Haku Haku

Palaa sivulle
Hakutulokset

Hakutulokset

Keskeiset hoitosuositukset (2)
Satunnainen päänsärky on lapsilla yleistä. Jännityspäänsärky on 12-vuotiailla yhtä yleinen kuin migreeni.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Migreeni jaetaan kahteen päämuotoon, auralliseen ja aurattomaan. Osa migreenipotilaista selviytyy särkynsä kanssa ilman lääkettä tai vain vähäisen särkylääkityksen turvin, toisilta migreenikohtaus vie toimintakyvyn, joten lääkehoitojakin on useita erilaisia.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Toissijaiset hoitosuositukset (9)
Alaraajojen laskimoiden vajaatoiminta on yleinen, krooninen ja useimmiten etenevä sairaus, jonka perimmäinen syy on tuntematon. Joissakin tapauksissa hoidoksi riittää hoitosukka, mutta vakavammat tapaukset vaativat myös muita hoitoja, kuten laskimonsisäisiä tai kirurgisia hoitoja.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Aivovammapotilas on tutkittava nopeasti ja huolellisesti. Häntä on tarkkailtava ja löydökset tulee kirjata aluksi tunnin välein.
Niskan ja hartioiden kipu on yleinen vaiva. Niskasairauksien riskitekijöitä ovat useat työn fyysiset kuormitustekijät, ikä, naissukupuoli ja ylipaino.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Aivoinfarkteista suurin osa on ehkäistävissä kohtamalla keskeiset riskitekijät: kohonnut verenpaine, tupakointi, keskivartalolihavuus, diabetes, eteisvärinä ja dyslipidemiat. Sairastuneiden tehokkaalla hoidolla voidaan vähentää huomattavasti sairauden aiheuttamaa vammaisuutta.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Purentaelimistön kiputiloista ja toimintahäiriöistä tavallisimpia ovat leukanivelen äänet, leukanivelten tai purentalihasten kipu, suun rajoittunut avaaminen ja alaleuan liikehäiriöt. TMD-vaivat ovat yleisiä ja hammassäryn jälkeen tavallisin pään alueen kiputila, jonka takia potilas hakeutuu hoitoon.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Näytä lisää
Näytönastekatsaukset (57)
Almotriptaanivaste on lumevastetta parempi nuorten migreenikohtausten hoidossa.
Kroonista migreeniä sairastavilla botuliinitoksiinihoito vähentää potilaan päänsärkypäiviä.
Tsolmitriptaanitablettien tehoa lasten migreenikohtausten hoidossa ei ole osoitettu .
Levetirasetaami saattaa vähentää migreenikohtauksia 6–17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, mutta luotettava näyttö puuttuu.
Tsolmitriptaaninenäsuihke lienee tehokas lasten migreenin kohtaushoidossa.
Näytä lisää
Muut (14)
Näytä lisää