Ehdota uutta Käypä hoito -suositusta

Duodecimin verkostovaliokunnalle voi tehdä ehdotuksia uusista hoitosuosituksista. Ehdotuksia käsitellään kahdesti vuodessa: keväällä maalis-huhtikuussa ja syksyllä syys-lokakuussa.

Aiheen ehdottaminen PRIO-lomakkeella

Ehdotukset pyydetään tekemään vapaamuotoisina, kirjallisina hakemuksina. Ehdottajatahon tulee täyttää PRIO-arviointilomake (Excel-tiedosto), joka liitetään hakemukseen. Hakemuskirjeessä tulee perustella sekä suosituksen tarpeellisuus että PRIO-arviointilomakkeeseen annetut pisteet. Huolellinen lukuihin perustuva selvitys lisää suositusaiheen läpimenon mahdollisuutta.

PRIO-arviointilomakkeen täyttöohje:

  1. Tallenna Excel-lomake omalle koneellesi (napsauta hiiren oikealla näppäimellä ja valitse tallenna nimellä).
  2. Arvioi jokainen otsikkotason osa-alue. Alakohdat sisältyvät otsikon pistemäärään. Enimmäispisteet näkyvät vieressä.
  3. Ilmoita kunkin osa-alueen pisteet ruudussa.
  4. Laske pisteet yhteen.

Hakemuskirje ja PRIO-arviointilomake pyydetään palauttamaan Käypä hoito -toimistoon Mari Honkaselle osoitteella etunimi.sukunimi@duodecim.fi. Päätöksestä ilmoitetaan ehdottajataholle käsittelyn jälkeen.

Ehdota uutta Vältä viisaasti -suositusta

Käypä hoito -toimitus ottaa vastaan ehdotuksia uusista Vältä viisaasti -suosituksista. Voit ehdottaa suositusta aihe-ehdotuslomakkeella.

Otamme yhteyttä sähköpostitse yhteyshenkilöön käsiteltyämme ehdotuksen.

Ehdota aihetta -verkkopalvelu

Duodecimin Käypä hoito -toimituksen, THL:n Finohtan ja Fimean Lääkehoitojen arviointiryhmän yhteisen Ehdota aihetta -verkkopalvelun ylläpito päättyi vuoden 2016 lopussa. Kiitämme saamistamme arviointiehdotuksista ja yhteistyöstä!

Käypä hoito -suositusten aihe-ehdotuksia voi jatkossakin tehdä vapaamuotoisina hakemuksina, ks. ohjeet yllä.Päivitetty 29.11.2017