Haku Haku

Palaa sivulle
Hakutulokset

Hakutulokset

Keskeiset hoitosuositukset (2)
Astma on pitkäaikainen keuhkosairaus, jonka tavallisimpia oireita ovat yskä, limaneritys, hengenahdistus ja hengityksen vinkuminen. Astmaoireet ovat usein vaihtelevia ja joskus kohtausmaisia.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Siedätyshoito on pistoksina tai kielen alle laitettavina tabletteina annettavaa pitkäaikaista hoitoa, jolla pyritään kasvattamaan elimistön sietokykyä allergiaa aiheuttavaa ainetta kohtaan. Näin allergiaa sairastavan oireet vähenevät, hän tarvitsee vähemmän lääkkeitä ja hänen elämänlaatunsa paranee.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Toissijaiset hoitosuositukset (28)
Kohonneella verenpaineella tarkoitetaan tilaa, jossa suurten ja keskisuurten valtimoiden paine on jatkuvasti normaalia korkeampi. Kohonneen verenpaineen alentaminen vähentää muun muassa aivohalvauksen ja sydäninfarktin vaaraa.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Keuhkoahtaumataudille (COPD) tyypillisiä piirteitä ovat hitaasti etenevä, pääosin korjaantumaton hengitysteiden ahtauma ja keuhkojen hidastunut uloshengitysvirtaus. Tärkein yksittäinen keuhkoahtaumataudin syy on tupakointi.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Lihavuus aiheuttaa tai pahentaa monia sairauksia, joita voidaan tehokkaasti ehkäistä ja hoitaa laihduttamalla. Tavoitteena on lihavuuteen liittyvien sairauksien hoito ja ehkäisy, johon usein riittää painon pysyvä pieneneminen 5 prosentilla.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on vakava sairaus, joka lisää kuolleisuutta ja sairastavuutta. Vieroitushoidolla voidaan auttaa monia potilaita.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Liikunta on keskeinen elintapamuoto useiden kansanterveydellisesti tärkeiden pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Terveille aikuisille suositellaan kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa ainakin 2,5 tuntia tai raskasta liikuntaa tunti ja vartti viikossa.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Näytä lisää
Näytönastekatsaukset (138)
Kielenalussiedätyshoito saattaa vähentää astman esiintyvyyttä lapsilla.
Pistossiedätyshoito monoallergisilla potilailla saattaa vähentää uusien IgE-herkkyyksien kehittymistä.
Kielenalussiedätyshoito monoallergisilla potilailla näyttää vähentävän uusien IgE-herkkyyksien kehittymistä.
Kielenalussiedätyshoito ei ilmeisesti vähennä keuhkoputkien epäspesifistä supistumisherkkyyttä.
Koliikki on harvoin ruoka-allergian ilmentymä, mutta vaikeaoireisella lapsella ruoka-allergian mahdollisuus tulee selvittää.
Näytä lisää
Lisätietoa (48)
Näytä lisää
Muut (20)
Näytä lisää