineen alentaminen vähentää muun muassa aivohalvauksen ja sydäninfarktin vaaraa.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Sepelvaltimotautikohtaus vaatii aina nopeaa hoitoa osaavassa hoitopaikassa. Hoidossa on tarpeen arvioida yksilöllisesti, millaisessa vaarassa potilas on, ja valita sen perusteella hoitolinja.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia (veritulppa) syntyvät samalla mekanismilla: tukos aiheutuu suonen seinämän vauriosta, veren hidastuneesta virtauksesta ja lisääntyneestä tukosalttiudesta.Suuri osa syvistä laskimotukoksista on ehkäistävissä.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Näytä lisää
Näytönastekatsaukset (65)
Tulehduskipulääkkeiden GI-haittojen riskiä voidaan vähentää liittämällä epäselektiiviseen tulehduskipulääkehoitoon protonipumpun estäjä.
Nuoremmilla naisilla spontaani paranemistaipumus on suurempi ja heillä 3 kuukauden – vuoden aikana HSIL -muutoksista paranee seurannassa 20-71%.
Polven tekonivelleikkauksen jälkeen tukosprofylaksia tulisi jatkaa vähintään 10 vuorokautta. Pitempää 30–42 vuorokauden tukosprofylaksia sovelletaan, jos potilaalla on myös muita tukosvaaraa lisääviä tekijöitä. Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tukosprofylaksia jatketaan 30 vuorokautta.
Syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian riski on suurimmillaan 6 ensimmäistä synnytyksen jälkeistä viikkoa ja vasta sen jälkeen pienenee merkittävästi.
Raskauden mahdollisuus kohdun limakalvon tuhoamisen jälkeen on pieni. Raskauden ehkäisy on kuitenkin tärkeätä, koska kohdun limakalvon tuhoamisen jälkeisiin raskauksiin liittyy normaalia enemmän vakavia komplikaatioita, kuten ennenaikaista synnytystä ja istukan kiinnittymishäiriöitä.
Näytä lisää
Lisätietoa (46)
Näytä lisää
Muut (129)
Näytä lisää