Haku Haku

Palaa sivulle
Hakutulokset

Hakutulokset

Keskeiset hoitosuositukset (2)
Astma on pitkäaikainen keuhkosairaus, jonka tavallisimpia oireita ovat yskä, limaneritys, hengenahdistus ja hengityksen vinkuminen. Astmaoireet ovat usein vaihtelevia ja joskus kohtausmaisia.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Siedätyshoito on pistoksina tai kielen alle laitettavina tabletteina annettavaa pitkäaikaista hoitoa, jolla pyritään kasvattamaan elimistön sietokykyä allergiaa aiheuttavaa ainetta kohtaan. Näin allergiaa sairastavan oireet vähenevät, hän tarvitsee vähemmän lääkkeitä ja hänen elämänlaatunsa paranee.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Toissijaiset hoitosuositukset (27)
Kohonneella verenpaineella tarkoitetaan tilaa, jossa suurten ja keskisuurten valtimoiden paine on jatkuvasti normaalia korkeampi. Kohonneen verenpaineen alentaminen vähentää muun muassa aivohalvauksen ja sydäninfarktin vaaraa.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Keuhkoahtaumataudille (COPD) tyypillisiä piirteitä ovat hitaasti etenevä, pääosin korjaantumaton hengitysteiden ahtauma ja keuhkojen hidastunut uloshengitysvirtaus. Tärkein yksittäinen keuhkoahtaumataudin syy on tupakointi.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Lihavuus aiheuttaa tai pahentaa monia sairauksia, joita voidaan tehokkaasti ehkäistä ja hoitaa laihduttamalla. Tavoitteena on lihavuuteen liittyvien sairauksien hoito ja ehkäisy, johon usein riittää painon pysyvä pieneneminen 5 prosentilla.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on vakava sairaus, joka lisää kuolleisuutta ja sairastavuutta. Vieroitushoidolla voidaan auttaa monia potilaita.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Liikunta on keskeinen elintapamuoto useiden kansanterveydellisesti tärkeiden pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Terveille aikuisille suositellaan kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa ainakin 2,5 tuntia tai raskasta liikuntaa tunti ja vartti viikossa.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Näytä lisää
Näytönastekatsaukset (138)
Kun tutkitaan vähintään 20 askivuotta tupakoineita yli 40-vuotiaita spirometrialla tai oirekyselyllä, voidaan todeta uusia keuhkoahtaumatautitapauksia, joista osa on vaikea-asteisia .
Äidin raskauden- tai imetyksenaikainen välttämisruokavalio ei näytä vähentävän lapsen riskiä sairastua atooppiseen ekseemaan.
Täysimetys 3–4 kuukautta saattaa vähentää atooppisen ekseeman ilmaantuvuutta korkean allergiariskin perheen lapsella, mutta tutkimusnäyttö on ristiriitaista.
Akuutissa vaiheessa aloitetulla propranololihoidolla ei ilmeisesti ole vaikutusta myöhemmän psyykkisen traumaperäisen oireilun ehkäisyssä.
Pistossiedätyshoito lehtipuu-uutteilla vähentää oireita allergisilla potilailla.
Näytä lisää
Lisätietoa (48)
Näytä lisää
Muut (18)
Näytä lisää