Haku Haku

Palaa sivulle
Hakutulokset

Hakutulokset

Keskeiset hoitosuositukset (2)
Satunnainen päänsärky on lapsilla yleistä. Jännityspäänsärky on 12-vuotiailla yhtä yleinen kuin migreeni.
Potilasversio: suomeksi
Migreeni jaetaan kahteen päämuotoon, auralliseen ja aurattomaan. Osa migreenipotilaista selviytyy särkynsä kanssa ilman lääkettä tai vain vähäisen särkylääkityksen turvin, toisilta migreenikohtaus vie toimintakyvyn, joten lääkehoitojakin on useita erilaisia.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Toissijaiset hoitosuositukset (8)
Alaraajojen laskimoiden vajaatoiminta on yleinen, krooninen ja useimmiten etenevä sairaus, jonka perimmäinen syy on tuntematon. Joissakin tapauksissa hoidoksi riittää hoitosukka, mutta vakavammat tapaukset vaativat myös muita hoitoja, kuten laskimonsisäisiä tai kirurgisia hoitoja.
Niskan ja hartioiden kipu on yleinen vaiva. Niskasairauksien riskitekijöitä ovat useat työn fyysiset kuormitustekijät, ikä, naissukupuoli ja ylipaino.
Aivoinfarkteista suurin osa on ehkäistävissä kohtamalla keskeiset riskitekijät: kohonnut verenpaine, tupakointi, keskivartalolihavuus, diabetes, eteisvärinä ja dyslipidemiat. Sairastuneiden tehokkaalla hoidolla voidaan vähentää huomattavasti sairauden aiheuttamaa vammaisuutta.
Potilasversio: suomeksi
Purentaelimistön kiputiloista ja toimintahäiriöistä tavallisimpia ovat leukanivelen äänet, leukanivelten tai purentalihasten kipu, suun rajoittunut avaaminen ja alaleuan liikehäiriöt. TMD-vaivat ovat yleisiä ja hammassäryn jälkeen tavallisin pään alueen kiputila, jonka takia potilas hakeutuu hoitoon.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Suosituksessa käsitellään pääosin yleisimpiä pitkäaikaisia tuki- ja liikuntaelimistön, viskeraalisia, neuropaattisia ja fibromyalgiaan liittyviä kiputiloja sekä niiden lääkkeetöntä ja lääkkeellistä hoitoa.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Näytä lisää
Näytönastekatsaukset (57)
Lapsuusiässä alkanut päänsärkytaipumus ilmeisesti jatkuu yli puolella ihmisistä aikuisikään, mutta erityisesti lapsuusiässä päänsärkytyyppi ei ole stabiili.
Topiramaatti saattaa vähentää migreenikohtauksia yli 6-vuotiailla lapsilla ja nuorilla.
Migreeniä sairastavilla lapsilla saattaa esiintyä EEG:ssä lieviä poikkeavuuksia (hidastuminen, piikit, muutokset alfataajuuksien jakautumisessa kvantitatiivisessa EEG:ssä, ohjautuminen vilkkuvalostimulaatiossa) useammin kuin päänsäryttömillä lapsilla. EEG:n perusteella ei kuitenkaan voi diagnosoida tai sulkea migreeniä pois.
Parasetamoli saattaa olla tehokas lasten migreenikohtausten hoidossa.
Sumatriptaaninenäsuihke ilmeisesti lievittää migreenikohtauksen oireita lapsilla ja nuorilla.
Näytä lisää
Muut (12)
Näytä lisää