Haku Haku

Palaa sivulle
Hakutulokset

Hakutulokset

Keskeiset hoitosuositukset (2)
Hoitosuositus pohjautuu Euroopan elvytysneuvoston elvytyssuosituksiin, jotka päivitettiin lokakuussa 2015. Tavoitteena on taata tehokas ja laadukas peruselvytys eli painelu-puhalluselvytys ja mahdollisimman varhainen defibrillaatio neuvovalla laitteella sekä hoitolaitoksissa että muualla.
Potilasversio: suomeksi
Jokaisen vastasyntyneen vointi tulee arvioida heti syntymän jälkeen, ja elvytys on tarvittaessa aloitettava viivyttelemättä. Vastasyntyneen elvytykseen kuuluvat stimuloinnin lisäksi hengityksen avustaminen sekä paineluelvytys ja muu verenkierron tukihoito.
Toissijaiset hoitosuositukset (4)
Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia (veritulppa) syntyvät samalla mekanismilla: tukos aiheutuu suonen seinämän vauriosta, veren hidastuneesta virtauksesta ja lisääntyneestä tukosalttiudesta.Suuri osa syvistä laskimotukoksista on ehkäistävissä.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Siedätyshoito on pistoksina tai kielen alle laitettavina tabletteina annettavaa pitkäaikaista hoitoa, jolla pyritään kasvattamaan elimistön sietokykyä allergiaa aiheuttavaa ainetta kohtaan. Näin allergiaa sairastavan oireet vähenevät, hän tarvitsee vähemmän lääkkeitä ja hänen elämänlaatunsa paranee.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Synnytyksellä tarkoitetaan sikiön syntymistä, kun raskausviikko 22 on täyttynyt tai 500 gramman syntymäpaino on saavutettu. Synnytys on ennenaikainen, jos se tapahtuu ennen 37 täyttä raskausviikkoa.
ST-nousuinfarkti on yleisin sydäninfarkti. Soita hätänumeroon 112 heti, jos ilmaantuu äkillinen voimakas rintakipu, kova hengenahdistus tai tajunnanmenetys.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Näytönastekatsaukset (46)
Rekrytointitoimenpiteet saattavat parantaa ohimenevästi happeutumista alveolitason kaasujenvaihtohäiriössä.
Adrenaliini saattaa parantaa sykettä nopeammin laskimonsisäisesti kuin hengitysputkeen annettuna.
Varhain synnytyssalissa aloitettu nasaalinen ylipainehengityshoito on ilmeisesti turvallista pikkukeskosen alkuhoidossa ja stabiloinnissa.
Päivittäinen sedaation keskeytys saattaa lyhentää hengityslaite- ja tehohoidon kestoa, mutta luotettava tutkimusnäyttö asiasta puuttuu.
Paine-tilavuuskäyrän määrittäminen optimaalisen PEEP-tason löytämiseksi saattaa olla hyödyllistä hengityslaitehoitoon liittyvän lisävaurioitumisen ehkäisyssä yhdistettynä matalaan kertahengitystilavuuteen ALI/ARDS-potilailla.
Näytä lisää
Muut (12)
Näytä lisää