Haku Haku

Palaa sivulle
Hakutulokset

Hakutulokset

Keskeiset hoitosuositukset (1)
ADHD on toimintakykyä heikentävä tavallinen häiriö, jonka keskeiset oireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Hoidon on oltava riittävän pitkäjänteistä.
Toissijaiset hoitosuositukset (8)
Unettomuus on yleinen ongelma, joka vaatii hoitoa. Pitkittyessään unettomuus lisää monien sairauksien ja tapaturmien riskiä, heikentää toimintakykyä ja huonontaa elämänlaatua.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Äkillinen bakteerien aiheuttama sivuontelotulehdus kehittyy yleensä flunssan seurauksena. Sivuontelo-oireita voidaan helpottaa oireenmukaisella hoidolla (kipulääke, nenää avaava lääkitys).
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Alkoholiongelma on eräs yhteiskunnan merkittävistä terveysuhkista. Lyhytneuvonta (mini-interventio) on tehokas tapa vaikuttaa alkoholinkäyttöön ja ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Huumeriippuvuus aiheuttaa merkittäviä uhkia terveydelle. Huumeiden käyttö on usein sekakäyttöä.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Epävakaa persoonallisuus on vaikea, potilaan toimintakykyä merkittävästi heikentävä häiriö, joka kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmää laajasti. Epävakaan persoonallisuuden keskeisiä oireita ovat tunne-elämän epävakaus, käyttäytymisen säätelyn häiriö ja alttius vuorovaikutussuhteiden ongelmiin.
Potilasversio: suomeksi | ruotsiksi
Näytä lisää
Näytönastekatsaukset (66)
Atomoksetiinin haittavaikutukset lyhytkestoisessa hoidossa lapsilla ja nuorilla ovat tavallisia mutta yleensä lieviä.
Dextroamfetamiini ilmeisesti vähentää ADHD:n tarkkaamattomuus-, impulsiivisuus- ja yliaktiivisuusoireita lapsilla ja nuorilla lumelääkkeeseen verrattuna.
Stimulanttihoidon aikana lievä syketaajuuden kasvu ja verenpaineen nousu ovat tavallisia lapsilla ja nuorilla.
”Vahvuudet ja vaikeudet” eli Strengths and Difficulties Questionnaire -kyselylomake (SDQ) soveltuu lasten psyykkisten häiriöiden ja ADHD-oireiden seulontaan.
Five to Fifteen (FTF) eli Viivi-kysely ilmeisesti sopii ADHD:n diagnosoinnin apuvälineeksi ja lisätutkimusten tarpeen arviointiin 5-15-vuotiailla.
Näytä lisää
Lisätietoa (114)
Näytä lisää
Muut (28)
Näytä lisää